help
History of tourism after industrialisation [Video]
2019
What if planes, trains and cars didn't exist? What would tourism look without them? In this video you will learn about the history of tourism from the period of industrialisation up until today.
help
Dossier Praktijkonderzoek op vernieuwde Hooibeekhoeve \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ Stevens, E. \ Rutten, N. \ Konings, V. \ Van den Broeck, I. \ Geerinckx, K. \ Schellekens, A. \ 2016
Dit dossier gaat over de Hooibeekhoeve, dat is een professioneel melkveebedrijf én het praktijkcentrum melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen. Maar de werking reikt verder dan de provincie Antwerpen en r ...
help
Rioolwaterzuivering Terneuzen wekt meer energie op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering (RWZI) Terneuzen gemoderniseerd. Het karakter van de zuiveringsinstallatie is daarmee drastisch veranderd van verwerker van afvalwater naar een producent van elektriciteit en grondstoffen, een en ...
help
Slopen of oplappen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ 2015
Bewaarplaatsen worden in de loop der jaren steeds minder functioneel. Daarnaast moet over negen jaar alle asbest uit de loodsen verdwenen zijn. Loont renovatie of is nieuwbouw toch een betere optie?
help
Ludolph Wentholt over betere invulling zorgplicht primaire waterkeringen: Laat maar zien wat je allemaal doet om je keringen veilig te houden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Vanaf 1 januari 2014 toetst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT ) van het ministerie van I&M de zogenoemde zorgplicht voor primaire waterkeringen. Dit moet ertoe leiden dat de uitvoering van de zorgplicht door de waterschappen transparanter e ...
help
Moderne werktuigendrager van eigen bodem : Multi Tool Trac bijna klaar voor de praktijk \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2014
In een fabriekshal in Hengelo wordt de laatste hand gelegd aan een bijzondere werktuigendrager, met elektrische aandrijving en flexibele opbouw. De Multi Tool Trac moet de Spartaanse omgebouwde bietenrooiers vervangen, die de pioniers met vaste rijpa ...
help
Paradoxale modernisering : Ede, 1945-1995: groot geworden, herkenbaar gebleven [Proefschrift]
Bloembergen-Lukkes, J.R. \ 2014
help
Ruimte voor meer melk : Freddy Buntinx past automatisering toe in bestaande stal : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2013
Met een productiestijging en meer koeien aan de melk verdubbelde Freddy Buntinx uit Stevoort zijn totale melkproductie. De focus ligt op groei in evenwicht met alle productiefactoren. Het volledig benutten van de robotcapaciteit is het eerste doel.
help
'Bloembollen zijn trendy' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2013
'Bloembollen hebben een oubollig imago.' 'Bloembollen vragen veel onderhoud.' Zomaar een paar uitspraken van hoveniers die eerder in deze serie aan het woord kwamen. De visie van John Koomen van John Koomen Tuinen uit Wognum staat hier haaks op. Hij ...
help
Robot in rotor : voormalige Oost-Duitse staatsbedrijven automatiseren het melken \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Buning, S. \ 2013
Op bedrijven met ruim 500 koeien is prima te melken met beperkte inzet van personeel. In Oost-Duitsland bezocht Melkvee Magazine drie ex-staatsbedrijven die de melkwinning dit jaar vergaand automatiseerden.
help
Een Keezending in Blijdorp : oude innovatie: stoom in de polder \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2013
Zelfs toen in de ons omringende landen volop stoommachines werden gebruikt, hield Nederland vast aan molens. Het innoveert niet makkelijk in de polder. Toch hebben diezelfde polders een belangrijke rol gespeeld bij de doorbraak van stoomkracht in Ned ...
help
Agro IT ziet houding veranderen : jongere ondernemers gebruiken mogelijkheden beter \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Niet alleen Olga (Organisatie van Loonbedrijven met een Geautomatiseerde Administratie) beleeft een jubileum, ook Agro IT had het afgelopen najaar wat te vieren. Het bedrijf is nu namelijk tien jaar actief in de loonwerk- en mechanisatiesector. In di ...
help
Dewi Hartkamp, programmamanager SIGN : "Het is hoog tijd voor nieuwe verdienmodellen" \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) zet zich in voor een vitaal, duurzaam en maatschappelijk gewaardeerd glastuinbouwcluster. Daartoe ontwikkelt het ‘krachtige vernieuwingsperspectieven met een lange termijn visie en korte termijn persp ...
help
Van batch naar continue productie : kunstmestfabrikant automatiseert meng- en bigbagvulinstallatie \ Solids processing Benelux [Artikel]
De Groote, Y. \ 2012
Door de installatie van een volledig automatische meng- en big-bag vulinstallatie slaagde de kunstmestfabriek van de Waalse landbouwcoöperatie Scam erin de productiecapaciteit flink te verhogen. De slimme aandrijving en besturing van de kleppen van d ...
help
The optimal MBR configuration: hybrid versus stand-alone : comparison between three full-scale MBRs treating municipal wastewater \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Krzeminski, P. \ Langhorst, W. \ Schyns, P. \ Vente, D. de \ Broeck, R. van den \ Smets, I.Y. \ Impe, J.F.M. van \ Graaf, J.H.J.M. van der \ Lier, J.B. van \ 2012
Construction or modernization of a wastewater treatment plant (WWTP) with membrane bioreactor (MBR) technology requires the selection of an optimal configuration and design. The objective of this paper is to evaluate a stand-alone MBR in comparison t ...
help
Elke boer een smartphone : in de melkput even de e-mail en Buienrader checken op de telefoon : special automatisering \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2012
Apps op de smartphone, het zijn populaire en handige hulpmiddeltjes bij van alles en nog wat. Is het een hype of toch de toekomst? De ontwikkelingen gaan in elk geval razendsnel, ook in de rundveehouderij.
help
Voordelen MES en Scada meteen zichtbaar in de productie : Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens rondt automatisering succesvol af \ Solids processing Benelux [Artikel]
De Groote, Y. \ 2011
Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens in Schoten rondde recent de volledige automatisering van haar productie af met de vervanging van verouderde Siemens plc's en de uitbreiding van haar Control Maestro Scada- en haar ImPlant MES-oplossing van ...
help
Verkenning high tech diermanagement in de varkens en pluimveehouderij [Boek]
Lokhorst, K. \ Fels, B. van der \ Riel, J. van \ Hogewerf, P. \ Holster, H. \ Lourens, S. \ 2011
Dit onderzoek is een verkenning naar de kansen voor High Tech diermanagement in de varkens en pluimveehouderij in Nederland; dit aan de hand van interviews in beide sectoren. De mogelijke rol van Precision Livestock Farming en real-time dierobservati ...
help
Professionaliseren van inspecties waterkeringen in volle gang \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
Graaff, H. \ Thijs, F. \ Vries, W. de \ Detmar, H. \ Wentholt, L. \ 2011
Met het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) loodsen Rijkswaterstaat en STOWA de inspecties van waterkeringen de 21ste eeuw in. Uniformiteit, objectiviteit, transparantie en het koppelen van inspectie aan beheer, onderhoud en v ...
help
Met A93 durft Valtra ook B te zeggen : elektronica maakt kleine Fin weer modern \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2011
Hoewel je het aan de buitenkant niet ziet, heeft de Finse trekkerbouwer Valtra zijn kleinste serie van het trekkermerk onder handen genomen. Elektronica in hef en transmissie brengt de trekker weer bij de tijd.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.