Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 102

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Virtuele hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2009
De auteurs van dit artikel vinden dat een platform als de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek (CHO) nuttig kan zijn om kennis uit te wisselen. Daarbij moet worden nagedacht hoe deze kennis voor langere tijd kan worden vastgehouden. Een belangrijk d ...
help
Vooral data Nationaal Hydrologisch Instrumentarium gewild \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Valk, M. van der \ 2009
Verslag van de op 22 januari 2009 gehouden bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het NHI wordt vrij beschikbaar en zal als startpunt voor meer gedetailleerde modelstudies ...
help
Eigenschappen bodem en oppervlak beïnvloeden temperatuurstijging rond drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, M. van der \ Pieterse-Quirijns, I. \ Donocik, A. \ Smulders, E. \ 2009
Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. In 2005 zijn op een aantal locaties in het leidingnet van Tilburg tijdens een langdurige warme periode hogere temperaturen gemeten. De temper ...
help
Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
help
Streefbeeld aal : een deskundigenoordeel [Boek]
2009
Advies van de Commissie Eijsackers over de hoeveelheid aal die in de Nederlandse wateren zou kunnen opgroeien en vertrekken naar de Sargassozee. Dit is cruciaal voor maatregelen in aalbeheerplannen. In de door IMARES gebruikte methode om het streefbe ...
help
Effecten van landgebruiksveranderingen op gemiddelde en extreme afvoer in het Rijnstroomgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
Recentelijk heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de invloed van klimaatverandering te kwantificeren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld kan er op basis van gemeten data een extreme-waardenverdeling worden geëxtrapoleerd. Een d ...
help
Opinie: digitale geohydrologische informatie via DinoLoket, bruikbaar of liever terug naar de oude grondwaterkaarten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2009
Grondwaterhydrologen blijken in toenemende mate gebruik te maken van de op REGIS gebaseerde digitale grondwaterkaarten van TNO die tegenwoordig gratis zijn ter aadplegen via Dinoloket. Er blijkt naast gebruikersgemak ook een gevaar te schuilen in dez ...
help
Fault tree analysis for urban flooding \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Ten Veldhuis, J.A.E. \ Clemens, F.H.L.R. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ 2009
Traditional methods to evaluate flood risk generally focus on heavy storm events as the principal cause of flooding. Conversely, fault tree analysis is a technique that aims at modelling all potential causes of flooding. It quantifies both overall fl ...
help
Modelling using rRNA-structured biomass models \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lavallée, B. \ Frigon, D. \ Lessard, P. \ Vanrolleghem, P.A. \ Yuan, Z. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
Models currently used have been developed to describe the storage response in the activated sludge process. In these models the distribution of the substrate flux between growth and storage is an empirical function. rRNA-structured biomass models are ...
help
Sampling inspection for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating systems under imperfect defect detection \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
Kuniewski, S.P. \ Weide, J.A.M. van der \ Noortwijk, J.M. van \ 2009
The paper presents a sampling-inspection strategy for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating systems, where the deterioration is assumed to initiate at random times and at random locations. After initiation, defects are weakeni ...
help
Het inbedden van vernieuwingen in de bestaande praktijk : verdiepingsstuk [Boek]
Buuren, R. van \ Wessel, M. van \ Woerkum, C. van \ 2009
In het verleden richtte het waterschap zich voornamelijk op de veiligheid en het verbeteren van de waterafvoer. Dat waren relatief ongecompliceerde doelen, die destijds konden rekenen op grote steun van bewoners en grondeigenaren. Deze benadering bli ...
help
Sterfte van Daphnia in beheergebied Delfland verklaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baas, J. \ Hoogenboom, H. \ Kooijman, B. \ 2009
Binnen de afdeling theoretische biologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn modellen ontwikkeld om voorspellingen te kunnen doen over effecten van mengsels van chemische stoffen. Deze modellen zijn gebruikt om de door Hoogheemraadschap van ...
help
Geavanceerde sturing van drinkwaterzuiveringen met een integraal model \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rietveld, L. \ Helm, A. van der \ Schagen, K. van \ Kappelhof, J. \ 2009
PROMICIT is een project waarmee Waternet, DHV, ABB en TU Delft een doorbraak gerealiseerd hebben op het gebied van integrale modellering voor processturing van drinkwaterzuiveringsprocessen. Het richtte zich op het zuiveringsproces te Weesperkarspel ...
help
Literature report: Uncertainty analysis of hydrodynamic river models [Boek]
Warnink, J. \ 2009
The outline of the report is as follows. Chapter 2 deals with hydrodynamic river models, hydraulic roughness and modelling practice. Chapter 3 describes a framework for uncertainty and gives the strengths and weaknesses for several methods of uncerta ...
help
Analyse van de invloed van processen op de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater : een modelstudie [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Mulder, H.M. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Smit, A.A.M.F.R. \ 2009
Deze rapportage vormt een onderdeel van het roject ‘Monitoring Stroomgebieden’. Dit project onderzoekt het effect van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroom-gebieden representatief voor Nederland. Hiervoor is een modelinstrumen ...
help
Meten van 'Duurzaamheid' in het 'Web of Water' \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schaik, A. van \ Reuter, M.A. \ Stokkom, H. van \ 2009
De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen en maatregelen om de hierin neergelegde doelstellingen voor het oppervlaktewatersysteem te behalen, ...
help
Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jiang, T. \ Myngheer, S. \ Pauw, D.J.W. De \ Spanjers, H. \ Nopens, I. \ Kennedy, M.D. \ Amy, G. \ Vanrolleghem, P.A. \ Maere, T. \ 2009
Doordat de biochemische condities in een MBR een rol spelen in membraanvervuiling, waarbij SMP beschouwd worden als de hoofdoorzaak van membraanvervuiling, is het voorspellen van de concentratie aan SMP in een MBR aldus noodzakelijk voor het begrijpe ...
help
Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Krimpenerwaard' : fases 1, 2 en 3 [Boek]
Walvoort, D.J.J. \ Bogaart, P. \ Kroes, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2009
In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als ge ...
help
The impact of land use and climate change on late Holocene and future suspended sediment yield of the Meuse catchment \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Balen, R.T. van \ Verstraeten, G. \ Renssen, H. \ Vandeberghe, J. \ 2009
In this study we investigate the relative importance of changes in land use and climate on suspended sediment yield (SY) on millennial timescales in the Meuse basin. We use a spatially distributed soil erosion and sediment delivery model (WATEM/SEDEM ...
help
Discharge simulations performed with a hydrological model using bias corrected regional climate model input \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Pelt, S.C. van \ Kabat, P. \ Maat, H.W. ter \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Weerts, A.H. \ 2009
Studies have demonstrated that precipitation on Northern Hemisphere mid-latitudes has increased in the last decades and that it is likely that this trend will continue. This will have an influence on discharge of the river Meuse. The use of bias corr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.