Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
Bartholomeus, R.P. \ 2010
In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
help
A QSAR model for predicting rejection of emerging contaminants (pharmaceuticals, endocrine disruptors) by nanofiltration membranes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Yangali-Quintanilla, V. \ Sadmani, A. \ McConville, M. \ Kennedy, M. \ Amy, G. \ 2010
A quantitative structure activity relationship (QSAR) model has been produced for predicting rejection of emerging contaminants (pharmaceuticals, endocrine disruptors, pesticides and other organic compounds) by Mpolyamide nanofiltration (NF) membrane ...
help
A comparison of statistical models for visual inspection data \ Safety, reliability and risk of structures, infrastructures and engineering systems : proceedings of the Tenth International Conference on structural safety and reliability (ICOSSAR), Osaka, Japan, September 13-17, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Kallen, M.J. \ 2010
Large groups of structures like bridges, pavements and sewer systems, are often inspected visually and their condition is quantified based on a discrete scale. Markov chains have traditionally been used to model the uncertain rate at which these stru ...
help
Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
Loon, A.H. van \ 2010
De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
help
'Lekke' riolering: gemeente tel je zegeningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schans, M. van der \ Hurk, I. van den \ 2010
Het vervangen of renoveren van riolering met een drainerende werking kan tot hogere grondwaterstanden leiden. Daarnaast kunnen in stedelijk gebied ook andere maatregelen of veranderingen van externe randvoorwaarden - zoals het waterpeil of klimaat - ...
help
Emissiemodule als schakel tussen emissiegegevens en waterkwaliteitsmodellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peñailillo, R. \ Goede, E. de \ Pomarius, H. \ Weerd, R. van \ Hehenkamp, M. \ Talsma, M. \ 2010
STOWA en Deltares hebben een emissie-instrument ontwikkeld dat de waterbeheerder ondersteunt bij het uitvoeren van bronnenanalyses en berekeningen voor emissiescenario's. Dit softwareproduct heet de Emissiemodule. Het voorziet in een koppeling tussen ...
help
Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
help
Knelpuntenbeoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor overstorten : naar een algemeen geldende en overal toepasbare methode voor prioriteitstelling voor de aanpak van riooloverstorten [Boek]
Jansen, E.J. \ Bosch, L. van den \ 2010
De Commissie Stedelijk Waterbeheer van de STOWA formuleerde de onderzoeksvraag: "Ontwikkel een eenvoudige methode voor invulling van het smalle waterkwaliteitsspoor, waarmee riooloverstortlocaties kunnen worden geprioriteerd en tevens de kansrijkheid ...
help
Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
Jong, H. de \ 2010
Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
help
The potential use of individual and societal risk criteria within the Dutch flood safety policy (part 1): basic principles \ Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, Proceeding of the European Safety and Reliability Conference (ESREL), Prague, Czech Republic, September 7-10, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Jongejan, R.B. \ Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ 2010
The Dutch government has indicated that it will explicitly consider potential loss of life when deciding on the stringency of new flood safety standards. This paper presents the results of a research project that evaluated the potential roles of two ...
help
The use of individual and societal risk criteria within the Dutch flood safety policy (part 2): estimation of the individual and societal risk for the dike rings in the Netherlands \ Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, Proceeding of the European Safety and Reliability Conference (ESREL), Prague, Czech Republic, September 7-10, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Maaskant, B. \ Jonkman, S.N. \ Jongeman, R.B. \ 2010
This paper presents the results of a preliminary study in which the nationwide risks of loss of life were estimated. The risks of loss of life are expressed as individual and societal risk. The first metric is defined as the annual probability of dea ...
help
NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
help
RO-module voor interactief waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Hendriksen, G. \ Monincx, S. \ Bakel, P.J.T. van \ 2010
Hoe maken we kennis uit grondwatermodellen toepasbaar binnen ruimtelijke planvormingsprocessen? Hoe geven we handen en voeten aan 'Water als ordenend principe'? De beleidsmatige benadering in de ruimtelijke planvorming lijkt vaak moeilijk te combiner ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
Linking increases in hourly precipitation extremes to atmospheric temperature and moisture changes \ Environmental research letters [Wetenschappelijk artikel]
Lenderink, G. \ Meijgaard, E. van \ 2010
Relations between hourly precipitation extremes and atmospheric temperature and moisture derived for the present-day climate are studied with the aim of understanding the behavior (and the uncertainty in predictions) of hourly precipitation extremes ...
help
Simulating low probability peak discharges for the Rhine basin using resampled climate modeling data \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
Climate change will increase winter precipitation, and in combination with earlier snowmelt it will cause a shift in peak discharge in the Rhine basin from spring to winter. This will probably lead to an increase in the frequency and magnitude of ext ...
help
Changes in streamflow dynamics in the Rhine basin under three high-resolution regional climate scenarios \ Journal of climate [Wetenschappelijk artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Torfs, P.J.J.F. \ Jacob, D. \ Troch, P.A.A. \ 2010
Due to global warming, the hydrologic behavior of the Rhine basin is expected to shift from a combined snowmelt and rainfall driven regime to a more rainfall dominated regime. Previous impact assessments have indicated that this leads, on average, to ...
help
Verslag van het NHV-symposium 29 april 2010 : 'Meten is weten, en weet wat je moet meten' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ 2010
Uit presentaties komt duidelijk naar voren dat zowel proceskennis als statistiek moet worden meegenomen bij het ontwerp van een meetnet. Proceskennis is nodig om te weten welke parameters je moet meten (bijvoorbeeld bij verdroging) of hoe diep je een ...
help
Verwijdering van kwik uit waterige oplossingen: vergelijking van een nieuw ultrastabiel mesoporeus adsorbens met een commercieel ionenwisselaarshars \ WT-afvalwater [Artikel]
Clercq, J. De \ Canck, E. De \ Voort, P. Van Der \ 2010
De performantie van een nieuw ultrastabiel, regeneerbaar adsorbens SH-ePMO voor de verwijdering van kwik uit waterige oplossingen is vergeleken met dat van een commercieel ionenwisselaarshars TP-214. De bestudeerde variabelen waren de initiële kwikco ...
help
Flood forecasting system for the Maritsa and Tundzha Rivers \ BALWOIS 2010, On Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 25, 29 May 2010 [Hoofdstuk uit boek]
Roelevink, A. \ Udo, J. \ Koshinchanov, G. \ Balabanova, S. \ Udo, J. \ 2010
Climatic and geographical characteristics of Maritsa and Tundzha River Basins lead to specific runoff conditions, which can result in extreme floods downstream, as occurred in August 2005 and March 2006. To improve the management of flood hazards, a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.