Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 116

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Neerslaginformatie uit radar nu ook geschikt voor stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Crook, R. de \ Knippers, T. \ Reichard, L. \ 2008
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt gebruik van hydrologische modellen die gevoed dienen te worden met accurate neerslaggegevens. Hiervoor gebruikt het waterschap op dit moment de puntmetingen van het KNMI, aangevuld met zelf ingewonne ...
help
24 More years of numerical weather prediction : a model performance model [Boek]
Cats, G. \ 2008
With increasing computation speed, and with increasing number of processors, it has often been surmised that sooner or later global communications would become so expensive, that communication overhead would completely dominate calculations. Because ...
help
Water vasthouden op een landgoed: gevolgen voor grondwaterstand en afvoer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Mulder, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Werf, A. van der \ 2008
Op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen op de grens van Overijssel en Gelderland is een 'waterpark' gerealiseerd, waar onderzoek wordt uitgevoerd naar waterzuivering, waterberging, productie van energie uit biomassa, recreatief medegebruik, natu ...
help
Verbetering waterkwaliteit bij verondieping van ontgrondingsplassen in Hollands Noorderkwartier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schep, S. \ Jaarsma, N. \ Ee, G. van \ 2008
De laatste jaren worden voormalige ontgrondingsplassen vaker benut als verwerkingslocatie voor grond- en baggerspecie. Verondieping van deze plassen biedt mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologie. Dit is voor het Hoogheemraads ...
help
Rondom MODFLOW (2) : waterbalansen achteraf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2008
In de praktijk van het modelleren met MODFLOW komt het regelmatig voor dat een modelleur na een modelberekening constateert dat niet alle modelfluxen zijn bewaard. De modelleur moet dan alle interne MODFLOW vlaggen controleren en zonodig aanzetten wa ...
help
Quick scan stedelijke wateropgave grondwater voor invulling NBW [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Segers, M. \ Jonge, H. de \ Moorman, J. \ Verhagen, T. \ 2008
Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de gemeenten extra taken gekregen. Het akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Niet alleen voor de periode tot 2015 ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
help
Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren [Boek]
Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Heidema, A.H. \ 2008
Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswa ...
help
Reactie op artikel over modelleren watervraagstukken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2008
Met belangstelling lazen ondergetekenden het artikel 'Watervraagstukken oplossen met ruimtelijk modelleren' dat Henk van Norel, Sander Loos, Joost Delsman en Arnold Lobbrecht in H2O 41(2008)21 publiceerden. De auteurs beschrijven ontwikkelingen op he ...
help
Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanink, J. \ Dam, H. van \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
De resultaten van het monitoringsprogramma van Wetterskip Fryslân in de Friese boezemmeren laten zien dat totaalstikstof en totaalfosfaat in de afgelopen kwart eeuw sterk zijn afgenomen. Dit komt waarschijnlijk door beheermaatregelen om de eutrofiëri ...
help
Integrated regional-economic modeling of cost-effective programs of measures in the WFD: development of a demonstration tool [Boek]
Soesbergen, A. van \ Dellink, R. \ Brouwer, R. \ Linderhof, V. \ Reinhard, S. \ Stone, K. \ Icke, J. \ 2008
The Water Economic Modelling for Policy Analysis (WEMPA) project aims to develop and operationalize an integrated water and economy model framework to enable the analysis of the economic effects of measures to reach the Water Framework Directive obje ...
help
Recycling van lokale verdamping in Europa \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bisselink, B. \ 2008
Toelichtend artikel op het promotieonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het project "Developing adaptive capacity to extreme events in the Rhine basin (ACER). Een belangrijke vraag in het project is hoe te anticiperen op toekomstige klimaatveranderi ...
help
An aeration energy model for an immersed membrane bioreactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Verrecht, B. \ Judd, S. \ Guglielmi, G. \ Brepols, C. \ Mulder, J.W. \ 2008
A simple model for evaluating energy demand arising from aeration of an MBR is presented based on a combination of empirical data for the membrane aeration and biokinetic modelling for the biological aeration. The model assumes that aeration of the m ...
help
Modelling the production and degradation of soluble microbial products (SMP) in membrane bioreactors (MBR) \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Jiang, T. \ Myngheer, S. \ Pauw, D.J.W. De \ Spanjers, H. \ Nopens, I. \ Kennedy, M.D. \ Amy, G. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2008
MBR biochemical conditions have an effect on membrane fouling and SMP have been attributed to be the main MBR foulant. Thus, predicting the SMP concentration is essential for understanding and controlling MBR fouling. However, existing SMP models are ...
help
Model-based operational constraints for fluidised bed crystallisation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schagen, K.M. van \ Rietveld, L.C. \ Babuska, R. \ Kramer, O.J.I. \ 2008
Fluidised bed reactors are used for water softening in water treatment plants. Recent research shows that under current operation of reactors the crystallisation of calcium carbonate can be hampered. Until now the operational constraints on the fluid ...
help
Wetenschap vindt de weg naar de praktijk: het stroomgebied van de Dommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meulen, S. van de \ Kessels, E. \ Brils, J. \ 2008
In Europese projecten is de weg van kennisontwikkeling naar praktijktoepassing lastig en lang. Soms wel 15 jaar lang, wordt beweerd. In dit artikel laten de auteurs zien dat dit zeker niet altijd het geval hoeft te zijn. Onverwachte verontreinigingen ...
help
Een integraal model: een sprong vooruit of een stap te ver? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pomarius, H. \ Ketelaar, H. \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
Het Waterschap Rivierenland heeft als pilot een modelinstrumentarium ontwikkeld voor de Bommelerwaard dat aansluit bij het Nationaal Modelinstrumentarium Hydrologie. Het voorziet in een koppeling tussen het grondwater, de onverzadigde zone, het opper ...
help
SWASH manual 2.1 : user's guide version 2 [Boek]
Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Roller, J.A. te \ Vulto, V.C. \ Groenwold, J.G. \ 2008
Spray drift, drainage and run-off are three major routes of pesticide entry into surface waters. Using spray-drift deposition tables and the MACRO, PRZM and TOXSWA models the exposure concentrations in surface waters can be assessed. Exposure scenari ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.