Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte : stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er ...
help
Modelkeuze voor analyse macrostabiliteit van kades bij droogte : memo [Boek]
Meij, R. van der \ 2012
Dit memo inventariseert een aantal beschikbare methodes om de stabiliteit van kades tijdens droogte te analyseren en oordeelt vervolgens welke methode het best toegepast kan worden.
help
Refinement and application of a regional atmospheric model for climate scenario calculations of Western Europe [Boek]
Meijgaard, E. van \ Ulft, L.H. van \ Lenderink, G. \ Roode, S.R. de \ Wipfler, L. \ Boers, R. \ Timmermans, R.M.A. \ 2012
Het KNMI regionaal klimaat model RACMO wordt in toenemende mate gebruikt bij de detaillering van Klimaatscenario’s. Voorbeelden zijn de frequentie en intensiteit van hittegolven en de veranderingen daarin. Of te verwachten wijzigingen in het optreden ...
help
From raindrop to high flow event : modelling and reconstructing precipitation and flood frequency in the Maas catchment during the late Holocene [Boek]
Venhuizen, G.J. \ Vandenberghe, J. \ [2012]
Main goal was to gain insight in interaction between water management in the Maas catchment, climate change and land use on decennial to millennial time scales, by the means of proxy reconstruction and numerical modelling. Two of the four subprojects ...
help
Attention to safety 2 [Boek]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Beersma, J.J \ Buishand, T.A. \ [2012]
Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen ...
help
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands - Part 1: Field crops and downward spraying [Boek]
Tiktak, A. \ Adriaanse, P.I. \ Boesten, J.J.T.I. \ Griethuysen, C. van \ Horst, M.M.S. ter \ Linders, J.B.H.J. \ Linden, A.M.A. van der \ Zande, J.C. van der \ cop. 2012
In the current Dutch authorisation procedure for calculating the exposure of surface water organisms to plant protection products, drift deposition is considered to be the only source for exposure of surface water organisms. Although drift can still ...
help
Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks [Boek]
Niet, A.C. de \ 2012
De Kader Richtlijn Water verplicht veel waterschappen maatregelen te nemen de ecologische kwaliteit in waterlichamen te verbeteren. Die maatregelen zijn vaak kostbaar, dus is het van belang vooraf een goed beeld te hebben van het effect van verschill ...
help
Update Grondwatermodel Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Goorden, N. \ Vermeulen, P.T.M. \ 2012
Voor het WRD-gebied zijn twee grondwatermodellen beschikbaar, MIPWA (Waterschap Groot-Salland) en WRD (Waterschap Regge en Dinkel): 1. ‘MIPWA-model’ dat bestaat uit een verzadigde zone die gemodelleerd is met MODFLOW en een onverzadigde zone gemodell ...
help
Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure : computer model [Boek]
Esch, J. van \ 2012
This report assesses the consequences of droughts and periods of heavy precipitation for embankments. The proposed assessment procedure couples an agro-meteorological model based on the Penmann-Monteith expression to a groundwater flow model based on ...
help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
Effecten van beheersmaatregelen op vochtgehaltes bij uitdrogende veendijken [Boek]
Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ Hendriks, R.F.A. \ Ritsema, C. J. \ Akker, J.J.H. van den \ 2012
Beheersmaatregelen op veendijken kunnen invloed hebben op bodem- en gewasverdamping. In deze studie zijn met behulp van het SWAP-model een vijftal maatregelen doorgerekend voor een veendijkprofiel zonder kleidek en een zelfde profiel welk met een kle ...
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Evaluatie toepasbaarheid FAST2D [Boek]
Icke, O. \ Dijk, E.J.H. van \ Bentum, A.G.N. van \ 2012
Het toepassen van FAST2D is één van de mogelijkheden om de werking van en eventuele problemen met nabezinktanks te onderzoeken. Andere mogelijkheden zijn het analyseren van de beschikbare procesgegevens, het analyseren van de procesregelingen (met na ...
help
Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden : modelberekeningen met SWAP-ANIMO voor veenweide-eenheden naar veranderingen van de fosfor-, stikstof- en sulfaatbelasting van het oppervlaktewater bij toepassing van onderwaterdrains in het westelijke veenweidegebied [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ 2012
Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Met SWAP-ANIMO zijn zeventien representatieve veenweide-eenheden doorgerekend. Veenweidee ...
help
SPHY : een hydrologisch model gericht op de berekening van bodemvocht in de wortelzone en de actuele verdamping [Boek]
Terink, W. \ 2012
Vanuit de Nederlandse maatschappij is er een alsmaar groeiende vraag naar een product dat een inschatting kan geven van het vochtgehalte in de wortelzone alsmede de actuele verdamping. Tot op heden zijn er echter nog geen producten die deze vragen be ...
help
Pesticide volatilization from small surface waters : rationale of a new parameterization for TOXSWA [Boek]
Jacobs, C.M.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2012
In the TOXSWA (TOXic substances in Surface WAters) model volatilization of pesticides from surface water is computed because it may be an important component of the mass balance of pesticides in water bodies. Here, we briefly review the physics of ai ...
help
Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken [Boek]
Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ 2012
Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende ...
help
Actualisatie Landelijke EmissieRegistratie 2011 : uit- en afspoeling nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied [Boek]
Renaud, L.V. \ Bonten, L.T.C. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2012
In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel S ...
help
Meten en interpreteren van grondwaterstanden : analyse van methodieken en nauwkeurigheid [Boek]
Ritzema, H. \ Heuvelink, G.B.M. \ Heinen, M. \ Bogaart, P.W. \ Bolt, F.J.E. van der \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2012
Bij het meten en interpreteren van grondwaterstanden spelen drie vragen: 1) Hoe kunnen we een grondwaterstand meten op één bepaalde locatie?; 2) Hoe kunnen we een tijdreeks van grondwaterstanden op een locatie in een samenvattende maat karakteriseren ...
help
Handleiding AqMaD 2.0 Macrofyten [Boek]
Oorschot, M. van \ 2012
Deze handleiding geeft een beschrijving van het model AqMaD: Aquatische Macrofyten Diagnose. AqMaD identificeert fysische en chemische knelpunten in een oppervlaktewaterlichaam op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit KRW) ge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.