Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 338

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurbeelden van de Nederlandse bevolking \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Buijs, A.E. \ 2000
Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden vijf verschillende natuurbeelden gepresenteerd, variërend van het wildernis-natuurbeeld tot het functionele natuurbeeld
help
Werken met standaarden: een perspectief : kwaliteitscriteria voor doelen, didactiek en leerinhouden van Natuur- en Milieu-Educatie [Boek]
Hovinga, D. \ Berg, C. van den \ Both, K. \ Margadant-van Arcken, M. \ 2000
Dit rapport bevat de schriftelijke neerslag van een onderzoek naar de criteria voor doelen, didactiek en leerinhouden van natuur- en milieueducatie. Uit een aantal eerder gepubliceerde rapporten blijkt dat in het (internationale) NME-werkveld ruime a ...
help
Integrale verkenning benedenrivieren - Lagere waterstand, meer natuur in 't land [Boek]
Expertgroep Natuur & Landschap \ Pool CS \ 2000
Integrale verkenning benedenrivieren
help
Groene Hart als model voor privé-tuin \ Landschapsarchitectuur en stedebouw in Nederland 97 [-] 99 = Landscape architecture and town planning in the Netherlands 97 [-] 99 [Hoofdstuk uit boek]
2000
Tuinontwerp in het landelijk gebied van Oud Aa, Breukelen. Na de bouw van een buitenhuis is de omgeving (0,5 ha) drastisch aangepast: 40% van de grond is twintig cm verlaagd, er is een dijkje aangelegd, met blijvende plaats voor de waterloop de Aa. D ...
help
Het Ecolint na vijf jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Koedood, J. \ Zoest van \ Hylkema, J. \ 2000
Langs de zuidrand van Amsterdam is tussen 1995 en 1998 het Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep aangelegd, bestaande uit een natuurvriendelijke inrichting van oevers. Een evaluatie van de totstandkoming, de natuurgerichte maatregelen, ontwerp en uitvoerin ...
help
Kijken en zien [thema: inspiratie] \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Teunissen, R. \ 2000
Arrangementen van plantaardig materiaal geïnspireerd door de natuur
help
Natuur- en milieubeleid : de voor- en nadelen van verschillende beleidsstrategieen en de rol van wetenschappelijke kennis \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Turnhout, E. \ 2000
De voor- en nadelen van zowel toetsbaar als vaag beleid; de rol van wetenschappelijke kennis (in de vorm van ecologische graadmeters) in het natuur- en milieubeleid; ontstaan en belang van vaag beleid. Vaag beleid kan een effectieve strategie zijn wa ...
help
Perceptie van natuurrisico's van bodemverontreiniging : verschillen tussen terreinbeheerders en onderzoekers \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Faber, J.H. \ Klein, M.H.J. \ 2000
De ExpertVisie Milieu, uitgevoerd in het kader van de Natuurverkenningen 1997, toonde de grote verschillen aan tussen velddeskundigen (ecologen) en ecotoxicologen bij het inschatten van de mate van milieudruk door verdroging, vermesting, verzuring en ...
help
Toppers voor de natuurlijke tuin in oktober \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Gerritsen, H. \ 2000
Volgens Henk Gerritsen, eigenaar van de Priona-tuinen, is een aantal vaste planten die in oktober pas bloeien of een prachtige herfstkleur hebben geknipt voor de natuurlijke tuin
help
De Biebrza-vallei als ecologische referentie voor Nederlandse beekdalen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bootsma, M.C. \ Wassen, M.J. \ Jansen, A.J.M. \ 2000
Vergelijking met het beekdal van de Drentse Aa
help
Voorzitter CIW neemt kritisch afscheid : presentatie 'Water in Beeld' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
De belangrijkste conclusies uit de voortgangsrapportage m.b.t. het Nederlandse waterbeheer (rapport 'Water in Beeld'). Wat komt er terecht van de doelstellingen op het gebied van de relatie water-ruimte, veiligheid, verdroging en waterkwaliteit
help
Maatregelen tegen vermesting en verdroging blijken onvoldoende : Natuurbalans 2000 van RIVM en DLO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Conclusies uit de Natuurbalans 2000 m.b.t. de resultaten van het beleid voor de bestrijding van vermesting en verzuring, verdroging, verbetering van de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren, en natuurontwikkeling in Natte Hart en rivie ...
help
De gewenste grondwatersituatie in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arnold, G. \ Kroon, T. \ Ruijtenberg, R. \ Mol, A. \ 2000
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een methode ontwikkeld waarmee in beeld gebracht kan worden wat de gewenste grondwatersituatie is (kwalitatief en kwantitatief) voor verschillende soorten gebruikers (natuur enerzijds en landbouw, multifu ...
help
Alternatieven voor de productie van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubbers, P. \ Breedveld, R. \ Leyssen, H. \ 2000
Om de verdroging door grondwaterwinning nabij kwetsbare (natuur)gebieden te beperken heeft Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) een aantal alternatieve concepten voor drinkwaterproductie (combinaties van verschillende bronnen en zuiveringstechn ...
help
Aanpak van verdroging is vooral 'leren van elkaar' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boland, D. \ Hoekstra, J.R. \ Beldman, J. \ 2000
In de landbouwgebieden rondom twee landgoederen in de Achterhoek, de Wildenborch en de Wiersse, moeten slootpeil en grondwaterstand omhoog om verdroging van de natuur tegen te gaan. In het project 'Omgaan met vernatting' is op twee melkveebedrijven o ...
help
"Ik ben een met de natuur verbonden mens" : gesprek met Bas Visser \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Eeghen, F. van \ 2000
Interview met een boomjurist die alleen zaken doet tot behoud en bescherming van bomen, bos en landschap. De drijfveren van een 'natuurkrijger' die strijdt tegen het 'grijze', de aannemers, bouwers en aanleggers. Groenmensen laten zich te vaak in de ...
help
Visstandbeheer in Oost-Gelderland \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Lucas, B. \ 2000
Verslag van het visstandbeheer en onderzoek, in samenhang met natuurbeheer, in de laaglandbeken van de Achterhoek. Regionale visstandbeheerders (Visstandbeheercommissie Oost-Gelderse Wateren) hebben een actieve inbreng en werken nauw samen met OVB en ...
help
Vissen als gidssoorten voor ecologische netwerken in het rivierengebied \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2000
Achtergronden en systematiek van het project 'Ecologische netwerken rivieren' van RIZA en Alterra. Ecologische netwerken kunnen grotere natuurgebieden vervangen waar geen ruimte voor is. Met het voorspellingsmodel LARCH-rivier kan de ecologische en r ...
help
Zagen, grazen en rasters verplaatsen. Actie is noodzaak voor de hazelmuis \ Zoogdier [Artikel]
Verheggen, L. \ Foppen, R. \ 2000
Verspreiding en ecologie van de hazelmuis (Muscardinus avellanarius) in Nederland, leefgebieden en de belangrijkste bedreigingen daarvan, knelpunten in beheer en inrichting van actuele en potentiële leefgebieden, en een actieplan van stichting IKL me ...
help
De effecten van overstroming van de uiterwaarden op de steenuil \ De levende natuur [Artikel]
Groen, N.M. \ Boudewijn, T.J. \ Jonge, J. de \ 2000
Er zijn dieren, die niet profiteren van natuurontwikkeling en/of dynamiekverhogende maatregelen in de uiterwaarden. Als voorbeeld het broedsucces en voedselaanbod van de steenuil in de Gelderse Poort. Meer overstroming betekent een geringer aanbod va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.