help
Waarden van het label Nationaal Park voor Nationaal Park Weerribben-Wieden [Boek]
Goossen, C.M. \ 2017
Dit rapport beschrijft de effecten van het dragen van het label Nationaal Park op het bezoek aan natuurgebied Weerribben-Wieden. Uit een panelonderzoek blijkt dat 25% zegt dat het label Nationaal Park een (doorslaggevende) rol heeft gespeeld bij de b ...
help
Voortgang Programma Nationale Parken en Nationale Parken Deal [Brief]
Dam, M. van \ 2016
In deze brief van Staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer wordt stilgestaan bij de Nationale Parken Deal, die op 17 maart jl. met 13 betrokken partijen is ondertekend tijdens het Festival ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. De bijl ...
help
Er stond een vrouw in de tuin. Hoe een vrouw een rol speelde in de totstandkoming van de Kennemerduinen. \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Backer, A.M. \ Krikhaar, N. \ 2016
Het artikel over de totstandkoming van de Kennemerduinen is een samenvatting van een hoofdstuk uit het onlangs verschenen boek "Er stond een vrouw in de tuin" van Anne Mieke Backer. Hierin wordt de beslissende rol van Johanna J. van der Vliet-Borski ...
help
Nationale parken in transitie : governance-implicaties van een veranderend beleidskader [Boek]
Pleijte, Marcel \ During, Roel \ Michels, Rolf \ 2016
De nationale parken verkeren in een transitie. Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft het Rijk sinds januari 2013 veel rijkstaken voor nationale parken laten vallen. Het Rijk is alleen nog verantwoordelijk voor de instelling en begrenzing ...
help
Dit is mijn hof : een beschouwing over de biodiversiteit in Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schaminée, J.H. \ 2016
Er is van alles te zeggen over de toestand van de biodiversiteit in Nederland. Goede berichten en slechte berichten wisselen elkaar af. Onder staatssecretaris Bleker leek de natuur er steeds slechter van af te komen maar sinds zijn opvolger Dijksma w ...
help
Nationale parken van Wereldklasse in de 21e eeuw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jehae, M. \ Steenhuis, M. \ Wolf, J. \ 2016
Aansprekende nationale parken. Bijna iedere avontuurlijk ingestelde natuurliefhebber zoekt die parken over de grens, ver over de grens. Bijvoorbeeld In Zuid-Afrika, in het Krugerpark. Of in de Verenigde Staten, in het Yosemite National Park. Iets min ...
help
‘Nieuwe toekomstvisie NP Veluwezoom’ \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wit, W. de \ 2016
Toen ik de eerste pagina zag van de Nieuwe toekomstvisie Veluwezoom (Natuur, Bos en Landschap; maart 2016, pag. 23) met daarop de foto van dode bomen met paddenstoelen, was mijn eerste gedachte: “Daar gaan we weer!” Gelukkig bleek het niet alweer een ...
help
Nieuwe toekomstvisie voor de Veluwezoom \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ Duinhoven, G. van \ 2016
Natuurmonumenten wil in Nationaal Park Veluwezoom zoveel mogelijk voorrang geven en ruimte bieden aan natuurlijke ontwikkelingen en processen. Maar niet door een dogmatisch ‘niets doen’-beheer. Beheerteammedewerker André ten Hoedt vertelt hoe zij een ...
help
Zandduinen in Lomm weer zichtbaar gemaakt \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
2016
De gordel zandduinen tussen Gennip en Venlo is de langste gordel rivierduinen van Europa. Deze is in de laatste ijstijd, circa 10.000 jaar geleden, tot stand gekomen en bestempeld tot Nationaal park. Een oppervlakte van 1,5 ha is grotendeels opgescho ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Nationale parken in transitie : governance-implicaties van een veranderend beleidskader [Boek]
Pleijte, M. \ During, R. \ Michels, R. \ 2016
De nationale parken verkeren in een transitie. Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft het Rijksinds januari 2013 veel Rijkstaken voor nationale parken laten vallen. Het Rijk is alleen nog verantwoordelijkom nationale parken in te stellen e ...
help
De Blauwe kiekendief als overwinteraar op de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hasseldonk, E. \ Heuts, P. \ 2015
Dat er in Nationaal Park De Meinweg gedurende de winterperiode Blauwe kiekendieven (Circus cyaneus) slapen is al heel lang bekend. Tot de winter van 2011/2012 is er aan dit fenomeen weinig aandacht besteed en blijft het aantal meldingen beperkt tot e ...
help
De Medicinale bloedzuiger terug in Nationaal Park De Meinweg : is deze beschermde parasiet nog steeds bedreigd? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2015
In 2012 werd voor het eerst na vele jaren weer een Medicinale bloedzuiger aangetroffen in het Meinweggebied. Hoewel er nooit specifiek onderzoek naar vindplaatsen is verricht, lijkt deze Europees beschermde diersoort zich momenteel in het gebied ster ...
help
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Griffioen, A.J. \ 2015
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en dr ...
help
Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie : kleinschalig beheer en vernatting als oplossing \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2015
De reptielenhabitat op het Gagelveld in Nationaal Park De Meinweg verslechterde in de periode 1995-2001 aanzienlijk als gevolg van verdroging en overbegrazing. Gedurende een periode van herstel (2002-2006) nadat de begrazing was stopgezet, ontstond w ...
help
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ Duin, W.E. van \ Treffers, S.E.A. \ 2014
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de ...
help
Drie decennia dagvlinder- en broedvogelmonitoring in het Nationale Park De Hoge Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Wallis de Vries, M.F. \ Sanders, G.M. \ 2014
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is één van de weinige overgeleven gebieden in Noordwest-Europa waar het heidelandschap zich nog op grote schaal en in zijn ruimtelijke verscheidenheid van stuifzand tot vennen manifesteert. Dankzij een vroeg begin va ...
help
Het Nationale Park De Hoge Veluwe: een modern bedrijf met een historisch verhaal : recreatie, natuurbeheer en financiële onafhankelijkheid \ De levende natuur [Artikel]
Kokke, M.M. \ Beukhof, H. \ 2014
Hoewel het Nationale Park de uitstraling heeft van de rust en ruimte van een landschap uit het begin van de 19de eeuw, is er desondanks sprake van een modern beheerd bedrijf en het is bovendien een grote publiekstrekker. De ydille van "ongerepte" nat ...
help
Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van het Meinweggebied. 1. Bosgeschiedenis en onderzoeksresultaten [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maes, N.C.M. \ Loon, R.W.A. van \ Dool, E. van den \ 2014
De Meinweg herbergt enkele bijzondere oude boskernen met circa 45 inheemse boom- en struiktaxa waarvan nog autochtone populaties aanwezig zijn.
help
Korstmossen in de Meinweg [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Eeenshuistra, P. \ 2014
De Meinweg omvat circa 300 ha van het habitattype droge heide. Qua vegetatie zijn struikhei, mossen en korstmossen toonaangevend aanwezig. In dit artikel de resultaten van een gebiedsdekkend onderzoek naar naar korstmossen. In de jaren 2011 en 2012 z ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.