Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 81 / 81

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkeling standaardaanpak watersysteemtoetsing Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J. de \ Ketelaar, H. \ Ruigrok, T. \ Spijker, M. \ 2012
Voor een succesvolle watersysteemtoetsing is een gedegen aanpak noodzakelijk. Zo zijn de keuze voor het modelinstrumentarium en de te hanteren rekenmethodiek allesbepalend voor de wateropgave. De waterbeheerder wordt geconfronteerd met complexe vrage ...
help
Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte : stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er ...
help
LGSI: een nieuw neerslagafvoerconcept voor de Leijgraaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Hendriks, D. \ Bosch, S. \ Moorman, J. \ 2012
Door de complexiteit van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is het nog steeds een uitdaging om een neerslag-afvoermodel te ontwikkelen dat zowel in natte als in droge perioden de afvoer uit een stroomgebied goed kan voorspellen. Voor ...
help
Modelkeuze voor analyse macrostabiliteit van kades bij droogte : memo [Boek]
Meij, R. van der \ 2012
Dit memo inventariseert een aantal beschikbare methodes om de stabiliteit van kades tijdens droogte te analyseren en oordeelt vervolgens welke methode het best toegepast kan worden.
help
Refinement and application of a regional atmospheric model for climate scenario calculations of Western Europe [Boek]
Meijgaard, E. van \ Ulft, L.H. van \ Lenderink, G. \ Roode, S.R. de \ Wipfler, L. \ Boers, R. \ Timmermans, R.M.A. \ 2012
Het KNMI regionaal klimaat model RACMO wordt in toenemende mate gebruikt bij de detaillering van Klimaatscenario’s. Voorbeelden zijn de frequentie en intensiteit van hittegolven en de veranderingen daarin. Of te verwachten wijzigingen in het optreden ...
help
From raindrop to high flow event : modelling and reconstructing precipitation and flood frequency in the Maas catchment during the late Holocene [Boek]
Venhuizen, G.J. \ Vandenberghe, J. \ [2012]
Main goal was to gain insight in interaction between water management in the Maas catchment, climate change and land use on decennial to millennial time scales, by the means of proxy reconstruction and numerical modelling. Two of the four subprojects ...
help
Future changes in extreme precipitation in the Rhine basin based on global and regional climate model simulations \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Kabat, P. \ 2012
In this study a relatively simple method has been developed to get a better description of the range of changes in extreme precipitation events
help
Attention to safety 2 [Boek]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Beersma, J.J \ Buishand, T.A. \ [2012]
Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen ...
help
Measuring and modeling coastal dune development in the Netherlands \ Jubilee Conference Proceedings NCK-days 2012 : crossing borders in coastal research : Enschede, 13-16 March 2012 University of Twente [Congresverslag]
Groot, A.V. de \ Vries, S. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Ye, Q. \ Poortinga, A. \ Arens, S.M. \ Bochev-Van der Burgh, L.M. \ Wijnberg, K.M. \ Schretlen, J.L. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2012
In the past couple of years, new coastal-dune research has sprung up in the Netherlands. In this paper, we give an overview of ongoing projects at Wageningen UR, Deltares, TU Delft and UTwente: how these are connected and what type of questions are a ...
help
Modeling groundwater flow through embankments for climate change impact assessment [Poster]
Esch, J. van \ Sman, B. \ [ca. 2012]
This poster proposes an assessment procedure that quantifies the impact of droughts and periods of heavy precipitation for embankments. The procedure couples an agro-meteorological model based on the Penmann-Monteith expression to a groundwater flow ...
help
Vergelijking van buffering op- en afwaarts langs de riolering en waterloop : een kwantitatieve studie voor Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
Vleeschauwer, K. De \ Weustenraad, J. \ Willems, P. \ 2012
Dit artikel behandelt in het kader van het integrale waterbeleid een actueel vraagstuk met betrekking tot de kwantitatieve invloed van buffering van regenwater op- en afwaarts van de riolering en de ontvangende waterloop. De stad Turnhout werd hierbi ...
help
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands - Part 1: Field crops and downward spraying [Boek]
Tiktak, A. \ Adriaanse, P.I. \ Boesten, J.J.T.I. \ Griethuysen, C. van \ Horst, M.M.S. ter \ Linders, J.B.H.J. \ Linden, A.M.A. van der \ Zande, J.C. van der \ cop. 2012
In the current Dutch authorisation procedure for calculating the exposure of surface water organisms to plant protection products, drift deposition is considered to be the only source for exposure of surface water organisms. Although drift can still ...
help
UF2010P08 theme 2 ICT [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Alexander Pyayt (Siemens Corporate Technology department, Rusland) met 'Machine learning methods for environmental monitoring and flood protection' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks [Boek]
Niet, A.C. de \ 2012
De Kader Richtlijn Water verplicht veel waterschappen maatregelen te nemen de ecologische kwaliteit in waterlichamen te verbeteren. Die maatregelen zijn vaak kostbaar, dus is het van belang vooraf een goed beeld te hebben van het effect van verschill ...
help
Het effect van een meer natuurlijke Vecht op het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeksema, R. \ Augustijn, D. \ Tromp, G. \ 2012
Momenteel worden plannen gemaakt om de Overijsselse Vecht terug te brengen in een meer natuurlijke staat door onder andere hermeandering, aanpassingen van het stroomprofiel en mogelijk verlaging van de waterstand. Deze maatregelen hebben effect op de ...
help
Update Grondwatermodel Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Goorden, N. \ Vermeulen, P.T.M. \ 2012
Voor het WRD-gebied zijn twee grondwatermodellen beschikbaar, MIPWA (Waterschap Groot-Salland) en WRD (Waterschap Regge en Dinkel): 1. ‘MIPWA-model’ dat bestaat uit een verzadigde zone die gemodelleerd is met MODFLOW en een onverzadigde zone gemodell ...
help
Comparative flood damage model assessment: towards a European approach \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Jongman, B. \ Kreibich, H. \ Apel, H. \ Barredo, J.I. \ Bates, P.D. \ Feyen, L. \ Gericke, A. \ Neal, J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Ward, P.J. \ 2012
There is a wide variety of flood damage models in use internationally, differing substantially in their approaches and economic estimates. Since these models are being used more and more as a basis for investment and planning decisions on an increasi ...
help
Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure : computer model [Boek]
Esch, J. van \ 2012
This report assesses the consequences of droughts and periods of heavy precipitation for embankments. The proposed assessment procedure couples an agro-meteorological model based on the Penmann-Monteith expression to a groundwater flow model based on ...
help
Rapport Europese Commissie onleesbaar door overvloed aan afkortingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
In de periode 2007-2013 besteedt de Europese Unie binnen het zevende Kaderprogramma 1,8 miljard euro aan milieuonderzoek (inclusief klimaatverandering). Onderzoek aan water maakt hier deel van uit. Daarnaast is 42,9 miljard euro uitgetrokken voor lan ...
help
Vrij afwaterende deelgebieden toch modelleren met Sobek-RR? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velner, R. \ Coenen, D. \ Wal, B. van der \ Vermue, H. \ 2012
De traditionele bouw en kalibratie van Sobek-RR-modellen geeft in sterk heterogene stroomgebieden vaak geen goed resultaat. Daarom is voor het stroomgebied van de Brandsche Vaart een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij het aantal RR-knopen voor het onv ...
help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
Potential of semi-structural and non-structural adaptation strategies to reduce future flood risk: case study for the Meuse \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Poussin, J.K. \ Bubeck, P. \ Aerts, J.C.J.H. \ Ward, P.J. \ 2012
Flood risk throughout Europe has increased in the last few decades, and is projected to increase further owing to continued development in flood-prone areas and climate change. In recent years, studies have shown that adequate undertaking of semi-str ...
help
Metabolic modeling of denitrification in Agrobacterium tumefaciens: a tool to study inhibiting and activating compounds for the denitrification pathway \ Frontiers in cellular and infection microbiology [Artikel]
Kampscheur, M.J. \ Kleerebezem, R. \ Picioreanu, C. \ Bakken, L. \ Bergaust, L. \ Vries, S. de \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
A metabolic network model for facultative denitrification was developed based on experimental data obtained with Agrobacterium tumefaciens. The model includes kinetic regulation at the enzyme level and transcription regulation at the enzyme synthesis ...
help
Integrated model-based optimisation at the WWTP of Eindhoven \ Water practice & technology [Artikel]
Cierkens, K. \ Nopens, I. \ Keyser, W. De \ Hulle, S. Van \ Plano, S. \ Torfs, E. \ Amerlinck, Y. \ Benedetti, L. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ 2012
The current model of the full-scale wastewater treatment plant (WWTP) model in Eindhoven uses a state-of-the-art model for the biological processes (ASM2d) and is calibrated for C- and N-removal in dry weather. However, for the ‘Kallisto’ project, wh ...
help
Effecten van beheersmaatregelen op vochtgehaltes bij uitdrogende veendijken [Boek]
Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ Hendriks, R.F.A. \ Ritsema, C. J. \ Akker, J.J.H. van den \ 2012
Beheersmaatregelen op veendijken kunnen invloed hebben op bodem- en gewasverdamping. In deze studie zijn met behulp van het SWAP-model een vijftal maatregelen doorgerekend voor een veendijkprofiel zonder kleidek en een zelfde profiel welk met een kle ...
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Is de openbare ruimte waterproof? : 'een 3Di testcase in Delft' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Chen, J. \ Clarisse, S. \ Leeuwen, E. van \ 2012
Wateroverlast in stedelijk gebied willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het is echter niet mogelijk of verstandig om voor extreme buien al het overtollige regenwater via de riolering af te voeren. Volgens Stichting RIONED is een tijdelijke opvang van ...
help
UF2010P09 theme 2 ICT [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van M.T. van der Meer (Fugro Water Services) met 'The strength of solid water' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
IJs kan waterstand op rivieren flink beïnvloeden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijkstra, Y.M. \ Ouwerkerk, S.J. \ Roos, P.C. \ 2012
IJs op rivieren heeft in het verleden geleid tot overstromingen en zoutindringing. Nu zijn er nog veel onduidelijkheden over de invloed van bijvoorbeeld Ruimte voor de Riviermaatregelen op ijsafvoer. Een recent ontwikkeld model is een eerste stap in ...
help
Veldexperiment voor verminderen slibbezwaar Markermeer [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moll, J.R. \ Hoed MBA, J. \ Boderie, P. \ 2012
Een jaar lang zijn na de aanleg van een tijdelijke stalen damwand bij Warder in het Markermeer in augustus 2011 meetgegevens verzameld. Doel van dit veldexperiment is te meten wat de invloed is van deze 'luwtestructuur' op het slibgehalte in het wate ...
help
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Geologische Dienst Nederland - TNO \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Westerhoff, W. \ 2012
De overheid werkt aan het opzetten van een serie basisregistraties waarin alle noodzakelijke informatie over Nederland (personen, bedrijven, geld, grond) digitaal wordt opgeslagen. Veel gegevens over de ondergrond zijn nu opgeslagen in DINO (Data en ...
help
Onderzoek grondwaterbalans provincie Drenthe, ontwikkeling van 'het blauwe goud' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siemonsma, M. \ Overbeek, M. \ Luijendijk, J. \ 2012
In 2009 heeft het college van Gedeputeerde Staten een innovatieve grondwatervisie vastgesteld. In deze visie slaat de provincie een nieuwe weg in bij het denken over het grondwaterbeleid in Drenthe. Daarbij ligt de nadruk op de samenhang tussen grond ...
help
Evaluatie toepasbaarheid FAST2D [Boek]
Icke, O. \ Dijk, E.J.H. van \ Bentum, A.G.N. van \ 2012
Het toepassen van FAST2D is één van de mogelijkheden om de werking van en eventuele problemen met nabezinktanks te onderzoeken. Andere mogelijkheden zijn het analyseren van de beschikbare procesgegevens, het analyseren van de procesregelingen (met na ...
help
Modelsamenwerking te water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smits, J. \ Boukes, H. \ Merkelbach, R.C.M. \ 2012
Beslissingen in het waterbeheer vragen om een goed inzicht in de (effecten op de) (grond)watersituatie. Een onjuiste inschatting van deze effecten kan leiden tot 'projectfricties' in de vorm van extra advieskosten, nieuwe besluitvorming (bestuurskost ...
help
A comparison of the performance of lumped hydrological models in modelling a flash flood in the Hupsel Brook catchment [Studentenverslag]
Kloosterman, P. \ 2012
In the Hupsel Brook catchment, a rainfall event of more than 140 mm occurred on 26 August 2010, causing floods in a large area of the catchment. In this thesis, 5 lumped models are used to describe the discharge peak observed in the Hupsel Brook catc ...
help
Impact of influent data frequency and model structure on the quality of WWTP model calibration and uncertainty \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cierkens, K. \ Plano, S. \ Benedetti, L. \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ Nopens, I. \ 2012
Application of activated sludge models (ASMs) to full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) is still hampered by the problem of model calibration of these over-parameterised models. This either requires expert knowledge or global methods that exp ...
help
On a QSAR approach for the prediction of priority compound degradation by water treatment processes \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Wols, B.A. \ Vries, D. \ 2012
Emerging (chemical) substances are increasingly found in water sources and must be removed by water treatment systems. However, the treatment efficiency regarding these substances is often unknown. A promising approach is using QSARs (quantitative st ...
help
Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Ruessink, B.G. \ Boers, M. \ Geer, P.F.C. van \ 2012
An equilibrium dune-erosion model is used every six years to assess the capability of the most seaward dune row on the Dutch Wadden islands to withstand a storm with a 1 in 10,000 probability for a given year. The present-day model is the culmination ...
help
A study to determine the soil moisture and temperature dynamics : in the Baakse Beek-Veengoot catchment [Studentenverslag]
Zou, Y. \ 2012
This Bachelor research thesis is to understand the water dynamics in the dry periods and wet periods to reduce negative consequences, resulting from the extreme weather conditions. When extreme rainfall occurs on soil with a low water retention capac ...
help
Beheer tijdig en met verstand je bestand \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Oude Luttikhuis, E. \ 2012
In de praktijk blijkt relinen niet altijd verwerkt te worden in de rioolbeheerbestanden. Dit leidt tot afwijkingen en onnodige kosten bij het opbouwen van een hydraulisch rioleringsmodel en het berekenen van de renovatiekosten in het Gemeentelijk Rio ...
help
De stand van zaken rond het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lange, W. de \ Hoogewoud, J. \ Prinsen, G. \ Verkaik, J. \ Veldhuizen, A. \ 2012
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het landsdekkende grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland dat wordt ingezet voor zowel landelijke beleidsstudies als operationele toepassingen in droge perioden, is afgelopen jaar aangepast en v ...
help
Viewer Rijkswaterstaat presenteert rekenresultaten NHI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De viewer waterverdeling is een toepassing op internet van Rijkswaterstaat voor de ontsluiting en analyse van modelresultaten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Rijkswaterstaat krijgt met de viewer inzicht in de samenhang van de wa ...
help
WKO en verontreinigd grondwater, win-win of win-lose : waar blijft de verontreiniging, een modelmatige benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ Pijls, C.G.J.M. \ Steenvoorden, M. \ 2012
Warmte/Koud-opslag (WKO) wordt veel toegepast om verschillen in warmte- of koudebehoefte tussen zomer en winter te overbruggen. De combinatie van WKO en grondwatersanering staat in de belangstelling omdat WKO systemen een rol zouden kunnen spelen bij ...
help
SimDelta - inquiry into an internet-based interactive model for water infrastructure development in The Netherlands \ Water [Wetenschappelijk artikel]
Rijcken, T. \ Stijnen, J. \ Slootjes, N. \ 2012
The Dutch Delta Program is currently developing new government policies for flood protection and fresh water supply. Decision support instruments have to address the program’s technical and political complexity. The water system functions are highly ...
help
Model voor landsdekkende berekening bodemvocht in wortelzone en actuele verdamping \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Terink, W. \ Eertwegh, G.A.P.H. \ Droogers, P. \ 2012
FutureWater heeft een hydrologisch waterbalansmodel ontwikkeld dat landsdekkend de actuele verdamping en het bodemvocht in de wortelzone kan berekenen: SPHY (Spatial Processes in HYdrology). Het model wordt ingezet voor scenario-analyses van bijvoorb ...
help
Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden : modelberekeningen met SWAP-ANIMO voor veenweide-eenheden naar veranderingen van de fosfor-, stikstof- en sulfaatbelasting van het oppervlaktewater bij toepassing van onderwaterdrains in het westelijke veenweidegebied [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ 2012
Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Met SWAP-ANIMO zijn zeventien representatieve veenweide-eenheden doorgerekend. Veenweidee ...
help
121122 UrbanFlood : P03 : Alexander Pyayt [Video]
Pyayt, A. \ STOWAvideo \ 2012
Data-driven modelling for flood defense structure analysis (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
121122 UrbanFlood : P04 : Fugro - Bob Woldringh [Video]
Woldringh, B. \ STOWAvideo \ 2012
High-tech advances in levee modeling and evaluation tools for flood risk management (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
121122 UrbanFlood : P05 : discussion [Video]
STOWAvideo \ 2012
Discussion on high-tech advances in levee modeling and evaluation tools for flood risk management on the FloodRisk 2012 Congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions.
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 2 : P21 - Myron van Damme [Video]
Damme, M. van \ STOWAvideo \ 2012
Title of this presentation: A rapid method for predicting embankment breach hydrographs (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 2 : P25 - Mark Morris [Video]
Morris, M. \ STOWAvideo \ 2012
Evaluation and development of physically-based embankment breach models (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 3 : P32 - Raymond van der Meij [Video]
Meij, R. van der \ STOWAvideo \ 2012
Examples of combining different data sources for assessment of urban flood defences (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions)
help
Flexibel peil: effect op grondwater en waterkeringen [Video]
STOWAvideo \ 2012
Gedurende 2 jaar zijn de effecten nagegaan van de toepassing van flexibel peilbeheer op grondwater, waterkeringen, oevers en waterkwaliteit.
help
SPHY : een hydrologisch model gericht op de berekening van bodemvocht in de wortelzone en de actuele verdamping [Boek]
Terink, W. \ 2012
Vanuit de Nederlandse maatschappij is er een alsmaar groeiende vraag naar een product dat een inschatting kan geven van het vochtgehalte in de wortelzone alsmede de actuele verdamping. Tot op heden zijn er echter nog geen producten die deze vragen be ...
help
Integrale dynamische modellering afvalwaterketen Eindhoven : de rwzi in detail \ WT-afvalwater [Artikel]
Amerlinck, Y. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Nopens, I. \ Claessen, V. \ Flameling, T. \ Weijers, S. \ Langeveld, J. \ 2012
Ondanks vele verbetermaatregelen staat de waterkwaliteit in de Dommel nog voortdurend onder druk door de effluentlozing vanuit de rwzi en de overstorten in verhouding tot de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Naast de knelpunten met de ...
help
Een perspectief voor hemelwatersystemen \ WT-afvalwater [Artikel]
Worst, W. \ Clemens, F. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Oomens, A. \ 2012
Om een beeld te vormen van hoe het afvalwatersysteem van de toekomst in Nederland (2050), en in het bijzonder het hemelwatersysteem, eruit zal zien, is in dit artikel beschreven op welke wijze een dergelijke voorspelling kan worden gedaan en wat het ...
help
Op zoek naar een optimaal ontwerp voor een groot uitwateringsgemaal in het Lauwersmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Becker, B. \ Dahm, R. \ Heeringen, K. van \ Goorden, N. \ Kramer, N. \ Kooij, K. \ Gooijer, J. \ Jansen, J. \ 2012
Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest ontwikkelen plannen om bij Lauwersoog een groot uitwateringsgemaal te bouwen. Het hoogwater in het noorden van Nederland in de eerste week van januari 2012 toonde het belang van dit gemaal opnieuw aan. ...
help
Stand van zaken rond het verspreiden van baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijdeveld, A. \ Vink, J. \ 2012
De beoordeling of baggerspecie verspreid mag worden op land is in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) uitgewerkt. Wat in het Bbk beoordelingskader echter niet specifiek beschouwd wordt, is het effect van het op land zetten van de baggerspecie. Door het ...
help
Numerieke verdroging en schadeonderzoek voor grondwateronttrekkingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ 2012
Bij het bepalen van de landbouwkundige schade als gevolg van een grondwateronttrekking wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van grondwaterstromingsmodellen. Ze worden gebruikt om zowel het door een grondwateronttrekking beïnvloede gebied als de v ...
help
Modellering waterchemie in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meer, W. van de \ Driessen, J. \ Moel, P. de \ 2012
Samen met Vitens werkt TU Delft aan de ontwikkeling van PHREEQC voor de modellering van waterchemie in drinkwater. Op een symposium werden onlangs diverse onderdelen ervan gepresenteerd. In totaal 58 deelnemers en 16 sprekers kwamen hiervoor naar Del ...
help
Maatregelen tegen wateroverlast vragen om meer lokaal inzicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuis, M. \ Kampman, D. \ 2012
Wateroverlast als gevolg van hevige neerslag is vaak heel lokaal van aard, zoals in de zomers van 2010 en 2011 en in mindere mate afgelopen zomer. Om deze wateroverlast op een effectieve manier te bestrijden, is betrouwbare en gedetailleerde informat ...
help
STOWA Zout Zout hoofdwatersysteem sessie [Video]
STOWAvideo \ 2012
Dit is een opname van de sessie, die tijdens de Zoet Zout tweedaagse is gehouden op 31 mei en 1 juni 2012. De centrale vragen in deze sessie zijn: (1) Is het water vanuit het Hoofdwatersysteem zodanig te sturen dat het komt op de plek waar de noodzaa ...
help
Pesticide volatilization from small surface waters : rationale of a new parameterization for TOXSWA [Boek]
Jacobs, C.M.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2012
In the TOXSWA (TOXic substances in Surface WAters) model volatilization of pesticides from surface water is computed because it may be an important component of the mass balance of pesticides in water bodies. Here, we briefly review the physics of ai ...
help
Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken [Boek]
Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ 2012
Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende ...
help
Meer bytes, minder beton : 3Di Waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Schuurmans, W. \ 2012
De waterschappen moeten bezuinigen, maar niet ten koste van veiligheid en de kwaliteit. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Wie méér wil, met minder geld, moet inventief zijn. Hollands Noorderkwartier en Delfland investeren in nieuwe technologie die de ...
help
Actualisatie Landelijke EmissieRegistratie 2011 : uit- en afspoeling nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied [Boek]
Renaud, L.V. \ Bonten, L.T.C. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2012
In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel S ...
help
Meten en interpreteren van grondwaterstanden : analyse van methodieken en nauwkeurigheid [Boek]
Ritzema, H. \ Heuvelink, G.B.M. \ Heinen, M. \ Bogaart, P.W. \ Bolt, F.J.E. van der \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2012
Bij het meten en interpreteren van grondwaterstanden spelen drie vragen: 1) Hoe kunnen we een grondwaterstand meten op één bepaalde locatie?; 2) Hoe kunnen we een tijdreeks van grondwaterstanden op een locatie in een samenvattende maat karakteriseren ...
help
Handleiding AqMaD 2.0 Macrofyten [Boek]
Oorschot, M. van \ 2012
Deze handleiding geeft een beschrijving van het model AqMaD: Aquatische Macrofyten Diagnose. AqMaD identificeert fysische en chemische knelpunten in een oppervlaktewaterlichaam op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit KRW) ge ...
help
Geavanceerde dynamische modellering rwzi Eindhoven voor een schonere Dommel [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nopens, I. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Flameling, T. \ Langeveld, J. \ 2012
Onder het motto ‘samen, slim, schoon’ ontwikkelen in Noord-Brabant enkele gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Een onderdeel hiervan is een geavance ...
help
HYMOG : Hydrologische Modellierungsgrundlagen im Rheingebiet [Boek]
Steinrücke, J. \ Fröhlings, B. \ Weißhaupt, R. \ cop. 2012
The intention of this study was to produce a good quality, high-resolution data basis for the catchment area of the River Rhine in order to perform hydrological investigations. The area of investigation ranges from Lake Constance to the Dutch-German ...
help
Assessing recovery potential of aquatic macroinvertebrate populations using ecological models [Proefschrift]
Galic, N. \ 2012
Doordat de groeiende wereldbevolking een steeds grotere druk op natuurlijke ecosystemen legt, wordt de vraag naar een goede methode voor het beoordelen van de mogelijkheid tot herstel van een systeem steeds groter. Dit is vooral relevant voor agraris ...
help
Vergelijking modelconcepten voor bepaling water-op-straat : gevoeligheid voorspelling water-op-straat voor keuze modelconcept en parameterkeuze \ WT-afvalwater [Artikel]
Dijk, E. van \ Meulen, J. van der \ Kluck, J. \ Straatman, J.H.M. \ 2012
Bij extreem hevige kortstondige neerslag kan de riolering het regenwater niet voldoende snel afvoeren en kan wateroverlast ontstaan. Door verharding van binnensteden, klimaatontwikkelingen en verandering van straatprofielen zal deze wateroverlast ste ...
help
Meerlaagsveiligheid kansrijk in het Maasdal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, M. \ Eshuis, J. \ Brouwer, B. \ 2012
Als onderdeel van het Deltaprogramma ‘Veiligheid’ zijn zes gebiedspilots uitgevoerd naar de potentie van meerlaagsveiligheid voor het op efficiënte wijze verkleinen van het overstromingsrisico. Eén hiervan betreft de dijkringen Maastricht en Venlo. M ...
help
Waterchemie voor drinkwater modeleren met PHREEQC \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Moel, P. de \ Dijk, H. van \ Meer, W. van der \ 2012
Voor geohydrochemici is PHREEQC de defacto standaard als het gaat om geochemische berekeningen. Hiermee kan de waterkwaliteit van grondwater op wetenschappelijke basis gemodelleerd worden. In PHREEQC zijn alle relevante chemische evenwichten en react ...
help
Adapting urban land use in a time of climate change : optimising future land-use patterns to decrease flood risks \ Carbon Sequestration in Urban Ecosystems [Wetenschappelijk artikel]
Leeuwen, E. van \ Koomen, E. \ 2012
In this paper we focus on the possibilities of adapting land in urban areas in such a way that possible negative effects of climate change, in particular fl ooding, are reduced as much as possible. We will illustrate this with a case-study in the Net ...
help
Landbouw in een veranderende delta : toekomstscenario's voor zoetwatergebruik [Boek]
Polman, N. \ Linderhof, V. \ Michels, R. \ Sandt, K. van der \ Vogelzang, T. \ 2012
Dit onderzoek toont hoe de landbouw zich kan ontwikkelen bij een veranderende beschikbaarheid aan zoet water. Het onderzoek is opgebouwd langs de volgende lijnen: - een beschrijving van de huidige situatie in de landbouw en de samenhangende zoetwater ...
help
An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
help
The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
Sutanudjaja, E.H. \ 2012
In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
help
Leaching of plant protection to field ditches in the Netherlands : development of a drainpipe scenario for arable land [Boek]
Tiktak, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Hendriks, R.F.A. \ Linden, A.M.A. van der \ cop. 2012
In the current Dutch authorisation procedure for calculating exposure of surface water organisms to plant protection products, deposition of drift is considered to be the only source. Drainage from agriclutural fields is being ignored. Because draina ...
help
KALLISTO: cost effective and integrated optimization of the urban wastewater system Eindhoven \ Water practice & technology [Artikel]
Weijers, S.R. \ Jonge, J. de \ Zanten, O. van \ Benedetti, L. \ Langeveld, J. \ Menkveld, H.W. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2012
The Kallisto project aims at finding cost effective sets of measures to meet the WFD derived goals for the river De Dommel. The project reasons from the both acute and long term impacts of the urban wastewater system on the quality and ecology of the ...
help
Optimization of urban wastewater systems using model based design and control [Proefschrift]
Vélez Quintero, C.A. \ cop. 2012
In this research a considerable amount of scientific evidence had been collected which leads to the conclusion that the urban wastewater components should be designed as one integrated system, if the protection of the receiving waters is to be achiev ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.