Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkeling standaardaanpak watersysteemtoetsing Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J. de \ Ketelaar, H. \ Ruigrok, T. \ Spijker, M. \ 2012
Voor een succesvolle watersysteemtoetsing is een gedegen aanpak noodzakelijk. Zo zijn de keuze voor het modelinstrumentarium en de te hanteren rekenmethodiek allesbepalend voor de wateropgave. De waterbeheerder wordt geconfronteerd met complexe vrage ...
help
LGSI: een nieuw neerslagafvoerconcept voor de Leijgraaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Hendriks, D. \ Bosch, S. \ Moorman, J. \ 2012
Door de complexiteit van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is het nog steeds een uitdaging om een neerslag-afvoermodel te ontwikkelen dat zowel in natte als in droge perioden de afvoer uit een stroomgebied goed kan voorspellen. Voor ...
help
Vergelijking van buffering op- en afwaarts langs de riolering en waterloop : een kwantitatieve studie voor Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
Vleeschauwer, K. De \ Weustenraad, J. \ Willems, P. \ 2012
Dit artikel behandelt in het kader van het integrale waterbeleid een actueel vraagstuk met betrekking tot de kwantitatieve invloed van buffering van regenwater op- en afwaarts van de riolering en de ontvangende waterloop. De stad Turnhout werd hierbi ...
help
Het effect van een meer natuurlijke Vecht op het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeksema, R. \ Augustijn, D. \ Tromp, G. \ 2012
Momenteel worden plannen gemaakt om de Overijsselse Vecht terug te brengen in een meer natuurlijke staat door onder andere hermeandering, aanpassingen van het stroomprofiel en mogelijk verlaging van de waterstand. Deze maatregelen hebben effect op de ...
help
Rapport Europese Commissie onleesbaar door overvloed aan afkortingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
In de periode 2007-2013 besteedt de Europese Unie binnen het zevende Kaderprogramma 1,8 miljard euro aan milieuonderzoek (inclusief klimaatverandering). Onderzoek aan water maakt hier deel van uit. Daarnaast is 42,9 miljard euro uitgetrokken voor lan ...
help
Vrij afwaterende deelgebieden toch modelleren met Sobek-RR? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velner, R. \ Coenen, D. \ Wal, B. van der \ Vermue, H. \ 2012
De traditionele bouw en kalibratie van Sobek-RR-modellen geeft in sterk heterogene stroomgebieden vaak geen goed resultaat. Daarom is voor het stroomgebied van de Brandsche Vaart een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij het aantal RR-knopen voor het onv ...
help
Metabolic modeling of denitrification in Agrobacterium tumefaciens: a tool to study inhibiting and activating compounds for the denitrification pathway \ Frontiers in cellular and infection microbiology [Artikel]
Kampscheur, M.J. \ Kleerebezem, R. \ Picioreanu, C. \ Bakken, L. \ Bergaust, L. \ Vries, S. de \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
A metabolic network model for facultative denitrification was developed based on experimental data obtained with Agrobacterium tumefaciens. The model includes kinetic regulation at the enzyme level and transcription regulation at the enzyme synthesis ...
help
Integrated model-based optimisation at the WWTP of Eindhoven \ Water practice & technology [Artikel]
Cierkens, K. \ Nopens, I. \ Keyser, W. De \ Hulle, S. Van \ Plano, S. \ Torfs, E. \ Amerlinck, Y. \ Benedetti, L. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ 2012
The current model of the full-scale wastewater treatment plant (WWTP) model in Eindhoven uses a state-of-the-art model for the biological processes (ASM2d) and is calibrated for C- and N-removal in dry weather. However, for the ‘Kallisto’ project, wh ...
help
Is de openbare ruimte waterproof? : 'een 3Di testcase in Delft' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Chen, J. \ Clarisse, S. \ Leeuwen, E. van \ 2012
Wateroverlast in stedelijk gebied willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het is echter niet mogelijk of verstandig om voor extreme buien al het overtollige regenwater via de riolering af te voeren. Volgens Stichting RIONED is een tijdelijke opvang van ...
help
IJs kan waterstand op rivieren flink beïnvloeden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijkstra, Y.M. \ Ouwerkerk, S.J. \ Roos, P.C. \ 2012
IJs op rivieren heeft in het verleden geleid tot overstromingen en zoutindringing. Nu zijn er nog veel onduidelijkheden over de invloed van bijvoorbeeld Ruimte voor de Riviermaatregelen op ijsafvoer. Een recent ontwikkeld model is een eerste stap in ...
help
Veldexperiment voor verminderen slibbezwaar Markermeer [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moll, J.R. \ Hoed MBA, J. \ Boderie, P. \ 2012
Een jaar lang zijn na de aanleg van een tijdelijke stalen damwand bij Warder in het Markermeer in augustus 2011 meetgegevens verzameld. Doel van dit veldexperiment is te meten wat de invloed is van deze 'luwtestructuur' op het slibgehalte in het wate ...
help
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Geologische Dienst Nederland - TNO \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Westerhoff, W. \ 2012
De overheid werkt aan het opzetten van een serie basisregistraties waarin alle noodzakelijke informatie over Nederland (personen, bedrijven, geld, grond) digitaal wordt opgeslagen. Veel gegevens over de ondergrond zijn nu opgeslagen in DINO (Data en ...
help
Onderzoek grondwaterbalans provincie Drenthe, ontwikkeling van 'het blauwe goud' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siemonsma, M. \ Overbeek, M. \ Luijendijk, J. \ 2012
In 2009 heeft het college van Gedeputeerde Staten een innovatieve grondwatervisie vastgesteld. In deze visie slaat de provincie een nieuwe weg in bij het denken over het grondwaterbeleid in Drenthe. Daarbij ligt de nadruk op de samenhang tussen grond ...
help
Modelsamenwerking te water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smits, J. \ Boukes, H. \ Merkelbach, R.C.M. \ 2012
Beslissingen in het waterbeheer vragen om een goed inzicht in de (effecten op de) (grond)watersituatie. Een onjuiste inschatting van deze effecten kan leiden tot 'projectfricties' in de vorm van extra advieskosten, nieuwe besluitvorming (bestuurskost ...
help
Impact of influent data frequency and model structure on the quality of WWTP model calibration and uncertainty \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cierkens, K. \ Plano, S. \ Benedetti, L. \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ Nopens, I. \ 2012
Application of activated sludge models (ASMs) to full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) is still hampered by the problem of model calibration of these over-parameterised models. This either requires expert knowledge or global methods that exp ...
help
On a QSAR approach for the prediction of priority compound degradation by water treatment processes \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Wols, B.A. \ Vries, D. \ 2012
Emerging (chemical) substances are increasingly found in water sources and must be removed by water treatment systems. However, the treatment efficiency regarding these substances is often unknown. A promising approach is using QSARs (quantitative st ...
help
Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Ruessink, B.G. \ Boers, M. \ Geer, P.F.C. van \ 2012
An equilibrium dune-erosion model is used every six years to assess the capability of the most seaward dune row on the Dutch Wadden islands to withstand a storm with a 1 in 10,000 probability for a given year. The present-day model is the culmination ...
help
Beheer tijdig en met verstand je bestand \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Oude Luttikhuis, E. \ 2012
In de praktijk blijkt relinen niet altijd verwerkt te worden in de rioolbeheerbestanden. Dit leidt tot afwijkingen en onnodige kosten bij het opbouwen van een hydraulisch rioleringsmodel en het berekenen van de renovatiekosten in het Gemeentelijk Rio ...
help
De stand van zaken rond het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lange, W. de \ Hoogewoud, J. \ Prinsen, G. \ Verkaik, J. \ Veldhuizen, A. \ 2012
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het landsdekkende grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland dat wordt ingezet voor zowel landelijke beleidsstudies als operationele toepassingen in droge perioden, is afgelopen jaar aangepast en v ...
help
Viewer Rijkswaterstaat presenteert rekenresultaten NHI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De viewer waterverdeling is een toepassing op internet van Rijkswaterstaat voor de ontsluiting en analyse van modelresultaten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Rijkswaterstaat krijgt met de viewer inzicht in de samenhang van de wa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.