Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
3D-grondwatermodel voorkomt overdimensionering dijken : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Valk, M. van der \ Berbee, B. \ 2015
In de natuur zijn rechte lijnen een zeldzaamheid. In een geoptimaliseerd dijkontwerp zijn 2D-grondwaterstromingsberekeningen dan ook slechts een benadering, maar is dit voldoende? Het gebruik van 3D-grondwatermodellen bij dijkontwerpen kan belangrijk ...
help
Datamining toont verbanden in het waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leskens, A. \ Schrojenstein, J. van \ 2015
Het begrip datamining is wellicht bekend van Google en Facebook. Ook in het waterbeheer beschikken we over grote databases, zoals de beheerregisters van de waterschappen, het Actueel Hoogtebestand Nederland, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen ...
help
Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
help
IJs kan waterstand op rivieren flink beïnvloeden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijkstra, Y.M. \ Ouwerkerk, S.J. \ Roos, P.C. \ 2012
IJs op rivieren heeft in het verleden geleid tot overstromingen en zoutindringing. Nu zijn er nog veel onduidelijkheden over de invloed van bijvoorbeeld Ruimte voor de Riviermaatregelen op ijsafvoer. Een recent ontwikkeld model is een eerste stap in ...
help
Veldexperiment voor verminderen slibbezwaar Markermeer [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moll, J.R. \ Hoed MBA, J. \ Boderie, P. \ 2012
Een jaar lang zijn na de aanleg van een tijdelijke stalen damwand bij Warder in het Markermeer in augustus 2011 meetgegevens verzameld. Doel van dit veldexperiment is te meten wat de invloed is van deze 'luwtestructuur' op het slibgehalte in het wate ...
help
Bijzondere pompproef in gelaagd freatisch pakket \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spaans, P.H. \ Lakeman, J.W.A. \ Lebbink, J. \ 2010
In de zomer van 2009 is in Hilversum een pompproef uitgevoerd in een gelaagd freatisch pakket, waarbij de stijghoogte in meerdere watervoerende pakketten is gemeten tot 100 meter diepte gedurende 20 dagen. Vervolgens is met een grondwatermodel de bem ...
help
Onderzoek naar gevolgen klimaatverandering voor Vlaanderen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Samenvatting doctoraatstudie 'Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen' - Artikel uit het Ingenieursblad 'Impact van klimaatverandering op Vlaamse rivieren'
Urbanus, P. \ 2008
Vlaanderen krijgt deze eeuw mogelijk te maken met ernstige watertekorten gedurende de zomers en wateroverlast in de winters. Dat blijkt uit onderzoek door KU Leuven aan de hand van een tiental klimaatmodellen. Waterbeheerder NV De Scheepvaart studeer ...
help
Rioolvak krijgt impuls door stedelijke wateropgave : ontwikkelingen in rekenmodellen riolering : dossier: Riolering en klimaat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Melger, E.R. \ 2007
Met de huidige rekenmodelen valt water niet op straat te simuleren. Jonge rioleurs staan nu voor de taak om oplossingen te vinden voor het simuleren van wateroverlast in de bebouwde omgeving
help
Evacuatie hachelijke onderneming bij dreigende overstroming : TNO en TU Delft ontwikkelien verkeerskundige modellen [dossier: wateroverlast] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, E. de \ Kalfsbeek, J. \ Sanders, F.M. \ 2005
In Nederland lijken wij het zeewater na de catastrofe van 1953 in grote lijnen onder controle te hebben, zeker na de bouw van de Maeslant-kering. Maar wat gebeurt er als er ergens een dijk bezwijkt? Dan leidt het ontbreken van tweede keringen tot gro ...
help
Uitgangspunten bij Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie : optimalisatie is meer dan een sommetje [dossier riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snaterse, C. \ 2005
Geen afvalwatersysteem is gelijk. Bij een Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS) is maatwerk daarom essentieel. De actuele situatie van het systeem moet het uitgangspunt zijn. Een quick scan helpt bij het bepalen van de strategie
help
Onderzoekers buigen zich over bodemruwheid van rivieren [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hulscher, S.J.M.H. \ Noordam, D. \ Paarlberg, A.J. \ 2005
Stromend water in rivieren ondervindt weerstand van veranderende zandduinen en planten op de bodem. Universiteit Twente start een onderzoek om deze dynamische processen op te nemen in hydraulische morfologische rekenmodellen
help
3D-grondmodel geeft beeld van bodemopbouw depot : Rijkswaterstaat laat geotechnisch onderzoek uitvoeren [dossier baggerspeciedepot Hollandsch Diep] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rooduijn, M.P. \ 2005
Bij de aanleg van het baggerspeciedepot Hollandsch Diep wilde Rijkswaterstaat een goede risicoanalyse maken van de geotechnische aspecten in de voorbereidingsfase. Er was behoefte aan een beter inzicht in de bodemopbouw, de bodemgesteldheid, de hoeve ...
help
Wilnis kan weer vertrouwen op veendijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, F.P.W. van den \ Teeuw, J.A. \ 2004
De veendijken bij Wilnis zijn weer versterkt. In verband hiermee is een aangepast rekenmodel ontwikkeld om het gebied te toetsen op veiligheid gedurende zowel een extreem natte als een extreem droge periode
help
Tijdreeksmodel helpt bij vaststellen grondwaterstand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rozemeijer, J.C. \ Kuijper, M.J.M. \ 2004
Zorgvuldige bepaling van de gemiddeld hoogste grondwaterstand is bij het gebruik van verontreinigde bouwstoffen nodig om contact met het grondwater te vermijden. Hierbij kan een tijdreeksmodel inzicht geven in de relatie tussen grondwaterpeil en neer ...
help
Stochastisch model berekent effect van lagere uiterwaarden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Breen, L.E. van \ Vuren, S. van \ Havinga, H. \ 2003
Aan de TU Delft is onderzoek verricht naar de morfologische reactie bij uiterwaardverlaging langs de Waal in verband met de mogelijke maatregel om de afvoercapaciteit van rivieren te vergroten en daarbij dijkverhoging zoveel mogelijk te vermijden
help
Hydra-model levert superstormen voor dijken in Flevoland, Rijkswaterstaat berekent hydraulische randvoorwaarden : dossier dijkversterking Flevoland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Regeling, H.J. \ Waal, J.P. de \ 2002
Rijkswaterstaat versterkt de dijken rond IJsselmeer en Markermeer i.v.m. verhoogde veiligheidsnormen. Het computerprogramma Hydra 2001 geeft hierbij inzicht in de hoogte van waterstanden en golven tijdens zware stormen
help
Nauwkeurigheidsanalyse 'Ruimte voor Rijntakken' : onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Duits, M.T. \ Havinga, H. \ Noortwijk, J.M. van \ 2000
In een recent advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn voorstellen gedaan voor rivierverruimingen, waarmee eventuele toekomstige hogere rivierafvoeren zonder dijkverhoging kunnen worden opgevangen. Daarbij is ook onderzocht wat de nau ...
help
Rioleurs spelen met modellen : het vakgebied wordt eindelijk volwassen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 1998
help
GISRATIO plant en begroot onderhoud van waterbeheerssystemen : expertsysteem rationaliseert ervaring en traditie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Behesthti, M.R. \ Lameriks, M.J.A. \ Looij, M.P.A.M. van de \ 1997
help
Stroombanen geven verspreiding weer : GRIDFLOW identificeert haarden verontreiniging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bakker, L.M.M. \ Blonk, A.T. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.