Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Manifest : de kracht van de groene vrijwiliger [Brochure]
Bartelink, H. \ Jong, J. de \ Wolterbeek, T. \ Verbij, E. \ Dijk, J.J. van \ Dam, M.P.H. van \ 2017
Tellers, vertellers en herstellers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbe ...
help
Overlast van ganzen in natuurgebieden Wat is daar aan te doen? : verslag workshop [Brochure]
[2016]
De afgelopen decennia hebben we een spectaculaire toename gezien van het aantal ganzen in Nederland.Op veel plaatsen zijn de aantallen echter zo groot dat in natuurgebieden en de omliggende agrarische percelen schade optreedt. Daarom proberen overhed ...
help
Gras benutten als substraat voor vergisting : praktische aanbevelingen voor terreinbeheerders, maaibedrijven en vergisters [Brochure]
2015
In Nederland komt elk jaar meer dan een miljoen ton berm- en natuurgras vrij. Dit wordt nu vooral op laagwaardige wijze verwerkt. Jammer, want gras is ook prima geschikt voor vergisting tot biogas. Dit kan aantrekkelijk zijn voor vergistingsinstallat ...
help
Subsidiestelsel Natuur en Landschap [Brochure]
[ca. 2015]
Sinds 2012 vindt een heroriëntatie plaats op het SNL om te komen tot minder/lagere uitvoeringslasten en een eenvoudigere SNL-uitvoering. Voor het natuurbeheer heeft dit geleid tot het invoeren van lump sum-overeenkomsten vanaf 2014. Dit zijn prestati ...
help
UiterWaardenRecreatie - gewild maar geremd [Brochure]
Litjens, G. \ Willems, D. \ Braakhekke, W. \ 2014
De grote rivieren trekken jaarlijks honderd - duizenden recreanten. De ruimte om hen gastvrij te ontvangen staat echter onder druk; zowel de fysieke ruimte in de uiterwaarden als de ontwikkelruimte om mee te groeien met de tijd. Met het concept Uiter ...
help
Vragen en antwoorden over natuurlijke begrazing [Brochure]
[ca. 2014]
Natuurlijke begrazing zorgt voor ontwikkeling van natuurgebieden rijk aan wilde planten en dieren. In gebieden als de Gelderse Poort, de Grensmaas, en Veluwezoom zien we hiervan spectaculaire resultaten waar bezoekers volop van genieten. Aan de hand ...
help
Natuurgrassen als product : waar speciaal op letten bij oogst en verwerking? : checklist [Brochure]
Wageningen UR \ Staatsbosbeheer \ Natuurmonumenten \ Probos \ 2014
Waar op letten? Dat is afhankelijk van bestemming van het product! Wanneer wat checken... Bij de planning geldt: Wat is de status van het product afval: afval / geen afval? Check de vergunningen! Voordat het werk van start gaat: Check de terreinomsta ...
help
Veiligheid en verantwoordelijkheid bij de Groene Maatschappelijke Stage [Brochure]
[2013]
In het kader van de Groene Maatschappelijke Stage (MaS) zijn jongeren regelmatig in bos- en natuurterreinen actief. Zij maken hierdoor kennis met het vrijwilligerswerk en met de werkzaamheden van de bos-en natuursector. Maar wat betekent dit voor de ...
help
Beleef de natuur! [Brochure]
[ca. 2013]
Doel van deze lesbrief: Leerlingen kijken door verschillende brillen naar natuur en beseffen dat natuur een waardevol onderdeel is van het Nederlandse landschap. De les "Beleef de natuur" kan gebruikt worden als voorbereiding op een maatschappelijke ...
help
De relatie opdrachtgever opdrachtnemer bij uitvoering van werk in bos en natuur [Brochure]
[ca. 2013]
Veel werkzaamheden in bossen en natuurterreinen worden uitbesteed. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de veiligheidsaspecten? En welke afspraken moeten daarover gemaakt worden? IPC Groene Ruimte heeft dit voor de Commissie Arbeidsomstandighe ...
help
Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer : subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer [Brochure]
2012
In Nederland liggen veel natuurterreinen en landbouwgebieden die waardevol zijn voor natuur en landschap. Deze willen we graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom zijn er subsidies voor eigenaren, erfpachters en gebruiksgerechtigden van bos, natuu ...
help
Herkennen en bestrijden van Ambrosia : voor terreinbeheerders [Brochure]
2012
Informatieblad over Ambrosia, een éénjarige plant die ook wel hooikoortsplant genoemd wordt. In Nederland komt Ambrosia voornamelijk voor in tuinen, door het strooien van vogelvoer dat vervuild is met Ambrosiazaden. Maar ook op natuurterreinen kan Am ...
help
Financiering van bos en natuur : nieuwe kansen voor producten en diensten [Brochure]
Probos \ [2011]
De laatste decennia is de financiering van bos en natuur stap voor stap steeds meer gedomineerd geraakt door overheidsfinanciering. Door het deels collectieve karakter ervan zal betrokkenheid van overheden bij de financiering in veel gevallen ook in ...
help
Beken en beekdalen in Nederland [Brochure]
Stortelder, A. \ 2011
Beken worden vaak gezien als losse elementen in het landschap. Ze vormen echter een onderdeel van een groot, open, samenhangend systeem: het stroomgebied. De stroomgebiedsbenadering plaatst de beek en het beekdal in de regionale hydrologische context ...
help
Groen ondernemen met veehouderij : een nieuwe werkelijkheid [Brochure]
Migchels, G. \ Engelsma, K. \ Spliethoff, B. \ Schooten, H. van \ Galama, P. \ Bleumer, E. \ cop. 2011
De brochure bevat innovatieve ideeën, die aantonen dat natuurgebieden geen bedreiging hoeven te zijn voor veehouders, maar juist mogelijkheden bieden voor verdere bedrijfsontwikkeling. Daarvoor is samenwerking tussen veehouders en onderzoekers, provi ...
help
Herstel van schraalgraslanden : verslag veldwerkplaats beekdalen – beekdallandschap Staverden, 7 juni 2010 [Brochure]
Geraedts, W. \ 2010
Voor de veldwerkplaats ‘Herstel van schraalgraslanden’ is het Landgoed Staverden bezocht. Stichting Het Geldersch Landschap wil het karakter van het landgoed behouden, en waar nodig herstellen en versterken. Zij vindt het belangrijk dat ook volgende ...
help
Biomassa uit landschapsonderhoud voor lokale energieopwekking : een kans voor u? [Brochure]
Winden, J. van der \ [ca. 2010]
De lokale productie van bio-energie door duurzaam landschapsonderhoud vraagt een uitgekiende organisatie en logistiek. Daaraan kunnen gemeenten en andere grondeigenaren, zoals particulieren, terreinbeherende organisaties, agrarische natuurvereniginge ...
help
Vegetatieontwikkeling van schraalland op fosfaatrijke grond : verslag veldwerkplaats, algemeen, Meppen, 20 april 2010 [Brochure]
Kemmers, R. \ Jong, B. de \ Heek, F. van \ 2010
Het nadeel van het creëeren van schraalgrasland op voormalige landbouwgrond is het te hoge fosfaatgehalte, wat leidt tot Pitrus, is de heersende gedachte. Tijdens deze veldwerkplaats werden we geïntroduceerd in het schraalgrasland-experiment in het G ...
help
Droogzandlandschap 2010 : reptielen in heide [Brochure]
Delft, J. van ` \ Vogels, J. \ Stumpel, T. \ 2010
Heide is in Nederland het belangrijkste leefgebied voor reptielen. Zes van de zeven Nederlandse soorten, de Zandhagedis, de Gladde slang, de Adder, de Levendbarende hagedis, de Hazelworm en de Ringslang, komen voornamelijk of zelfs alleen maar op de ...
help
Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden; herstel van blauwgraslanden : verslag veldwerkplaats nat zandlandschap, Wijnjeterper Schar, 9 november 2010 [Brochure]
Streefkerk, J. \ 2010
Wijnjeterper Schar is een natuurgebied vlakbij Drachten waarbinnen nog enkele kleine stukjes blauwgrasland liggen. De afgelopen jaren zijn omliggende landbouwgronden aangekocht en nu wordt het gebied als een groot geheel beheerd. Speciale nadruk ligt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.