help
What are the health effects of sodium? [Video]
2019
In this video we explain the health effects of your sodium intake.
help
Recirculatie bij phalaenopsis is technisch goed haalbaar : investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2016
Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie i ...
help
Nieuwe ionenwisselaar verwijdert 98% van nitraat uit spuiwater : door terugwinnen stikstof voldoen aan lozingsnormen \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Door nitraat te verwijderen uit spuiwater, kun je voldoen aan de lozingsregels voor 2027. Die zijn immers geënt op stikstofnormen. De teler zou echter nog meer hebben aan verwijdering van natrium, omdat hij dan langer kan recirculeren. Een nieuwe tec ...
help
Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s o ...
help
Clinoptilolite-based mixed matrix membranes for the selective recovery of potassium and ammonium \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Casadellà, A. \ Kuntke, P. \ Schaetzle, O. \ Loos, K. \ 2016
A clinoptilolite-based mixed matrix membrane (MMM) was developed and studied for the selective recovery of ammonium and potassium. Adsorption of sodium (Na+), potassium (K+) and ammonium (View the MathML sourceNH4+) was investigated with single salt ...
help
Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium : tussenrapport na 1e teeltjaar : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater [Boek]
Kromwijk, A. \ Voogt, W. \ [2015]
In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Na ...
help
Monitor productsamenstelling voor zout, verzadigd vet en suiker : RIVM Herformuleringsmonitor 2014 [Boek]
Temme, E.H.M. \ Milder, I.E.J. \ Westenbrink, S. \ Toxopeus, I.B. \ Bogaard, C.H.M. van den \ Raaij, J.M.A. van \ 2015
Per productgroep is door het RIVM gevolgd wat de gehalten aan zout, suiker en verzadigd vet zijn en hoe deze zich door de jaren heen ontwikkelen. Voor dit onderzoek worden diverse gegevens gebruikt over de samenstelling van producten: gegevens die fa ...
help
Recirculatie bij Cymbidium [Poster]
Kromwijk, A. \ Voogt, W. \ 2015
Tot voor kort had het gewas Cymbidium een vrijstelling voor recirculatie vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas en lage EC in de gift. Daardoor is er weinig kennis en ervaring met recirculatie. Voor Cymbidium is nog niet bekend wat de effecten van ...
help
Het Vinkje [Website]
2015
Website van Het Vinkje, een voedselkeuze-logo.
help
Natrium : achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015 [Boek]
Gezondheidsraad \ 2015
Keukenzout (natriumchloride) is de belangrijkste, maar niet de enige bron van natrium in de voeding. Keukenzout komt in onze voeding door gebruik in de keuken of aan tafel en omdat het aan een groot deel van de bewerkte voedingsmiddelen is toegevoegd ...
help
Recirculatie potorchidee : 2. Natrium [Poster]
Blok, C. \ Kromwijk, A. \ [2014]
Planten nemen zo min mogelijk natrium (Na) op. Als het gehalte in het aanvoer water hoger is dan de plantopname, leidt recirculatie van drainwater tot het oplopen van het natriumgehalte in het substraat en in de voedingsoplossing. De grenswaarde voor ...
help
Bemesten voor hogere grasopname : natrium en suikers sturen met stikstofbemesting \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2014
Smakelijk gras is belangrijk voor een goede voeropname. De smakelijkheid is te sturen via de voeding van het gras. Vooral de stikstofvoorziening speelt hierin een belangrijke rol.
help
Selectief verwijderen van natrium uit gietwater : literatuurstudie [Boek]
Wagterveld, R.M. \ [2013]
In deze literatuurstudie worden verschillende technologieën beschreven welke geschikt zouden kunnen zijn om natrium selectief te verwijderen uit gietwater. Het selectief verwijderen van natrium heeft vele voordelen: hergebruik van waardevolle nutriën ...
help
Grower wants a low sodium level for as long as possible : tomato grower lowers discharge frequency \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
Tomato grower Cock van Schie has done everything this season to control the sodium concentration in the irrigation water. He made a clean start and switched to a low sodium potassium fertiliser. Together with Ronald Valke of fertiliser producer Haifa ...
help
Ik wil het natriumgetal zo lang mogelijk laag houden : tomatenteler verlaagt loosfrequentie \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
Tomatenteler Cock van Schie (Tomselect) uit Kwintsheul zet dit seizoen alles op alles om de natriumconcentratie van het gietwater te beheersen. Hij is zo schoon mogelijk gestart en overgestapt op een natriumarme kalimeststof. Samen met Ronald Valke v ...
help
Niet kunstmest, maar water is belangrijkste bron van natrium : opname verschilt per gewas \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
Intensief recirculeren spaart water en meststoffen, maar soms is spuien noodzakelijk. Een oplopend natriumcijfer is een belangrijke aanleiding om recirculatie- en spoelwater te lozen. Blijkens onderzoek bevat het uitgangswater vaak veel natrium. Mees ...
help
Uitspoeling van zouten in een kasgrond : onderzoek aan uitspoeling aan grondkolommen met natriumchloride- en natriumsulfaattoediening [Boek]
Voogt, W. \ Steenhuizen, J.W. \ Winkel, A. van \ Bosch, C.J.W. van den \ cop. 2012
In een laboratoriumopstelling zijn percolatieproeven uitgevoerd om te kunnen vaststellen hoeveel water per tijdseenheid nodig is om natrium en chloor effectief uit grond te spoelen. De proef is in een kascompartiment uitgevoerd met PVC-buizen van 1 m ...
help
Bemesting - Deel II: Herkenning en bestrijding van gebreksziekten Mg, K, Na, B, Mn [Presentatie]
2012
Powerpointpresentatie van de Suikerbieteninformatiedagen 2012.
help
Guideline: sodium intake for adults and children [Boek]
2012
The objective of this guideline is to provide recommendations on the consumption of sodium to reduce NCDs in most adults and children. The recommendations in this guideline can be used by those developing programmes and policies to assess current sod ...
help
Natrium en verzadigd vet in beeld : veranderingen in samenstelling van voedingsmiddelen in 2012 [Boek]
Temme, E.H.M. \ 2012
Uit de rapportage van het RIVM en het Voedingscentrum blijkt dat de natriumgehalten in brood en in groenteconserven in 2012 significant zijn afgenomen. Het gemiddelde natriumgehalte nam ook af voor kaas, koude sauzen, pindasauzen en chips, maar deze ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.