Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 59 / 59

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Recreatieve ontwikkeling Amstelmeer [Boek]
Werkgroep Recreatieve Ontwikkeling Amstelmeer \ [1975]
help
Rivierdijkverzwaring : een aanslag op het landschap [Boek]
Swart, J. \ Grondelle, W.J. van \ Neijenhuijs, F. \ Straaten, J. van der \ 1975
help
Het meten van milieubesef [Boek]
Raad der Europese Gemeenten \ Nederland. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk \ Katholieke Universiteit Nijmegen \ 1975
CRM rapport
help
Met de voeten op de aarde [Boek]
Tideman, P. \ 1975
The process of human consciousness in the relation man - nature is described. Agriculture is the human activity that has direct bearings on this relation. The link between ecology and economy and the tension between agriculture and industry are also ...
help
Rapport van de Werkgroep "Onderzoek dijkverhoging Zwarte Haan - Ternaarderpolder met een drietal variant-trace's" [Boek]
1975
help
Landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden in de "Verenigde Braakmanpolders" [Boek]
Kuipers, T.J. \ [ca. 1975]
help
Uitreiking Turmac-Liemers-prijs 1975 door de heer ir. J.W. Tops, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat [Boek]
1975
help
De invloed van de bioindustrie op de natuurwaarde i.h.b. in het gebied benoorden Scherpenzeel [Boek]
Fieggen, K. \ 1975
Milieu-effecten van bioindustrie
help
Wegbermonderzoek 1975 : een onderzoek naar de invloed van aanleg en beheer van wegbermen op de wegbermflora : adviezen met betrekking tot het onderhoud van een aantal wegbermen in de provincie Utrecht [Boek]
Kogel, T. de \ 1975
help
Rivierenland : plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en IJssel [Boek]
Kam, J. van de \ 1975
help
landschapsinventaris van het gewest Herentals-Mol, oecologisch dossier [Boek]
De Blust, G. \ Faes, B. \ Metsu, I. \ 1975
help
De Nederlandse landschappen : ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde [Boek]
Visscher, H.A. \ 1975
help
Noordwest Overijssel : koncept rapport [Boek]
Brussee, H. \ Bruyn, E. de \ Giessen, H. van de \ 1975, 1976
Interdisciplinaire studiegroep planologie Noordwest-Overijssel
help
Biologische consequenties van inpoldering van de Markerwaard [Boek]
1975
help
Defensie in het Lauwersmeer? [Boek]
Werkgroep Lauwersmeer \ [ca. 1975]
help
Landinrichting Krommenieer-Woudpolder-Noord : een oecologische visie op de integratie van cultuurtechniek en natuurtechniek in een veenweidegebied [Boek]
Hoekman, J.M. \ Rol, W. \ 1975
help
Voorlopige raad voor het Waddengebied : algemene maatregel van bestuur tot instelling van een Waddenraad en Nota van toelichting : voorstel [Boek]
Staatsen, A.A.M.F. \ 1975
help
Nota voorstellen uit te voeren onderzoek in de project studie Midden-Brabant [Boek]
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ Landbouw-Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ 1975
Integrale studie van: ICW, RIN en LEI
help
Motivatie Oosterschelde open [Boek] - 2e dr.
Aktiegroep Oosterschelde open \ 1975
help
Natuurbouw op de centrale platen in het Grevelingenbekken [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1975
help
De inrichting van het Grevelingenbekken tot natuur- en recreatiegebied [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1975
help
Lauwersmeer : natuur- en rereatiegebied, of militair oefenterrein? [Boek]
Werkgroep Lauwersmeer \ [ca. 1975]
help
Gemeente Brederwiede : een onderzoek naar natuur en landschap ten behoeve van het struktuurplan [Boek]
Choisy, J.L.C. \ Roorda van Eysinga, N.P.H.J. \ Smelt, H.G. \ 1975
help
Oosterschelde : gouden rand van de zee [Boek]
Leeuwen, C. van \ 1975
help
Oost-Ameland : biologische waarden, bedreigingen en aanbevelingen voor behoud en beheer [Boek]
Canters, K.J. \ Muntingh, H.J. \ 1975
help
De Lettelberter Petten : verslag van een leeronderzoek naar vegetatie en beheer [Boek]
Fortuin, F. \ Reiling, H. \ 1975
help
Praktijkverslag over de werkzaamheden verricht in het kader van voorstudie recreatiebasisplan voor het recreatieschap "De Friese wadden" [Boek]
Schurink, H.F. \ 1975
help
Landschapsecologische basisstudie voor het streekplangebied Oost-Gelderland [Boek]
Reijnen, M. \ Schuurmans, A. \ Schuurmans, P. \ 1975
help
Gea-objecten van Overijssel [Boek]
Soet, F. de \ Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ 1975
RIN landschapsinventarisatie
help
Het Fochtelooerveen : een onderzoek naar de mogelijkheden tot herstel en behoud van de veengroei in het hoogveenreservaat [Boek]
Jansen, J.L.M. \ 1975
Herstelplan gebied van Natuurmonumenten
help
Abiotisch onderzoek als onderdeel van een landschapsoekologische studie tussen Leersum en Wijk bij Duurstede [Boek] - 2e uitg.
Laeijendecker, G. \ 1975
help
Veluwe-project : waardering en kwetsbaarheidsbepaling in het proefgebied : eerste resultaten van een proef met een van te voren vastgestelde gebiedsindeling [Boek]
Houte de Lange, S.M. ten \ 1975
help
Een model voor struktuurgebonden landschapsbehoud in het stroomgebied van de Vennevertlose Beek te Winterswijk [Boek]
Waterschap van de Berkel \ [ca. 1975]
Landschapsplan voor een beekgebied, Commissie Pons
help
Luchtverkeer in het Waddengebied : rapport over de verstoring van mens en dier door vliegtuigen in het Waddengebied [Boek]
Werkgroep Waddenzee Utrecht \ 1975
help
De Hoge Veluwe : nationaal park [Boek]
Snijders, R. \ [ca. 1975]
help
Midden-Brabant 75 : voorjaarsexcursie [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1975
Excursie Landbouwhogeschool
help
Landgoed Huis ter Heide : gemeente Loon op Zand en Tilburg [Boek]
Engelen, E. van \ Koster, J.W.A. \ Perdijk - Kamerman, A. \ Graafland, I. \ Koster, A. \ 1975
help
Bestemmingen Friese Waddeneilanden en natuurbehoud [Boek]
Booy, J.R. \ Boterman, M. \ Damen, J.P.N. \ 1975
help
Beleidsstudie centrale afvalverwerking stadsgewest Tilburg [Boek]
Thijssen, B. \ 1975
help
Terschelling 1900-1975 : evaluatie van 75 jaar antropogene invloed op de natuur [Boek]
Vermeulen, F.E. \ 1975
help
Natuurbeheer en ruimtelijke ordening op Texel [Boek]
Schrijver, H.W.N. \ 1975
help
Recreatie, tussen Den Haag en Leiden : ingenieursonderzoek natuurbeheer [Boek]
Herwaarden, N. van \ 1975
help
Natuur in de stad [Boek]
Loenen, M. \ 1975
help
Lijst van publikaties over het Waddengebied = List of publications on the Wadden region = Liste von Veroeffentlichungen ueber das Wattengebied [Boek]
Boekschoten, M. \ 1975
help
Advies inzake een beleidsplan voor natuur - en milieu - educatie [Boek]
Lensink, B.M. \ 1975
Advies CRM
help
Waarden van Zuid-Holland [Boek]
Weidema, W.J. \ Goudswaard, J. \ Noe, C. \ 1975
help
Advies inzake een beleidsplan voor de educatie betreffende het natuurlijke milieu en het waardevolle cultuurlandschap [Boek]
1975
Advies aan CRM, het "gele advies"
help
Onderzoek ten behoeve van evaluatie proefgebied Zuid - West Drenthe [Boek]
Grontmij \ 1975
help
Ecologische gevolgen van ruilverkavelingen en grondverbeteringen, gedetailleerd werkprogramma en tijdschema [Boek]
Beeren, J.T.J. \ 1975
help
Proceedings of the conference of Wadden Sea experts held at the Island of Schiermonnikoog, The Netherlands, 26 - 28 November 1975 [Congresverslag]
Wolff, W.J. \ 1975
help
Bodem, landschap en milieu : Syllabus interfakultaire werkgroep milieukunde U.v.A. : kursusjaar 1975/1976 [Boek]
Vink, A.P.A. \ 1975
help
Ecologische gevolgen van de Veluwe - infiltratie [Boek]
Dam, H. van \ Zwijnenburg - de Rijke, M. \ 1975
help
Zuidwest Friesland : koncept rapport [Boek]
Bodegom, J. van \ Boer, J.D. de \ Eerden, L. van der \ 1975
help
Stad en platteland : een beschouwing over verstedelijking, nationale ontwikkeling en natuurbehoud [Boek]
Nas, P.J.M. \ 1975
help
Ons nationale park de Hoge Veluwe [Boek]
Alings, W. \ 1975
help
Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud : gemeenschappelijke uitgangspunten voor het beleid inzake de uit een oogpunt van natuur- en landschapsbehoud waardevolle agrarische cultuurlandschappen [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ Nederland. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening \ 1975
Nota CRM, LNV en VROM
help
Lijst van terreinen met een natuurwetenschappelijke waarde in zuid-west Friesland [Boek]
Staatsbosbeheer \ [1975]
help
Landschaps- en biotopenbescherming in de EEG : interimnota [Boek]
Soet, F. de \ 1975
Landschapsbescherming Europese Gemeenschap, RIN bijdrage
help
Mogelijkheden van de landbouw op basis van ecologische uitgangspunten : een aanzet tot een methode voor landinrichting [Studentenverslag]
Goos, J. \ Hanskamp, B. \ 1975
Resultaten van onderzoek binnen een gebied tussen Zeist, Bunnik en Driebergen; het is ongeveer 380 ha groot, en ligt binnen het Kromme Rijngebied, studiegebied van de Cultuurtechnische Dienst
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.