Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Meteorologica [Artikel]
Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
help
Modeling the sensitivity of sediment and water runoff dynamics to Holocene climate and land use changes at the catchment scale \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Notebaert, B. \ Verstraeten, G. \ Ward, P.J. \ Renssen, H. \ Rompaey, A. Van \ 2011
An increasing number of studies have indicated that soil erosion, sediment redistribution and water discharge during the Holocene have varied greatly under influence of environmental changes. In this paper we have used a modeling approach to study th ...
help
Zoutvrachtberekeningen in drie deelgebieden in de zuidwestelijke Delta : effecten verschillende modelschalen op processen [Boek]
Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Vermeulen, P. \ Janssen, G. \ Baaren, E. van \ [2011]
Binnen het Deltaprogramma beoogt het deelprogramma Zuidwestelijke Delta o.a. de inventarisatie van risico’s en oplossingsrichtingen met betrekking tot de zoetwatervoorziening van dit gebied. Modelberekeningen vormen een belangrijke input voor de prob ...
help
Bias correction and resampling of RACMO output for the hydrological modelling of the Rhine [Boek]
Bakker, A. \ Hurk, B. van den \ 2011
Extreme discharges of the Rhine are likely to change as a result of the changing climate. A common way to assess impacts of climate change is to use Regional Climate Model (RCM) output to drive impact models. For the assessment of very rare discharge ...
help
Rhine at risk? Impact of climate change on low-probability floods in the Rhine basin and the effectiveness of flood management measures [Proefschrift]
Linde, A.H. te \ 2011
Dit proefschrift onderzoekt het gecombineerde effect van klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen op het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Rijn met de nadruk op bovenstroomse gebieden, waarbij beschikbare simulatiemethoden ...
help
Toepassing waterkwaliteitsmodel Friese Boezem : effecten van RWZI-effluenten op de waterkwaliteit [Boek]
Bloemerts, M. \ Boland, S. \ 2011
In 1999 is het Friese boezemsysteem modelmatig met behulp van SOBEK in beeld gebracht. Hierin zijn zowel een kwaliteit als kwantiteit module opgenomen. Het kwantiteitsmodel is geactualiseerd op basis van meetgegevens uit 2008. Dit geijkte model vormt ...
help
Effecten klimaatverandering op natuur [Boek]
Schipper, P. \ Wamelink, G. \ Hattum, T. van \ 2011
In deze deltafact wordt ingegaan op de effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur en de wijze waarop deze effecten worden meegenomen in voorspellingsmodellen in Nederland. De informatie is deels ontleend aan de projecten voor de onderzoe ...
help
Modelling anaerobic digestion of concentrated black water and faecal matter in accumulation system \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Elmitwalli, T. \ Zeeman, G. \ Otterpohl, R. \ 2011
A dynamic mathematical model based on anaerobic digestion model no. 1 was developed for accumulation (AC) system treating concentrated black water and faecal matter at different temperatures. The AC system was investigated for the treatment of waste( ...
help
Beoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor riooloverstorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, H. \ Otte, A. \ Berg, V. van den \ Messelaar, A. \ 2011
Overstortingen uit gemengde rioolstelsels kunnen voor een aanslag op de kwaliteit van het oppervlaktewater zorgen. Voorbeelden daarvan waren ook in juli 2010 weer duidelijk te zien: er was veel vissterfte in stadsvijvers als gevolg van de hevige rege ...
help
Australisch model voor sedimentophoping getoetst op Nederlands drinkwaternet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vogelaar, A. \ Blokker, M. \ 2011
De waterbedrijven proberen continu drinkwater te leveren van onberispelijke kwaliteit. Heel soms komt toch bruin water uit de kraan. Dat is het gevolg van het opwervelen van geaccumuleerde deeltjes in het leidingnet. Via een betere zuivering en de aa ...
help
Nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater effluent using microalgal biofilms \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Boelee, N.C. \ Temmink, H. \ Janssen, M. \ Buisman, C.J.N. \ Wijffels, R.H. \ 2011
Microalgal biofilms have so far received little attention as post-treatment for municipal wastewater treatment plants, with the result that the removal capacity of microalgal biofilms in post-treatment systems is unknown
help
Verkenning additionele varianten voor het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden : resultaten MHW- en kostenberekeningen [Boek]
Botterhuis, T. \ Stijnen, J. \ Zethof, M. \ Beckers, J. \ 2011
In 2011 is onder regie van Deltares een uitgebreide Kentallen Kosten Baten Analyse (KKBA) uitgevoerd van vier langetermijnstrategieën voor het oplossen van de veiligheids- en zoetwateropgave in 2100. De KKBA is gebaseerd op maatgevende hoogwaterstand ...
help
Eerste generatie oplossingen voor de lange termijn waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding : deelrapport verkenning van effecten op natuur [Boek]
Maarse, M. \ Beumer, V. \ Klijn, F. \ Woelders, L. \ Zetten, J. van \ [2011]
Deze studie is een eerste verkenning naar de effecten van de verschillende oplossingsrichtingen binnen Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden op de natuur in de Rijn- Maasmonding. Met behulp van waterstands- en ecologische modelleringen (SOBEK en HABITA ...
help
Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Weer en klimaat in Nederland [Artikel]
Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
help
Exploratory study of pluvial flood impacts in Dutch urban areas [Boek]
Riel, W. van \ 2011
Since current knowledge on urban pluvial flood impacts is limited, this study aims to explore pluvial flood impacts in Dutch urban areas, by analyzing actors’ interests and relevant additional data. The knowledge produced by this study should provide ...
help
Flood risk modelling [Boek]
Poussin, J.K. \ Ward, P.J. \ Bubeck, P. \ Gaslikova, L. \ Schwerzmann, A. \ Raible, C.C. \ 2011
The move from traditional flood management to flood risk management can be seen at several scales, ranging from international to local. In this report we provide an overview of some of the main terminologies and approaches that are being used and dev ...
help
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw - Bijlage C: Wiskundige achtergrond MKBA model [Boek]
Duits, M. \ Kind, J. \ Bak, C. \ 2011
Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject ‘Waterveiligheid 21e eeuw’ (WV21) in gang gezet. Door Deltares is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een maatschappelijke kosten ...
help
De droogte monitor : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid te identificeren en weer te geven [Boek]
Wesseling, J.G. \ Oostindie, K. \ Ritsema, C.J. \ 2011
Deze internet applicatie is een eerste opzet om droogte inzichtelijk te maken door middel van kaarten en grafieken. Echter, tal van uitbreidingen zijn wellicht interessant voor eindgebruikers
help
Handleiding metamodel PCLake [Boek]
Schep, S.A. \ Brederveld, R.J. \ 2011
Ingegaan wordt op de randvoorwaarden voor toepassing van dit metamodel. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van PCLake en het metamodel, de uitgangspunten en de betrouwbaarheid.
help
Innovaties wateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kluck, J. \ Glasbergen, M. \ Klein Tank, A.M.G. \ 2011
Op de RIONED 2011 handelde parallesessie 2 over 'Innovaties wateroverlast'. Dit artikel geeft een samenvatting van de drie voordrachten : 'Water zoekt het laagste punt' van Jeroen Kluck, '3D inventarisatie van het afvoerend oppervlak' van Marcel Glas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.