Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkeling standaardaanpak watersysteemtoetsing Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J. de \ Ketelaar, H. \ Ruigrok, T. \ Spijker, M. \ 2012
Voor een succesvolle watersysteemtoetsing is een gedegen aanpak noodzakelijk. Zo zijn de keuze voor het modelinstrumentarium en de te hanteren rekenmethodiek allesbepalend voor de wateropgave. De waterbeheerder wordt geconfronteerd met complexe vrage ...
help
Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte : stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er ...
help
LGSI: een nieuw neerslagafvoerconcept voor de Leijgraaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Hendriks, D. \ Bosch, S. \ Moorman, J. \ 2012
Door de complexiteit van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is het nog steeds een uitdaging om een neerslag-afvoermodel te ontwikkelen dat zowel in natte als in droge perioden de afvoer uit een stroomgebied goed kan voorspellen. Voor ...
help
Modelkeuze voor analyse macrostabiliteit van kades bij droogte : memo [Boek]
Meij, R. van der \ 2012
Dit memo inventariseert een aantal beschikbare methodes om de stabiliteit van kades tijdens droogte te analyseren en oordeelt vervolgens welke methode het best toegepast kan worden.
help
Refinement and application of a regional atmospheric model for climate scenario calculations of Western Europe [Boek]
Meijgaard, E. van \ Ulft, L.H. van \ Lenderink, G. \ Roode, S.R. de \ Wipfler, L. \ Boers, R. \ Timmermans, R.M.A. \ 2012
Het KNMI regionaal klimaat model RACMO wordt in toenemende mate gebruikt bij de detaillering van Klimaatscenario’s. Voorbeelden zijn de frequentie en intensiteit van hittegolven en de veranderingen daarin. Of te verwachten wijzigingen in het optreden ...
help
From raindrop to high flow event : modelling and reconstructing precipitation and flood frequency in the Maas catchment during the late Holocene [Boek]
Venhuizen, G.J. \ Vandenberghe, J. \ [2012]
Main goal was to gain insight in interaction between water management in the Maas catchment, climate change and land use on decennial to millennial time scales, by the means of proxy reconstruction and numerical modelling. Two of the four subprojects ...
help
Future changes in extreme precipitation in the Rhine basin based on global and regional climate model simulations \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Kabat, P. \ 2012
In this study a relatively simple method has been developed to get a better description of the range of changes in extreme precipitation events
help
Attention to safety 2 [Boek]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Beersma, J.J \ Buishand, T.A. \ [2012]
Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen ...
help
Measuring and modeling coastal dune development in the Netherlands \ Jubilee Conference Proceedings NCK-days 2012 : crossing borders in coastal research : Enschede, 13-16 March 2012 University of Twente [Congresverslag]
Groot, A.V. de \ Vries, S. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Ye, Q. \ Poortinga, A. \ Arens, S.M. \ Bochev-Van der Burgh, L.M. \ Wijnberg, K.M. \ Schretlen, J.L. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2012
In the past couple of years, new coastal-dune research has sprung up in the Netherlands. In this paper, we give an overview of ongoing projects at Wageningen UR, Deltares, TU Delft and UTwente: how these are connected and what type of questions are a ...
help
Modeling groundwater flow through embankments for climate change impact assessment [Poster]
Esch, J. van \ Sman, B. \ [ca. 2012]
This poster proposes an assessment procedure that quantifies the impact of droughts and periods of heavy precipitation for embankments. The procedure couples an agro-meteorological model based on the Penmann-Monteith expression to a groundwater flow ...
help
Vergelijking van buffering op- en afwaarts langs de riolering en waterloop : een kwantitatieve studie voor Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
Vleeschauwer, K. De \ Weustenraad, J. \ Willems, P. \ 2012
Dit artikel behandelt in het kader van het integrale waterbeleid een actueel vraagstuk met betrekking tot de kwantitatieve invloed van buffering van regenwater op- en afwaarts van de riolering en de ontvangende waterloop. De stad Turnhout werd hierbi ...
help
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands - Part 1: Field crops and downward spraying [Boek]
Tiktak, A. \ Adriaanse, P.I. \ Boesten, J.J.T.I. \ Griethuysen, C. van \ Horst, M.M.S. ter \ Linders, J.B.H.J. \ Linden, A.M.A. van der \ Zande, J.C. van der \ cop. 2012
In the current Dutch authorisation procedure for calculating the exposure of surface water organisms to plant protection products, drift deposition is considered to be the only source for exposure of surface water organisms. Although drift can still ...
help
UF2010P08 theme 2 ICT [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Alexander Pyayt (Siemens Corporate Technology department, Rusland) met 'Machine learning methods for environmental monitoring and flood protection' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks [Boek]
Niet, A.C. de \ 2012
De Kader Richtlijn Water verplicht veel waterschappen maatregelen te nemen de ecologische kwaliteit in waterlichamen te verbeteren. Die maatregelen zijn vaak kostbaar, dus is het van belang vooraf een goed beeld te hebben van het effect van verschill ...
help
Het effect van een meer natuurlijke Vecht op het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeksema, R. \ Augustijn, D. \ Tromp, G. \ 2012
Momenteel worden plannen gemaakt om de Overijsselse Vecht terug te brengen in een meer natuurlijke staat door onder andere hermeandering, aanpassingen van het stroomprofiel en mogelijk verlaging van de waterstand. Deze maatregelen hebben effect op de ...
help
Update Grondwatermodel Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Goorden, N. \ Vermeulen, P.T.M. \ 2012
Voor het WRD-gebied zijn twee grondwatermodellen beschikbaar, MIPWA (Waterschap Groot-Salland) en WRD (Waterschap Regge en Dinkel): 1. ‘MIPWA-model’ dat bestaat uit een verzadigde zone die gemodelleerd is met MODFLOW en een onverzadigde zone gemodell ...
help
Comparative flood damage model assessment: towards a European approach \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Jongman, B. \ Kreibich, H. \ Apel, H. \ Barredo, J.I. \ Bates, P.D. \ Feyen, L. \ Gericke, A. \ Neal, J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Ward, P.J. \ 2012
There is a wide variety of flood damage models in use internationally, differing substantially in their approaches and economic estimates. Since these models are being used more and more as a basis for investment and planning decisions on an increasi ...
help
Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure : computer model [Boek]
Esch, J. van \ 2012
This report assesses the consequences of droughts and periods of heavy precipitation for embankments. The proposed assessment procedure couples an agro-meteorological model based on the Penmann-Monteith expression to a groundwater flow model based on ...
help
Rapport Europese Commissie onleesbaar door overvloed aan afkortingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
In de periode 2007-2013 besteedt de Europese Unie binnen het zevende Kaderprogramma 1,8 miljard euro aan milieuonderzoek (inclusief klimaatverandering). Onderzoek aan water maakt hier deel van uit. Daarnaast is 42,9 miljard euro uitgetrokken voor lan ...
help
Vrij afwaterende deelgebieden toch modelleren met Sobek-RR? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velner, R. \ Coenen, D. \ Wal, B. van der \ Vermue, H. \ 2012
De traditionele bouw en kalibratie van Sobek-RR-modellen geeft in sterk heterogene stroomgebieden vaak geen goed resultaat. Daarom is voor het stroomgebied van de Brandsche Vaart een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij het aantal RR-knopen voor het onv ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.