Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 73

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Root water extraction and limiting soil hydraulic conditions estimated by numerical simulation \ Vadose zone journal [Wetenschappelijk artikel]
Jong van Lier, Q. de \ Metselaar, K. \ Dam, J.C. van \ 2006
Root density, soil hydraulic functions, and hydraulic head gradients play an important role in the determination of transpiration-rate-limiting soil water contents. We developed an implicit numerical root water extraction model to solve the Richards ...
help
Modelling climate change impacts on forest: an overview [Boek]
Graafstal, H. \ Droogers, P. \ 2006
The part covered by forest areas, their structure and species composition has a fundamental influence on the hydrological behaviour of a landscape. However the hydrological regime of a forest influences the forest development. One of the vital attrib ...
help
The influence of compartmentalisation on flooding in Central Holland [Studentenverslag]
Bruine, E.P. de \ 2006
This report focuses on the hydraulic effect of compartmentalisation to reduce the consequences of a flood event. Compartmentalisation stands for the division of the dike-ring area into smaller units (compartments) by the construction of dikes. Only a ...
help
Using Bayesian inverse modelling in real-world projects : opportunities and challenges \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Valstar, J.R. \ Minnema, B. \ Snepvanger, J.J.J.C. \ Stroet, C.B.M. te \ 2006
Since a few years ago, TNO has had an efficient representer-based inverse algorithm operational for practical applications. This paper discusses the adventages that are encounterde by using the inverse algorithm in real-world groundwater modeling stu ...
help
Inverse modelling of groundwater flow using model reduction \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Vermeulen, P.T.M. \ Heemink, W. \ 2006
This paper describes a reduced model for groundwater flow that reduces the computational burden necessary for inverse modelling. The formulation follows from a projection of the original groundwater flow equation upon a set of basis vectors (i.e. pat ...
help
An analysis of different strategies for the prioritization of groundwater quality prediction studies with a sequential numerical game \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Vink, K. \ Schot, P. \ 2006
Groundwater quality prediction studies are carried out to increase the reaction time when drinking water companies have to respond to breakthroughs of contaminants. The rliability and accuracy of predictions improve if more funds are invested in data ...
help
Risk analysis on groundwater contamination at the megasite Port of Rotterdam \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Marsman, A. \ Valstar, J. \ Meer, J. ter \ 2006
Groundwater contamination at the Port of Rotterdam is studied using a regional scale model. Reactive transport is calculated along pathlines accounting for redox-dependent biodegradation. The contaminant flux is calculated on so-called planes of comp ...
help
The effects of rising CO2 levels on evapotranspiration [Boek]
Witte, J.P.M. \ Kruijt, B. \ Maas, C. \ 2006
In the context of Phase 2 of the Netherlands Drought Study, Kiwa Water Research conducted an exploratory literature study on the effects of CO2 increases in evapotranspiration, biomass production and competition between plant species (Doomen & Witte, ...
help
Integrale monitoring watersysteem Heeg : monitoring van het rioolstelsel en het effect van doorspoelen op de oppervlaktewaterkwaliteit [Boek]
Boogaard, F.C. \ Handgraaf, S. \ Haverkamp, S.S.M. \ 2006
Op 1 januari 2001 is in Heeg (gemeente Wymbritseradiel in Friesland) een monitoringsonderzoek gestart naar de effecten van doorspoelen bij overstortingen op de oppervlaktewaterkwaliteit Hiertoe zijn gedurende vier jaar onder andere de kwantiteit en k ...
help
Interacties tussen stuurvariabelen voor ecologische doelen in meren, fase 2: analyse van simulaties [Boek]
Klinge, M. \ 2006
In deze studie is onderzocht of het mogelijk is om met een relatief eenvoudig instrument relaties af te leiden uit een ingewikkeld ecologisch model (PCLake), waarmee voor ondiepe meren ecologische doelen kunnen worden bepaald. Statistische analyses z ...
help
Modellering van de waterhuishouding van het Schijvenven : onderzoek naar oorzaken en oplossingen van de verzuring van een zwak gebufferd ven [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Mann, M.A.M. \ Meijer, A.J. \ 2006
Uit het evaluatierapport “vijf NB-wet-terreinen op het landgoed Twickel” (Jansen et al, 2001) blijkt dat de hydro-ecologische herstelmaatregelen bij het Schijvenveld succesvol zijn geweest, behalve bij het Schijvenven. De conclusie in genoemde studie ...
help
Screening and understanding the importance of soil hydrology related factors in a SVAT scheme [Boek]
Metselaar, K. \ Dam, J.C. van \ Feddes, R.A. \ [2006]
In this report a simulation experiment using a hydrological water balance model is executed. Using a little simulation runs as possible, the experiment is set up to estimate the main effect of an individual variable on different water balance terms g ...
help
Een stap naar één modelinstrumentarium voor grond- en oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, Y. van der \ Hakvoort, H. \ Hoogendoorn, J. \ 2006
Op verschillende fronten vinden belangrijke ontwikkelingen plaatst die de kennispositie van hydrologisch Nederland zowel in binnen- als buitenland kunnen versterken. Dit artikel belicht de voortgang die bij een koppeling tussen oppervlakte- en grondw ...
help
Hydraulic resistance of vegetation : predictions of average flow velocities based on a rigid-cylinders analogy [Boek]
Huthoff, F. \ Augustijn, D. \ 2006
The aim of the presented research is to improve the understanding of vegetation roughness and to determine an appropriate way for including vegetation resistance in hydraulic models used for spatial planning or maintenance of river floodplains. Befor ...
help
Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering : combinatie van MODFLOW en SIMGRO \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Lourens, A. \ Veldhuizen, A.A. \ Snepvangers, J.J.J.C. \ Dik, P.E. \ Minnema, B. \ Groenendijk, P. \ 2006
TNO en Alterra hebben een koppeling tot stand gebracht tussen hun grondwatermodellen, resp. MODFLOW en SIMGRO. Eerst is gekeken naar recente ontwikkelingen binnen modelkoppelingen, daarbij zoekend naar eenvoudige software. Dat is gevonden in Open Mod ...
help
Methodiek aanmaak stedelijk DTM \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Riebel, A. \ Werfhorst, H. van de \ Crook, R. de \ Heijkers, W.J.M. \ 2006
Bij het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen is in vele gevallen het gebruik van een nauwkeurig DTM essentieel (Digitaal Terrein Model). In het landelijk gebied geldt, dat de komst van het AHN meer mogelijkheden biedt. Echter Hoogheemraadsch ...
help
Over de erfc-functie in "Van Edelman naar Bruggeman" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Veling, E.J.M. \ 2006
Een aanvulling op een artikel uit het vorige nummer van Stromingen (Olsthoorn, p. 5-12), waar een verband gelegd wordt tussen de formules van J.H. Edelman (1947) en Bruggeman (1999)
help
Verantwoord omgaan met de nieuwe neerslagstatistiek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Hakvoort, H. \ Diermanse, F. \ Verhoeve, C. \ 2006
In dit artikel wordt gesproken hoe een nieuwe statistiek van extreme neerslag kan bijdragen aan een goede toetsing van watersystemen met behulp van een stochastenmethode. Alhoewel de methode grotendeels vastligt, moeten een aantal keuzes vooraf gemaa ...
help
Waterschappen brengen wensen modelfunctionaliteit in beeld [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eertwegh, G. van den \ Talsma, M. \ 2006
Terwijl aanbieders van hydrologische modellen hun krachten samenbundelen (via een consortium van TNO, Alterra, WL, RIZA en MNP), hebben een aantal waterschappen zich de vraag gesteld, of er voldoende ruimte is voor specifieke, gebiedsgerichte wensen ...
help
Van Edelman naar Bruggeman \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2006
De meeste boeken over grondwaterstroming geven de formule van Edelman voor de berekening van de tijdsafhankelijke stijghoogte en stroming in een halfoneindig watervoerend pakket, dat grenst aan open water waarin de randvoorwaardeverandert volgens een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.