help
Zwemmen in een gracht: is het risico voorspelbaar? \ H2O online [Artikel]
Tamerus, H. \ Vermue, E. \ Graaf, J. van de \ Cazemier, M. \ Folmer, I. \ 2016
De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas om de risico’s van zwemmen in de grachten inzichtelijk te maken. Achter de schermen hebben ze advies gegeven. Waterkwaliteitsonderzoek alleen is in zo’n ...
help
Wat zit er precies in het grondwater van Utrecht? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, M. \ Gelderen, J. van \ 2016
In 2015 heeft de provincie Utrecht voor het eerst gezocht naar nieuwe stoffen en geneesmiddelen in het Utrechtse grondwater. Het onderzoek moest een beeld geven van verspreidingsrisico’s in grondwater. Er is daarom behalve in het reguliere meetnet oo ...
help
Radon-222 in ground water and finished drinking water in the Dutch provinces Overijssel and Limburg : measuring campaign 2015 [Boek]
Kwakman, P.J.M. \ Versteegh, J.F.M. \ 2016
De metingen van radon-222 in een aantal grondwater- en drinkwatermonsters uit Overijssel en Limburg laten duidelijk zien dat de grenswaarde van 100 Becquerel per liter (Bq.l-1), de maat voor radioactiviteit per liter watermonster, niet wordt overschr ...
help
Invloed van veldmethoden op de gemeten waterkwaliteit : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
Boumans, L. J. M.. \ Elzakker, B. G. van \ Fraters, B. \ Masselink, N. J.. \ 2016
In dit technische rapport beschrijft het RIVM meerdere onderzoeken naar methoden die voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) worden gebruikt om de waterkwaliteit te bepalen. Deze onderzoeken zorgen ervoor dat de monitoring in het LMM eff ...
help
Beheersing van aaltjes \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
De beheersing van wortelaaltjes zal de komende jaren veel aandacht moeten krijgen. Het zal in de toekomst geen kwestie meer zijn van bestrijden, maar van voorkomen. Er verdwijnen steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen en methoden. Om aantasting v ...
help
Sectoraal microbiologisch onderzoek door Food Compass in 2015 [Boek]
2015
Binnen de PPS “microbiologie in de voedingstuinbouw” is Food Compass in 2013 met een onderzoeksprogramma gestart om de microbiologische risico’s op verse, onbewerkte groenten en fruit in beeld te brengen. In augustus 2013 heeft Food Compass daartoe i ...
help
Maïskuilmonsters in het laboratorium \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
2015
Jan Swart is eigenaar en directeur van het Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland (ALNN). Swart en zijn medewerkers analyseren de snijmaïskuilen van 2015. Van september tot en met december komen er zo’n 3.000 maïsmonsters binnen.
help
Technologie bij natuuronderzoek : Noordse woelmuis inventariseren met eDNA \ De levende natuur [Artikel]
Herder, J.E. \ Bellemain, E. \ Witte, R.H. \ Bekker, D.L. \ Haye, M.J.J. La \ 2015
De Noordse woelmuis is een belangrijke Natura 2000-soort waarvoor regelmatig inventarisaties worden verricht in het kader van Flora- en faunawet ontheffingen en landelijke monitoringsverplichtingen. Traditioneel wordt geïnventariseerd met inloopvalle ...
help
Pootgoedteler ontwerpt eigen loofdoodprogramma \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2014
Pootgoedteler Ralph Hack uit Dinteloord (NB) neemt in de maanden juni en juli wekelijks een monster van zijn pootgoedpercelen. De gegevens verwerkt hij in zijn zelf ontworpen loofdodingsprogramma. Op deze manier probeert hij het best mogelijke tijdst ...
help
Onderzoek naar Clostridium perfringens in zuigelingenvoeding op de Nederlandse markt \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Biesta-Peters, E.G. \ Oral, M. \ A, J.G. van der \ 2014
Een mogelijke relatie tussen Clostridium perfringens en het Sudden Infant Death Syndrome was de aanleiding om de aanwezigheid van Clostridium perfringens in poedervoeding op zuigelingen voor de Nederlandse markt te onderzoeken. In 2 van de 51 onderzo ...
help
StripBuilder, a software tool to generate geographic information for soil sampling purposes and advisory systems [Poster]
Been, T.H. \ Goedhart, P.W. \ [ca. 2014]
Bemonsteren van akkers besmet met aaltjes aan de hand van digitale kaarten. Door betere informatie kan de voorlichtingsdienst meer toegespitste adviezen geven aan de boeren.
help
EU Interlaboratory comparison study primary production XVI (2013) : detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks [Boek]
Kuijpers, A.F.A. \ Mooijman, K.A. \ 2014
In 2013 deden alle 36 Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) in de Europese Unie mee aan een onderzoek om concentraties Salmonella in een stal met leghennen (kippenmest) aan te tonen. Voor dit soort onderzoek zijn monsters van de uitwerpselen van k ...
help
EU Interlaboratory comparison study primary production XVII (2014) : detection of Salmonella in chicken faeces [Boek]
Kuijpers, A.F.A. \ Mooijman, K.A. \ 2014
In 2014 waren 34 van de 36 Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) in de Europese Unie in staat om zowel hoge als lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Twee NRL’s behaalden een matig resultaat vanwege een technische rapportagefou ...
help
Aaltjes bestrijden met Veris bodemscan : proefvelden aangelegd \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Lelies zijn zeer gevoelig voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Vorig jaar is Agrifirm Plant gestart met uitgebreide proeven om aaltjesschade in lelies te voorkomen. De Veris bodemscan blijkt een zeer nuttig wapen in de strijd tegen aaltj ...
help
Occurrence of mycotoxins in a total diet study (TDS) for adults and children in the Netherlands [Poster]
López, P. \ Rijk, T. de \ Alewijn, M. \ Sprong, C. \ Castenmiller, J. \ [2014]
A total diet study (TDS) may be a valuable approach to assess the exposure of consumers to mycotoxins. A TDS study was performed on the risk associated with mycotoxin intake in cooperation with the Dutch National Institute for Public Health and the E ...
help
Resultaten van vijf jaar mestonderzoek op coccidiose bij kalveren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vanholder, T. \ Holzhauer, M. \ Mûelenaere, C. de \ 2013
Coccidiose is een parasitaire infectie die bij kalveren en jongvee diarree en groeivertraging veroorzaakt. Uit de resultaten van vijf jaar mestonderzoek in Nederland blijkt dat 67 procent van de bedrijven in Nederland blijkt dat 67 procent van de bed ...
help
Happy Bite: vijf nieuwe testen voor speekselonderzoek \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Tempelmans Plat, B. \ Duinhof, T. \ 2013
Per 1 september 2013 heeft de GD het pakket aan testen voor speekselonderzoek, bekend onder de naam 'Happy Bite', uitgebreid. Het aantal beschikbare testen is daarmee vergroot van vier naar negen. Vooral de speekseltesten voor antistoffen van App en ...
help
Paling analyses Ecofide [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
De opdracht bestond uit het karakteriseren, fileren en homogeniseren tot een mengmonster van de door Ecofide aangeleverde set palingen; het uitvoeren van chemische analyses in het mengmonster en het rapporteren van de resultaten. Dit rapport omvat ee ...
help
PCR-test voor aantonen respiratoire besmettingen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Kense, M. \ Fabri, T. \ 2013
Een PCR-test is een zeer gespecialiseerde test waarbij gebruik wordt gemaakt van dure machines en gespecialiseerde laboranten. De test wordt tegenwoordig veel gebruikt voor het aantonen van respiratoire aandoeningen bij pluimvee. Het nemen van een tr ...
help
Onderzoek naar de aanwezigheid van lood in rijst afkomstig uit het Verre Oosten, met name Thailand [Boek]
2013
Door middel van een kleine survey wordt beoordeeld of de aanwezige gehaltes aan lood in rijst afkomstig uit Thailand en andere landen uit het verre Oosten in relatie tot de wettelijke eisen een uitgebreider onderzoek rechtvaardigen. In delen van Nede ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.