Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Open WKO-systemen. C. Hydraulisch gedrag en optimale configuraties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
Aan de hand van een systematische serie modelberekeningen zijn vuistregels afgeleid voor het gedrag van een enkele doublet en van uitgestrekte patronen van bronnen voor open WKO-systemen. Binnen ruime grenzen blijkt het thermische en hydraulische ged ...
help
Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Hoving, I.E. \ Meerkerk, B. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
Dit rapport beschrijft het onderzoek in 2011 en 2012 naar de pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard, waarin voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit is onderzocht. De meetresultaten zijn uitgew ...
help
SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
help
Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
help
Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Witte, J.P.M. \ 2013
Samen met de neerslag, en eventuele oppervlakteafvoer, bepaalt de verdamping de hoeveelheid water die doorsijpelt naar het grondwater. Een nauwkeurige bepaling van de verdamping in hydrologische modellen is daarom van belang voor nauwkeurige simulati ...
help
Betekenis van Hooghoudt nog lang niet ‘uitgehold’! \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2013
De formule van Hooghoudt werd en wordt alom toegepast bij het ontwerpen van drainagesystemen. De formule houdt er rekening mee dat de drainageweerstand in meer of mindere mate afhankelijk is van de opbolling. In regionale studies wordt echter veelal ...
help
Het Landelijk Sobek Model \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Prinsen, G. \ Bruine, E. de \ Jongste, L. de \ Ruijgh, E. \ 2013
Voor de beleidsanalyses in het Deelprogramma Zoetwater wordt het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium NHI gebruikt. NHI is het geïntegreerde grond- en oppervlaktewatermodel voor Nederland, en bestaat uit de componenten MODFLOW, METASWAP, MOZART en ...
help
Being Wrong for the Wrong Reasons : verslag NHI dag 2013-05-06 en persoonlijke opinie over het NHI \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2013
Bij het lezen van dit verslag - dat als gewoonlijk doordrenkt is met meningen, overpeinzingen en autonoom getrokken conclusies - dient de lezer zich te vergewissen van het feit dat de verslaggever mee heeft geholpen aan het organiseren van het middag ...
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Kaarten met gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (GxG’s) kunnen worden berekend met modellen zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en de hydrologische component van het modelinstrumentarium Stone V2.3 voor nutriëntenuitspoe ...
help
Slimme benutting van bodemenergie bij hoge grondwaterstroomsnelheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
help
Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
help
Pilot onderwaterdrains Utrecht [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwate ...
help
On data requirements for calibration of integrated models for urban water systems \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Langeveld, J. \ Nopens, I. \ Schilperoort, R. \ Benedetti, L. \ Klein, J. de \ Amerlinck, Y. \ Weijers, S. \ 2013
Modeling of integrated urban water systems (IUWS) has seen a rapid development in recent years. Models and software are available that describe the process dynamics in sewers, wastewater treatment plants (WWTPs), receiving water systems as well as at ...
help
Parameter estimation for eutrophication models in reservoirs \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Vieira, J.M.P. \ Pinho, J.L.S. \ Dias, N. \ Schwanenberg, D. \ Boogaard, H.F.P. \ 2013
Excessive eutrophication is a major water quality issue in lakes and reservoirs worldwide. This complex biological process can lead to serious water quality problems. Although it can be adequately addressed by applying sophisticated mathematical mode ...
help
Adding more detail to Potential Flood Damage Assessment : an object based approach [Studentenverslag]
Roling, R.J. \ 2013
In this thesis the assumption is made that adding more detailed information to the models, that are typically used for assessing potential flood damage, will contribute to its accuracy.
help
Interferentie bij bodemenergiesystemen : let op het verschil tussen theorie en praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Terpstra, W. \ Zwamborn, M. \ 2013
Op drukke bodemenergie-locaties kan sprake zijn van thermische interferentie, die kan leiden tot rendementsverlies. In juni-nummer van Bodem stond een artikel over de invloed van interferentie. De theoretische invloed was kleiner dan verwacht.
help
Toepassen data-assimilatie voor de kalibratie van tijdreeksen voor hydrodynamische rioleringsmodellen \ WT-afvalwater [Artikel]
Post, J. \ 2013
Kalibratie van rioleringsmodellen wordt veelvuldig toegepast voor het verkrijgen van meer betrouwbare modelresultaten. Omdat de parameterwaarden verkregen met modelkalibratie een beperkte houdbaarheid hebben in de tijd, is er een grotere afwijking tu ...
help
Nabezinktank modellering met het geavanceerde CFD model FAST2D blijkt effectief \ WT-afvalwater [Artikel]
Icke, O. \ Bentem, A. van \ Dijk, E. van \ Leusden, M. van \ 2013
FAST2D is een gevalideerd CFD-model voor de modellering van het complexe slibbezinkingsproces in nabezinktanks. FAST2D kan een nuttig hulpmiddel zijn om problemen in nabezinktanks te analyseren en op te lossen, maar ook om de werking van de nabezinkt ...
help
NHI-instrumentarium in deltamodel: reserveer tijd voor interpretatieslag door deskundigen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2013
Diverse malen werd tijdens de dag de vraag herhaald. Wat is nu het doel van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)? Die vraag kan echter niet eenduidig worden beantwoord. Het is immers een instrumentarium. Een gebruiker pakt uit de hoeveelh ...
help
Handreiking toepassing Deltamodel : Deltaprogramma [Boek]
Vuren, S. van \ Versteeg, R. \ Luijn, F. van \ Kroon, T. \ Slomp, R. \ Walsem, T. van \ Ruijgh, E. \ Waal, H. de \ 2013
Deze handreiking beschrijft hoe het Deltamodel gebruikt kan worden voor de nationale afweging van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan consistent gebruik van de deelmodellen, de samenhang in de an ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.