Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herstelplan Eerder Broek [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2016
Doelstelling van dit onderzoek was: opstellen van een herstelplan voor het Eerder Broek, op basis van het eerder uitgevoerde ecohydrologische onderzoek en aanvullend veldonderzoek ten aanzien van het functioneren van het lokale slotenstelsel, de bode ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Lemselermaten [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2015
Natura-2000 gebied Lemselermaten ligt ten zuidoosten van Weerselo. Als gevolg van de aanwezigheid van verdiepte beken, sloten en drainagesystemen in en om het gebied en door onttrekking van grondwater (vooral) ten behoeve van drinkwater (winning Weer ...
help
Ecohydrologische quickscan Fayersheide [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
Fayersheide betreft een klein (circa 8 ha), langgerekt natuurgebied van Staatsbosbeheer ten oosten van Vriezenveen. In het natuurgebied is een grondwaterafhankelijke vegetatie aanwezig. Ten zuidwesten van het natuurgebied, ter plaatse van de Oosterwe ...
help
Ecohydrologisch onderzoek westflank Sprengenberg : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
In het beheerplan voor het N2000-gebied Sallandse Heuvelrug is aangegeven dat op de westflank van de heuvelrug, ofwel meer specifiek de westflank van de Sprengenberg, gestreefd wordt naar herstel / uitbreiding van vochtige heide. Nader inzicht is daa ...
help
Ecohydrologisch herstel natuurgebied Eerde : resultaten ecohydrologisch, bodemkundig en bodemchemisch onderzoek : uitwerking ambitiekaart [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
Natuurgebied Eerde betreft een landgoed dat op de overgang van het dekzandgebied van Boswachterij Ommen naar het beekdal van de Regge ligt. In de huidige situatie zijn vooral in bepaalde hoger gelegen delen, en met name op plekken met stagnerende lag ...
help
Ecohydrologisch onderzoek bronsystemen Lemeler- en Archemerberg : afleiding van de mogelijkheden voor verbetering van het ecohydrologisch functioneren van de bronnen : voortgangsrapportage [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Op de westhelling van de Lemeler- en Archemerberg ontspringen drie bronnen. Het betreft twee kleine bronnen op de helling van de Archemerberg en een grote bron op de helling van de Lemelerberg. Het is gewenst om tot een verbetering van de ecologische ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Kienveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Het Kienveen ligt in een komvormige laagte in het dekzandlandschap van het Groote Veld (ten zuidwesten van Lochem). De laagte is vochtig tot nat, voedselarm en wordt vermoedelijk (periodiek) gevoed door grondwater. Er is zodoende een soortenrijke veg ...
help
Ecologisch herstel hellingveen Sprengenberg : uitwerking van een herstelplan op basis van ecohydrologisch vooronderzoek [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2010
Natuurgebied de Sprengenberg maakt deel uit van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, en is genoemd naar de meest markante heuvel die in het gebied voorkomt. Op de zuidwestflank van de Sprengenberg ligt een hellingveen. De natte omstandigheden in het g ...
help
Ecologisch herstel Beerzerveld : uitwerking van een herstelplan voor de voormalige landbouwenclaves Liezen en Lubbers en omgeving op basis van hydrologisch en bodemchemisch vooronderzoek [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2010
Het Beerzerveld is een langgerekt hoogveenrestant, waar het veen op kleinschalige wijze grotendeels is afgegraven. Op 2 plekken wordt het veengebied grotendeels doorsneden door 2 voormalige landbouwenclaves. Het is gewenst om tot een ecologisch herst ...
help
Scenario-onderzoek waterhuishoudkundige maatregelen de Rietschot, ’t Waarecht en het Buurserveld : mogelijkheden voor optimalisatie van de waterhuishoudkundige inrichting & afleiding van de combineerbaarheid met waterberging [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2006
In het zuidoosten van Twente ligt het natuurgebied Buurserzand. In het gebied spelen een aantal zaken met betrekking tot de waterhuishouding. Samenvattend is het uiteindelijk gewenst om rekening houdend met de verschillende functies en ontwikkelingen ...
help
Evaluatie van het hydrologisch meetnet Eerde : ecohydrologisch functioneren van het natuurgebied : hydrologische aantastingen en mogelijkheden voor herstel : technische staat en toekomst van het meetnet [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2005
Het natuurgebied Eerde, gelegen langs de Beneden Regge tussen Ommen en Den Ham, is eigendom van Vereniging Natuurmonumenten en bestaat uit de deelgebieden het Eerder Achterbroek, landgoed Eerde en Oordland. In de deelgebieden het Eerder Achterbroek e ...
help
Herstel van hoogveen, hoogveenbos, vennen en natte heide in grensoverschrijdend natuurgebied Witte Veen : uitwerking van een herstelplan op basis van ecohydrologisch vooronderzoek/Witte Venn [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2004
Ten zuiden van Enschede en ten noordwesten van het Duitse Alstätte ligt het grensoverschrijdende natuurgebied Witte Veen / Witte Venn. Het is een gradiëntenrijk gebied met veel natte heide, een hoogveenrestant, voedselarme vennen, ruige graslanden en ...
help
Evaluatie van het hydrologisch meetnet Witte Veen [Boek]
Hullenaar, J.W. van ’t \ Bell, J.S. \ 2002
Om inzicht te verkrijgen in het hydrologisch systeem van het natuurgebied is in 1980 een monitoringsproject gestart. Na ruim 20 jaar waarneming van de waterstanden wil Natuurmonumenten het meetnet evalueren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.