Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 137

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Analyse van een model voor de endogene respiratie van het aktief - slib proces [Studentenverslag]
Hark, S.B. van den \ 1995
help
Berechnungsvorschlag zum hydraulischen Grundbruch bei Flussdeichen in den Niederlanden \ Die Wasserwirtschaft : Zeitschrift fuer das Gesamtgebiet der Wasserwirtschaft des Wasserbaues und des Erdbaues [Artikel]
Calle, E.O.F. \ Weijers, J.B. \ 1995
help
Kwelschermen onder rivierdijken kunnen piping voorkomen : afstudeeronderzoek geeft nieuwe kijk op kwelschermen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Paverd, M. van de \ 1995
help
DUFLOW v 2.0 micro-computer package for the simulation of 1 dimensional flow and water quality in a network of open water courses \ Water quality modeling : proceedings of the international symposium, april 2-5, 1995, Hyatt Hotel Orlando, Orlando, Florida [Hoofdstuk uit boek]
Aalderink, R.H. \ Klaver, N.J. \ Noorman, R. \ 1995
help
A method to predict the effect of water management measures on wet and moist ecosystems in the Netherlands \ Functioning and dynamics of natural and perturbed ecosystems :[ 6th European Ecological congress, Marseille 7 - 12 September 1992, organized by European Ecological Federation] [Hoofdstuk uit boek]
Runhaar, J. \ Linden, M. van der \ 1995
help
Neerslagspreiding en aanvoerreductie in het regionale afvalwatertransportstelsel van het Hoogheemraadschap West-Brabant [Boek]
Dircke, P.T.M. \ Witter, J.V. \ Stricker, J.N.M. \ 1995
help
Comparison of alternative groundwater protection systems using stochastic transport modelling \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Driessen, J.H.A. \ Taat, J. \ 1995
help
Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden - Dl. 1: Meting van de fosfaatuitspoeling uit fosfaatverzadigde zandgrond met en zonder een hydrologische maatregel [Boek]
Schoumans, O.F. \ Kruijne, R. \ 1995
help
Calibration of flow model and method to compute particle transport : report 6 of the Rioned project 92-05: research storm water sedimentation tanks [Boek]
Kluck, J. \ 1995
In this report different farms of the k-E turbulence model are presented (Chapter 2). In Chapter 3 the choice for a modified form of the k-E turbulence model is made based on the comparison of the predictions and the measurements in the experimental ...
help
A metabolic model of the biological phosphorus removal : stoichiometry, kinetics and dynamic behaviour [Proefschrift]
Smolders, G.J.F. \ 1995
help
Driftbeperking bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen : evaluatie van de technische mogelijkheden met een driftmodel [Boek]
Zande, J.C. van de \ Holterman, H.J. \ Huijsmans, J.F.M. \ 1995
help
Geintegreerd ruimtelijke evaluatie-instrument voor natuurontwikkelings scenario's (GREINS) : vegetatiemodule GREINS - VEGOE [Boek]
Prins, A.H. \ 1995
help
Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutrienten in de bloembollenteelt [Boek]
Schoumans, O.F. \ Lepelaar, P. \ Aartrijk, J. van \ Groenendijk, P. \ Boesten, J.J.T.I. \ Pas, L.J.T. van der \ Gerritsen, R. \ Matser, A.M. \ Dijkstra, J.P. \ Pankow, J. \ Toorn, A. van den \ 1995-1997
help
A hydrogeological and palaeoenvironmental data set for large - scale groundwater flow model simulations in the northeastern Netherlands \ Neogene and quaternary geology of North-West Europe : contributions on the occasion of Waldo H. Zagwijn's retirement [Hoofdstuk uit boek]
Gijssel, K. van \ 1995
help
Modellering van drift bij veldspuiten \ Akkerranden in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag akkerranden, Jaarbeurs Utrecht, 13 december 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Holterman, H.J. \ Zande, J.C. van de \ 1995
help
Application of sediment transport formulae to sand-dike breach erosion [Boek]
Visser, P.J. \ 1995
help
Design and application of robust model predictive dissolved oxygen controller [Boek]
Keesman, K.J. \ Haarsma, G.J. \ 1995
help
MLAEM - NAGROM - REGIS, 11 april 1995 [Congresverslag]
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ [1995]
help
Aqua : a framework for integrated water policy analysis [Boek]
Hoekstra, A.Y. \ 1995
help
Modelling of groundwater flow and contaminant transport in the Engelse Werk well-field (Overijssel) : an application of Modflow and MT3D [Studentenverslag]
Wang, X. \ 1995
help
Enterovirussen in het oppervlaktewater in Nederland : emissie en verspreiding berekend met PROMISE en WATNAT : pilotstudie [Boek]
Schijven, J.F. \ Annema, J.A. \ Nijs, A.C.M. de \ 1995
help
Geostatistische interpolatie van grondwaterstandsdiepten met behulp van fysisch-geografische informatie en de resultaten van een regionaal stromingsmodel [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Querner, E.P. \ Knotters, M. \ 1995
help
Modellering van de effecten van het beregeningsverbod voor vier melkveebedrijven in Noord-Brabant in 1993 [Boek]
Postma, J. \ 1995
help
Verzilting pompstation Diepenveen : prognoses van het effect van oplossingen op lange termijn [Boek]
Geerts, J.J.G.M. \ Gerven, M.W. van \ Peters, J.H. \ 1995
Er is sprake van verzilting van het puttenveld van pompstation Diepenveen, waar WMO sinds 1933 grondwater wint. De aanpak is in eerste instntie gericht op het achterhalen van een duurzame oplossing, namelijk maatregelen op lange termijn.
help
Effectanalyse waterwinning Edese Bos [Boek]
Kessel, A.A.L. van \ Grimmelikhuyse, R. \ 1995
help
Column leaching experiments for aged residues of pesticides : interpretation and criteria [Boek]
Freijer, J.I. \ Broerse, S.Q. \ Hassanizadeh, S.M. \ 1995
help
Literatuurverkenning naar de verdamping van natuurterreinen in Nederland [Boek]
Spieksma, J.F.M. \ Schouwenaars, J.M. \ Dolman, A.J. \ 1995
help
WatQual : a program for water quality time series analysis with respect to optimization of trend monitoring frequency [Boek]
Blind, M.W. \ Aalderink, R.H. \ 1995
help
Food mediated life history strategies in Daphnia magna : their relevance to ecotoxicological evaluations [Proefschrift]
Enserink, E.L. \ 1995
help
The water budget of heterogeneous areas : impact of soil and rainfall variability [Proefschrift]
Kim, C.P. \ 1995
cum laude graduation (with distinction)
help
Neerslag-afvoermodellering Schipbeek - Buurserbeek [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1995
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Toepasbaarheid van een hoogtemodel in het waterbeheer : een studie met behulp van ARC/INFO naar het gebruik van maaiveldgegevens [Boek]
Heuven, A.A.L. \ 1995
help
Niet-stationaire grondwatermodellering van de Veluwe : een studie naar de invloed van grondwaterwinning, inpoldering en verloofing op de grondwaterstand sinds 1951 : tekst [Boek]
Gehrels, J.C. \ 1995
help
ITORS : een hydro-ecologisch model voor terrestrische ecosystemen in Noord-Holland [Boek]
Ertsen, A.C.D. \ 1995
help
Development of the TOXSWA model for predicting the behaviour of pesticides in surface water : proceedings of a workshop, held on November 8, 1994 at Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Crum, S.J.H. \ Deneer, J.W. \ 1995
help
Transport of pollutants through porous media facilitated by colloids : mathematical analysis of the hyperbolic case [Boek]
Toorn, R.A. van der \ Weerd, H. van de \ 1995
help
Verslag studiemiddag habitatmodellen [Congresverslag]
Laane, W. \ Raat, A.J.P. \ Quak, J. \ 1995
help
Waterdialoog : van gegeven tot informatie op maat [Boek]
Mintjes - Zeeuwen, J. \ 1995
help
Integrale Verkenning inrichting Rijntakken - Nr. 10: Rivierkundige aspecten: achtergrondanalyses [Boek]
Douben, N. \ 1995
help
Relationschip between pollution transport rates at Lobith and Maassluis [Boek]
Steenkamp, B.P.C. \ Ludikhuize, D. \ 1995
help
Slibtransport IJsselmeergebied : meetcampagne 1991 - 1992 [Boek]
Ven, C.L.M. van de \ Vendrig, T. \ Winkels, H.J. \ 1995
help
Modellering van de onverzadigde zone ten behoeve van grondwatermodellen [Boek]
Zwamborn, M.H. \ 1995
Module is ontwikkeld, om bij berekeningen met MODFLOW rekening te houden met stroming in de onverzadigde zone.
help
Nader onderzoek Hollandsch Diep - Dordtsche Biesbosch : verspreiding van verontreinigingen via het grondwater vanuit de waterbodem : [verslag onderzoek] [Boek]
Heijdt, L.M. van der \ Ellen, W. van \ Gerrits, H.J. \ 1995
help
Instrumentarium ISBEST-PESCO [Boek]
Merkelbach, R.C.M. \ Denneboom, J. \ Verstappen, G.G.C. \ 1995
help
Modellering watersysteem Oost - Gelderland : ecohydrologische effecten drinkwaterwinning [Boek]
Poelman, A. \ Pakes, U. \ Ek, R. van \ 1995-1997
Binnen de Waterleidingmaatschappij Oostelijk-Gelderland (WOG) leeft de wens om meer inzicht te krijgen in de ecohydrologische effecten van de bestaande grondwaterwinningen in Oost-Gelderland. Kwantificering van deze effecten is mogelijk door het uitv ...
help
Hydrologische modellering in het kader van het oeco hydrologisch onderzoek Amsterdamse Waterleidingduinen : de invoer van de hydrologische modellen REGIOM en AMWADU en de wijze van aanmaken (stand testberekeningen, maart 1995) [Boek]
Kamps, P.T.W.J. \ 1995
help
Validation of the PESTLA model : evaluation of the validation statuses of the pesticide leaching models PRZM-1, LEACHP, GLEAMS, and PELMO [Boek]
Bosch, H. van den \ Boesten, J.J.T.I. \ 1995
help
Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 : technische modelbeschrijving [Boek]
Nienhuis, J.G. \ Gan, J.B.S. \ Lieste, R. \ [1995]
help
Hydrogeologie van het stroomgebied van de Noor en de effecten van grondwateronttrekkingen aan de westrand van het Plateau van Margraten : basisrapport [Boek]
Lanen, H.A.J. van \ Weerd, B. van de \ Dijksma, R. \ 1995
help
Afvoerrelatie meetoverlast Stemerdinkbrug [Boek]
Dommerholt, A. \ 1995
help
Geographical information systems and dynamic models : development and application of a prototype spatial modelling language = Geografische informatie systemen en dynamische modellen : ontwikkeling en toepassing van een prototype ruimtelijke modelleertaal [Proefschrift]
Deursen, W.P.A. van \ 1995
help
Modellering van eutrofiering en herstelmaatregelen in de Reeuwijkse Plassen [Boek]
Janse, J.H. \ 1995
help
Integratie GIS en dynamische modellen : "definitiestudie" [Boek]
Cremers, N.H.D.T. \ Wouters, W.J.C. \ Roo, A.P.J. de \ 1995
help
Modelvorming en optimalisatie van biologische defosfatering van afvalwater : ontwikkeling van een metabool model [Boek]
Smolders, G.J.F. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, J.J. \ [1995]
help
Ecologische potenties in het Hunzedal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zomer, D.J. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
Het geintegreerde [riool]stelsel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G.D. \ Hengeveld, H. \ Idema, S. \ 1995
help
Verslag van de bijeenkomst rond MLAEM / NAGROM / REGIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooghart, J.C. \ 1995
help
The model ecosystem approach in ecotoxicology as illustrated with a study on the fate and effects of an insecticide in stagnant freshwater microcosms \ Immunochemical detection of pesticides and their metabolites in the water cycle [Hoofdstuk uit boek]
Brock, T.C.M. \ Bos, A.R. \ Crum, S.J.H. \ Gylstra, R. \ 1995
help
Ecohydrological systems analysis : theory and practice \ Eurasian soil science [Artikel]
Kemmers, R.H. \ 1995
help
Model voor de berekening van grondwateraanvulling in gebieden met dikke onverzadigde zones : MUNSFLOW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwamborn, M.H. \ Athmer, W.H.G.J. \ Maas, C. \ 1995
help
Planning aquifer remediations accounting for nonequilibrium transport and sorption \ Groundwater quality : remediation and protection : poster papers of the international conference held at Prague, Czech Republic, from 15 to 18 May 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Brink, C. van der \ Zaadnoordijk, W.J. \ 1995
help
A new mathematical method to predict groundwater quality in a pumping wells \ Groundwater quality : remediation and protection : poster papers of the international conference held at Prague, Czech Republic, from 15 to 18 May 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Kooten, J.J.A. van \ Grasman, J. \ Gee, M. de \ 1995
help
Modeling gravity driven fingered flow in a field soil having a hydrophobic layer \ Vadose zone hydrology : cutting across disciplines : Kearny Foundation of Soil Science international conference proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Nguyen, H.V. \ Nieber, J.L. \ Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1995
help
The integration of computer models and data bases into a decision support system for water resources management \ Modelling and management of sustainable basin - scale water resource systems : proceedings of an international symposium held at Boulder, Colorado, USA during the 21 Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, 1 - 14 July 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Haagsma, IJ.G. \ 1995
help
LISEM : a physically based hydrological and soil erosion model for basin scale water and sediment management \ Modelling and management of sustainable basin - scale water resource systems : proceedings of an international symposium held at Boulder, Colorado, USA during the 21 Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, 1 - 14 July 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Roo, A.P.J. de \ Offermans, R.J.E. \ 1995
help
Snelle oudjes : toepassing van Mazure's oplossingen voor eerste effectschattingen van waterhuishoudkundige veranderingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaaf, S. van der \ 1995
help
Simuleren van tijdsafhankelijke grondwaterstroming met analytische elementen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zaadnoordijk, W.J. \ 1995
help
Simulatie van verschillende managementopties binnen geintegreerde akkerbouw \ Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Dijkstra, J.P. \ Hack- ten Broeke, M.J.D. \ 1995
help
Meten en modelleren van hellinghydrologie in het loessgebied van Limburg \ Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Stolte, J. \ Ritsema, C.J. \ Oostindie, K. \ 1995
help
Flow pattern analysis for a well defined by point sinks \ Transport in porous media [Artikel]
Nieuwenhuizen, R. \ Zijl, W. \ Veldhuizen, M. van \ 1995
help
Draaiende dijk geeft zich bloot : centrifugeproeven tonen bezwijkmechanisme dijken bij waterinfiltratie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Allersma, H.G.B. \ Marescha, O. \ 1995
help
De anisotrope transmissiviyteit van heterogene aquifers. 2. Consequenties voor de berekening van stoftransport \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zijl, W. \ 1995
help
Grondwater modelleren met 'spreadsheets' : enkele modellen voor het simuleren van drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nonner, J.C. \ Vermulst, H. \ 1995
help
Reacties [en naschrift] op 'Grondwaterbeheer Midden-Nederland : een nieuw evenwicht' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kop, J.H. \ Oskam, G. \ Witjes, G.J. \ Nes, T.J. van de \ 1995
help
Modellering van het Reggesysteem met DUFLOW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boomen, R.M. van den \ Salverda, A.P. \ Uunk, E.J.B. \ 1995
Het Waterschap Regge en Dinkel wil het waterbeheer in het stroomgebied van de Regge verder optimaliseren. Kwantificering van de gevolgen van mogelijke maatregelen voor de waterkwaliteit in een dergelijk complex stroomgebied kan alleen met behulp van ...
help
Vaststellen maaionderhoud in waterlopen : hydrologische benadering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Querner, E.P. \ 1995
help
Modelling water quality and flow in river Vecht using DUFLOW \ Water quality modeling : proceedings of the international symposium, april 2-5, 1995, Hyatt Hotel Orlando, Orlando, Florida [Hoofdstuk uit boek]
Duin, E.H.S. van \ Portielje, R. \ Aalderink, R.H. \ 1995
help
Koppeling tussen een grondwatermodel en een oppervlaktewatermodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ngo, X.T. \ Booij, N. \ 1995
De vraag naar hydrologische modellen om de effecten van ingrepen in een hydrologisch systeem te voorspellen neemt nog steeds toe. Uit eigen ervaring is gebleken dat het wenselijk is om hiervoor goede en nauwkeurige wiskundige modellen te gebruiken en ...
help
Mixed finite elements for accurate particle tracking in saturated groundwater flow \ Advances in water resources [Artikel]
Kaasschieter, E.F. \ 1995
help
Voorspelling van de mate van verontreiniging van opgepompt grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gee, M. de \ Grasman, J. \ Kooten, J.J.A. van \ 1995
help
The (least squares) quotient algorithm as a rapid tool for obtaining sorption isotherms from column elution curves \ Water resources research [Artikel]
Veldhuizen, M. van \ Appelo, C.A.J. \ Griffioen, J. \ 1995
help
Modelleren en sturing van actief-slib processen : verslag van het congres gehouden in Kopenhagen op 22-24 augustus 1994 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ 1995
help
IJking van grondwatermodellen met Monte Carlo en mathematische optimalisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1995
Twee ijkmethoden voor grondwatermodellen worden beschreven, een Monte Carlo-methode en een mathematische parameteroptimalisatie. Beide methoden worden toegepast op het grondwatermodel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Monte Carlo-methode blij ...
help
Hydrologische modellering \ Onzekerheid in grondwatermodellering : verslag lezingendag [Hoofdstuk uit boek]
Burrough, P.A. \ 1995
help
Opschaling van geohydrologische eigenschappen : van meetschaal tot regionale schaal \ Onzekerheid in grondwatermodellering : verslag lezingendag [Hoofdstuk uit boek]
Bierkens, M.F.P. \ 1995
help
Calibratie van een stochastisch grondwaterstromingsmodel \ Onzekerheid in grondwatermodellering : verslag lezingendag [Hoofdstuk uit boek]
Stroet, C.B.M. te \ 1995
help
Onzekerheid in grondwatermodellering : verslag van een lezingendag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooghart, J.C. \ 1995
TNO Grondwater en Geo-Energie heeft, in overleg met de Landelijke Studiegroep Statistiek in de Aardwetenschappen, de lezingendag met als thema 'Onzekerheid in grondwatermodellering' georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Tech ...
help
Infiltratie in freatisch pakket \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Bot, P. \ Maas, C. \ 1995
Reacties op het artikel van C. Maas in H2O 28(1995)5 : 152-153
help
Effective parameter optimization for groundwater model calibration \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1995
help
A model for calculation of diffuse light attentuation (PAR) and secchi depth \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Buiteveld, H. \ 1995
help
Dik freatisch pakket infiltreert niet lekker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maas, C. \ 1995
Tijdens een onderzoek naar gunstige plaatsen voor kunstmatige infiltratie via sloten kwam naar voren dat de infiltratieweerstand van een sloot toeneemt met de dikte van de freatische watervoerende laag. Dunne, grove freatische lagen blijken in princi ...
help
An approach to modelling the relationship between plant species and site conditions in terrestrial ecosystems \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Ertsen, A.C.D. \ Frens, J.W. \ Nieuwenhuis, J.W. \ Wassen, M.J. \ 1995
help
Voorstudie aansluiting DELWAQ op SIMONA [Boek]
Noort, J.J. \ Postma, L. \ 1995
help
Modellering van emissieroutes naar en lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in kleine waterlopen \ Ecotoxicologische risico's [Hoofdstuk uit boek]
Adriaanse, P.I. \ Crum, S.J.H. \ Deneer, J.W. \ Groenendijk, P. \ 1995
help
Modified capillary suction time (CST) apparatus \ Industrial and engineering chemistry research [Artikel]
Herwijn, A.J.M. \ 1995
help
Modelling of remote sensing reflectance spectra for suspended matter concentration detection in coastal waters \ EARSeL advances in remote sensing / European Association of Remote Sensing Laboratories [Artikel]
Althuis, IJ.A. \ Shimwell, S. \ 1995
help
Groundwater modelling of coastal dune using remote sensing and GIS \ EARSeL advances in remote sensing / European Association of Remote Sensing Laboratories [Artikel]
Hobma, T.W. \ Bottelier, R.C. \ Janssen, L.L.F. \ 1995
help
Robust model predictive dissolved oxygen control \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Haarsma, G.J. \ Keesman, K.J. \ 1995
help
Zettingen bij grootschalige ingrepen in de grondwaterstroming \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Zaadnoordijk, W.J. \ Wonink, P. \ 1995
IWACO heeft het model CONSOL ontwikkeld, dat samen met een grondwaterstromingsmodel gebruikt kan worden
help
Afhankelijkheid van parameters in grondwatermodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 1995
Het aantal vrijheidsgraden van een grondwatermodel (het aantal knoppen waaraan onafhankelijk gedraaid kan worden) is altijd kleiner dan het aantal fysische parameters dat als invoer nodig is. Voor gevoeligheidsanalyses en voor het afregelen van model ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.