help
Naam & faam van de Nederlandse paddenstoelen : namen en karteringscriteria voor in het veld [Boek]
Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland \ Nederlandse Mycologische Vereniging \ 2014
help
Veldgids paddenstoelen : plaatjeszwammen en boleten [Boek]
Dam, N. \ Kuyper, T.W. \ cop. 2013
Zelf paddenstoelen herkennen kun je nu met deze nieuwe Veldgids paddenstoelen. De veldgids beschrijft 500 algemene soorten plaatjeszwammen en boleten van Nederland. Deze dekken ruim 95 procent van alle in Nederland geregistreerde waarnemingen - en da ...
help
Paddenstoelen de wezen van het natuurbeleid in Nederland? [opinie] \ Nature Today [Artikel]
Boomsluiter, M. \ 2013
Zowel nationaal als internationaal spelen paddenstoelen geen enkele rol in natuurbeleid. Zo worden zij in de teksten over de Natura-2000 gebieden nauwelijks genoemd, in tegenstelling tot vooral planten en vogels. Zijn zij het kind van de rekening? In ...
help
Witwollige dennenzwam (Skeletocutis amorpha) \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Haga, G. \ 2013
Eind december 2012 blijkt tijdens een wandeling een bosgedeelte van Oranjewoud (tussen Emmalaan en A32) nabij het Woutersbergje (overblijfsel van Engelse landschapsstijl) er diverse soorten paddenstoelen te vinden zijn. Zo staat in een perceel met Gr ...
help
Mycological Tree Assessment is waardevolle aanvulling op VTA [aanleg & onderhoud] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bennink, P. \ 2012
In de visie van bosecoloog en mycoloog Gerrit Jan Keizer heeft elke boomsoort een eigen ecosysteem met de micro-organismen, insecten en schimmels die daarbij horen. Op basis hiervan ontwikkelde hij Mycological Tree Assessment: een manier om aan de ha ...
help
Naaldbossen en paddenstoelen: op zoek naar ecologische criteria voor waardering \ Coolia : kontaktblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ 2011
Najaar 2010 verscheen de fraai uitgevoerde NMV-brochure ‘Naaldbossen in Nederland. Bedreigde levensgemeenschappen’ (Chrispijn & Arnolds, 2010). Aanleiding voor deze uitgave is het streven van bosbeheerders naar een groter aandeel inheems loofbos ten ...
help
2516 soorten zwammen geteld in Vlaams-Brabant en Brussel \ Nature Today [Artikel]
Steeman, R. \ 2011
Soortenrijkdom in de zwammenwereld lijkt schier oneindig. Hoewel slechts een 100.000-tal soorten wereldwijd beschreven zijn, wordt het werkelijke soortenaantal op meer dan 5 miljoen geschat. Ook in Vlaanderen gaat het over hoge soortenaantallen. Natu ...
help
Taxonomie van plant-pathogene schimmels als basis voor identificatie en detectie : resultaten van het Uitvoeringsconsortium Schimmels \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Zwiers, L.-H. \ Aveskamp, M. \ Bonants, P. \ Brouwer, H. \ Cock, A. de \ Damm, U. \ Gruyter, H. de \ Meekes, E. \ Verstappen, E. \ Woudenberg, J. \ 2011
Plant-pathogene schimmels worden traditioneel geïdentificeerd op basis van morfologische karakteristieken. Dit is over het algemeen tijdrovend, veel expertise en leidt vaak tot misidentificatie. Het doel van het werk uitgevoerd door het Uitvoeringsco ...
help
Onderzoek naar het effect van de begrazing op de mycoflora van Solleveld 2009-2010 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Peperkamp, P.N. \ Wielinga, R. \ 2011
Op verzoek van Dunea sector Natuur en Ondersteuning hebben we in het seizoen 2009-2010 een onderzoek gedaan naar het effect van de begrazing door Noorse fjordenpaarden, Galloway runderen en Drentse heideschapen op de mycoflora van Solleveld.
help
Is schimmelbiodiversiteit relevant voor de fytopathologie? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Crous, P.W. \ 2010
Bijdrage aan de KNPV voorjaarsvergadering over de relevantie van de taxonomie van schimmels.
help
Giftig, bitter of gewoon vies \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2010
Door de natte augustusmaand zijn er dit jaar veel paddenstoelen in het bos. Kun je die eten? De hulp van de Wageningse expert Thom Kuyper.
help
Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1980-2009 verspreiding en ecologie [Boek]
Steeman, R. \ [ca. 2010]
Van de 2516 in deze atlas geregistreerde soorten paddenstoelen werden er 1.290 waargenomen in Brussel, waarvan 26 exclusieve soorten. Deze uitgave is rijkelijk voorzien van afbeeldingen, in totaal zo’n 800 foto’s, kaarten en tabellen, die de ontdekki ...
help
Een nieuwe Rode Lijst van paddenstoelen in Nederland \ Coolia : kontaktblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging [Artikel]
Kuyper, T.W. \ 2009
Tijdens de jubileumviering van de Nederlandse Mycologische Vereniging op 18 oktober 2008 op het landgoed Hoekelum werd de nieuwe Rode Lijst van bedreigde en zeldzame paddenstoelen in Nederland gepresenteerd.
help
Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland 2005 t/m 2008 [Boek]
Roobeek, K. \ cop. 2009
Schrale duingraslanden herbergen een bijzondere vegetatie met een groot aantal nu zeldzame planten- en dierensoorten. Deze rijke biodiversiteit wordt bovendien aangevuld met een aantal kenmerkende paddenstoelen. Veel kleurrijke wasplaten, satijn-, ko ...
help
De gezoneerde stekelzwam in de lift \ Nature Today [Artikel]
Dam, N.J. \ 2009
Hoewel veel paddenstoelen nog steeds achteruit gaan, gaat het beter met de stekelzwammen. Na jaren van achteruitgang is de gezoneerde stekelzwam weer vaker te vinden in met eiken beplante schrale wegbermen. Wellicht verdwijnt de soort zelfs van de Ro ...
help
Klimaatverandering heeft invloed op paddenstoelen \ Nature Today [Artikel]
Boomsluiter, M. \ 2009
Een zeer zachte november zorgt dit jaar voor een vruchtbaarder paddenstoelenseizoen dan verwacht. Uit onderzoek is bekend dat het paddenstoelenseizoen in het buitenland verschuift onder invloed van klimaatverandering. Welke veranderingen de Nederland ...
help
Lessen van de mycoloog : veldwerkplaats paddenstoelen in het bosbeheer \ Boomblad [Artikel]
Verkade, S. \ 2009
Paddenstoelen komen vaker voor in sprookjes dan in beheerplannen. Dan kan het gebeuren dat bijzondere paddenstoelen sneuvelen, zoals onlangs op de Amerongse Berg. 'Doodzonde', vindt beheerder Rein Zwaan van Staatsbosbeheer. Graag had hij eerder gewet ...
help
Niet alleen maar Vliegenzwammen op de hei : paddenstoelen op de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kamp, O.P.J.H. den \ Kelderman, P.H. \ 2009
Veel paddenstoelen op de Brunssummerheide behoren tot een groep die een ectomycorrhiza met bomen vormt. Daarnaast groeien er saprofytische en parasitaire soorten. Na bespreking van enkele opvallende soorten uit deze drie groepen, wordt een aantal bio ...
help
Tien jaar paddestoelenmeetnet: twee jubilea van de Nederlandse Mycologische Vereniging \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Veerkamp, M. \ Arnolds, E.J.M. \ 2008
Het is alweer enkele jaren geleden dat een oproep verscheen in Natura voor medewerking aan het paddenstoelenmeetnet. Intussen zijn er tien telseizoenen voorbij gegaan. Tijd om er aandacht aan te besteden
help
Paddenstoelen pleiten vóór naaldbossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Arnolds, E. \ 2008
Naaldbossen zijn tegenwoordig niet populair bij natuurbeheerders en bosbouwers. Dat geldt vooral voor opstanden van ingevoerde bomen als fijnspar, Douglasspar en lork, maar ook in dennenbossen wordt veelal gestreefd naar omvorming tot gemengd bos of ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.