Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Proefondervindelijk onderzoek naar het verschil in golfoverslag tussen dijken met en zonder een (Muralt-) muurtje en de invloed van deze golfoverslag op het proces van dijkdoorbraak [Boek]
[ca. 1985]
Om na te gaan of er verschillen in bezwijken van binnentaluds bij dijken zonder en met een kruinmuurtje verklaard kunnen worden uit verschillen in overslag waren golfoverslagproeven gedaan in het laboratorium voor vloeistofmechanica van de TU Delft. ...
help
PARDET : a computer programme for calculating parameters and exchange isotherms from breakthrough curves [Boek]
Blömer, F. \ 1985
In this report a systems approach for determining dispersion length, retardation factors, porosity and exchange isotherms from column experiments is presented, This approach has been described befare by ROEST and RIJTEMA (1983), Here, the theory has ...
help
Effecten van peilbeheer in het gebied van "De Monden" (Drenthe) [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ 1985
Het onderzoek vond plaats tussen 1978 en 1982, en had als doel relevante hydrologische en bodemkundige eigenschappen te bepalen en om een uitgebreide waterbalansstudie te maken. Als proefgebied werd gekozen het circa 8000 ha groot plangebied 'De Mond ...
help
Introduction of the occurrence of high groundwater levels and surface water storage in computer program SWATRE [Boek]
Wesseling, J.G. \ Brandyk, T. \ 1985
In the previous version of the computer program SWATRE calculations of the soil motsture distrihution and the waterbalsnee stoppad when the water table was rising close to the soil surface. This restrietion was caused by the way of computation of the ...
help
Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de verdamping : verslag van de 4e CHO-studiebijeenkomst in samenwerking met de Studiegroep Hupselse Beek [Boek]
Hooghart, J.C. \ 1985
Het stroomgebied van de Hupselse beek is het uitgangspunt van deze studie
help
Gebruikershandleiding van het simulatiemodel voor de waterbalans van een met een gewas begroeid oppervlak gekoppeld aan een model voor het oppervlaktewaterbeheer : Swatre (Swatre-Drenthe) [Boek]
Keesman, K.J. \ Bakel, P.J.T. van \ 1985
Het simulatiemodel SWATRE is zodanig aangepast dat het geschikt is gemaakt voor het doorrekenen van een groot aantal bodemprofielen met diverse peilbeheersingsalternatieven over periodes van meerdere jaren. Deze berekeningen worden gemaakt ter onders ...
help
Berekening van langjarige aanvoereffecten en -efficiencies ten behoeve van de bepaling van landbouwkundige baten van wateraanvoer naar het "tussen-tien-plan" gebied [Boek]
Keesman, K.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Kreling, J. \ Haayer, B.M. \ 1985
De haalbaarheid van wateraanvoer hangt in sterke mate af van de effecten ervan op de opbrengst van landbouwgewassen. Daar de gewasopbrengst afhankelijk is van de vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen, kunnen de meeropbrengsten van wateraanvoer be ...
help
WATBAL : a simple water balance model for a unsaturated / saturated soil profile [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ 1985
The transformation and transport processes of nitrogen species in soil is strongly influenced by moisture effects. Therefore a good watermanagement model is a prerequisite for a good nitrogen model
help
ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
help
Modellering CA ++ in grondwater [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ 1985-1990
Voor de kwantitatieve berekeningen is gebruik gemaakt van het, bij het Waterloopkundig Laboratorium ontwikkelde, programma GRoundwater flow in a VERtical PLAne (GROVERPLA). Het model CHemistry Applied to the Research of Natural systems (CHARON) berek ...
help
Vooronderzoek ten behoeve van de modellering van de fytoplanktongroei in Zeeuwse polderwateren [Boek]
Kaland, L. \ 1985
help
Calibratie en verificatie van een neerslag - afvoer model met gegevens uit het stroomgebied van de Hupselse beek, periode 1979 - 1982 [Studentenverslag]
Hulst, S.H.M. v.d. \ 1985
help
Toepassing van het grondwaterstromingsmodel FLOSA binnen het Loosdrechtse Plassen restauratie-project [Boek]
Kuehnel, V. \ 1985
help
Frequentie van onderhoud van waterlopen en peilbeheersing \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Siefers, H.J. \ 1985
Een computersimulatie is verricht om de invloed van de frequentie van onderhoud in waterlopen op de waterbeheersing na te gaan. Het betreft het waterschap Riegmeer (Drenthe)
help
Eutrofieringsmodel ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer in de meren van de polder Wormer, Jisp en Neck \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schoeller, M. \ Straten, G. van \ Fieggen, W. \ 1985
Voor de recreatieve en landschapsecologische functie van dit gebied is het nodig het algengehalte in de Zaanstreek terug te dingen. Onderzoek is gedaan naar de factoren die de algengroei beinvloeden en naar het effect van beheersmaatregelen als bagge ...
help
Kunstmatige infiltratie met de infiltratiewand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermey, J.W. \ 1985
De infiltratiewand is een in Duitsland (1979) ontworpen middel om voorgezuiverd oppervlaktewater in een grondpakket te infiltreren. Met deze eenvoudige methode kunnen nadelen die aan oppervlakte-infiltratiemethoden kleven worden omzeild. Om de infilt ...
help
CAC, Computer Aided Chemistry, of de samenstelling van grondwater verklaard met een geochemisch rekenmodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appelo, C.A.J. \ 1985
Programma's zijn ontwikkeld om reacties van grondwater te simuleren dus een watersamenstelling uit te rekenen als chemicalien of mineralen oplossen in water, als watertypen mengen, als de temperatuur verandert, of als de redoxpotentiaal verschuift. M ...
help
SWATRE (Soil Water Actual TRanspiration Extended) \ Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de verdamping : verslag van de 4e CHO-studiebijeenkomst in samenwerking met de Studiegroep Hupselse Beek [Hoofdstuk uit boek]
Feddes, R.A. \ Graaf, M. de \ 1985
help
Modelling for the effects of ground-water withdrawal on the species composition of the vegetation in the Pleistocene areas of The Netherlands \ Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Natuurbeheer = Annual report... / Research Institute for Nature Management [Artikel]
Gremmen, N.J.M. \ 1985
help
Experimenteel bewijs en modellering van een stationaire regenwaterlens op kunstmatig geinfiltreerd oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ Stuurman, R.J. \ 1985
Aangetoond is, dat er geen menging plaats vindt tussen infiltratiewater en regenwater. Bij de proeflocatie, de Amsterdamse Waterleidingduinen, bestond een sterk contrast tussen neerslag- en infiltratiewater
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.