Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows [Proefschrift]
Cirkel, D.G. \ 2014
Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig v ...
help
Of dwarves and giants : how large herbivores shape arthropod communities on salt marshes [Proefschrift]
Klink, R. van \ [2014]
Om plantensoortenrijkdom te behouden worden op kwelders (buitendijkse graslanden die regelmatig overstromen met zeewater) en veel andere typen natuurgebieden steeds vaker grote grazers, zoals koeien of paarden, ingezet. Hierbij krijgen insecten en an ...
help
Rehabilitation of aquatic invertebrate communities in raised bog landscapes [Proefschrift]
Duinen, G.A. van \ 2013
Om de bijzondere natuur in hoogvenen te behouden, worden herstelmaatregelen in en om hoogveengebieden genomen. Voor de veenmossen heeft dat in verschillende hoogveenrestanten mooie resultaten opgeleverd. In dit proefschrift is de effectiviteit van de ...
help
Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
Loon, A.H. van \ 2010
De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
help
Classification of pattern and process in small-scale dynamic ecosystems; with cases in the Dutch coastal dunes [Proefschrift]
Assendorp, D. \ 2010
Natuurgebieden in Nederland zijn veelal kleinschalig en dynamisch. Voorbeelden zijn kustduinen, kwelders, stuifzandgebieden en uiterwaarden. Het in kaart brengen en monitoren van deze gebieden beperkt zich meestal tot het beschrijven van homogene obj ...
help
Impact of atmospheric nitrogen deposition on lichen-rich, coastal dune grasslands [Proefschrift]
Remke, E.S. \ 2010
De luchtverontreiniging met chemische stoffen (zure regen) en meststoffen (stikstofverbindingen) wordt sinds de tachtiger jaren onderkend als een groot probleem, toen bossen in Europa op grote schaal begonnen af te sterven. Sindsdien zijn in een aant ...
help
Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden [Proefschrift]
Haperen, A.M.M. van \ 2009
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al la ...
help
Soak systems of an Irish raised bog : a multidisciplinary study of their origin, ecology, conservation and restoration [Proefschrift]
Crushell, P.H. \ 2008
Soak systemen (systemen met een laagveenvegetatie omgeven door ombrotroof veen), kortweg soaks, zijn zeldzame elementen in hoogvenen die bijdragen aan de heterogeniteit van deze ecosystemen. Ze worden beschouwd als belangrijke elementen in het hoogve ...
help
Ecohydrology of wetlands : monitoring and modelling interactions between groundwater, soil and vegetation = [Ecohydrologie van natte ecosystemen bemonstering en modellering van interacties tussen grondwater, bodem en vegetatie] [Proefschrift]
Peters, J. \ 2008
Dit proefschrift omvat een ecohydrologische studie van wetlands, met bijzondere aandacht voor het bemonsteren en modelleren van de interactie tussen grondwater, bodem en vegetatie. Het uiteindelijke doel van deze studie is om een instrument te voorzi ...
help
Effects of climate change and nitrogen deposition on vegetation and decomposition in bog ecosystems [Proefschrift]
Breeuwer, A. \ 2008
De hoofdvraag binnen deze studie was: hoe zal klimaatverandering de vegetatie en het functioneren van hoogvenen beïnvloeden. Daarbij is onderzocht wat het effect van temperatuurverhoging, N depositie en waterstandsfluctuatie op competitie tussen vers ...
help
Competition between Sphagnum mosses in European raised bogs : the effect of a changing climate [Proefschrift]
Robroek, B.J.M. \ 2007
De effecten van klimaatsveranderingen op ecosystemen domineren steeds vaker het nieuws. Toch is er nog maar weinig bekend over de effecten op hoogvenen, terwijl deze een grote rol spelen in het vastleggen van koolstof, een belangrijk element voor bro ...
help
Interactions of plant parasitic nematodes and their natural enemies in coastal foredunes [Proefschrift]
Piśkiewicz, A.M. \ 2007
Plant-ectoparasitaire nematoden zijn belangrijke bodembewonende planteneters. Het doel van dit proefschrift was de interacties tussen de ectoparasiet Tylenchorhynchus ventralis, de gastheerplant Ammophila arenaria (helmgras) en de natuurlijke vijande ...
help
Soils in transition : dynamics and functioning of fungi [Proefschrift]
Wal, A. van der \ [2007]
In West-Europa is het herstel van natuurlijke, soortenrijke heischrale graslanden en heide op voormalige landbouwgronden een belangrijke vorm van landconversie om agrarische overproductie tegen te gaan en natuurlijke terreinen uit te breiden. In Nede ...
help
Lichen-rich coastal and inland sand dunes (Corynephorion) in the Netherlands: vegetation dynamics and nature management [Proefschrift]
Oostra, H.G.M. \ 2006
help
Organic nitrogen uptake and endophytic, mutualistic fungi in Dutch heathland ecosystems [Proefschrift]
Zijlstra, J. \ 2006
help
Herbivores as mediators of their environment : the impact of large and small species on vegetation dynamics [Proefschrift]
Bakker, E.S. \ 2003
Herbivoren in interactie met hun omgeving: de invloed van grote en kleine soorten op de vegetatie. De meeste graslanden zijn, of waren vroeger, begraasd door verschillende soorten herbivoren. Herbivoren kunnen een sleutelrol vervullen in grasland eco ...
help
Beekherstel in Nederland : voortmodderen met grondverwerving : een multidisciplinair onderzoek naar beekherstel en grondwerving in Nederland [Proefschrift]
Jasperse, P. \ 1997
help
Soil-borne plant pathogens of Ammophila arenaria in coastal foredunes [Proefschrift]
Rooij - van der Goes, P.C.E.M. de \ 1996
help
Survival of Dutch heathlands [Proefschrift]
Diemont, W.H. \ 1996
help
Nitrification in Dutch heathland soils [Proefschrift]
Boer, W. de \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.