Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Begrenzingenplan Hondsrug en Hunze [Boek]
Gedeputeerde Staten van Drenthe \ 1997
help
Hydro-ecologisch onderzoek Wierdense Veld [Boek]
Ziel, H.W. van \ Ganzevles, P.H.W. \ 1997
Het onderzoek heeft tot doel de haalbaarheid en vorm vast te stellen van interne inrichtingsmaatregelen die de abiotische omstandigbeden in bepaalde terreindelen zo verbeteren, dat vegetaties van hoogveen en natte veenmosrijke heide en vochtige heide ...
help
Integraal waterbeheer Oost-Veluwe fase 2A - Hoofdrapport: Actieplan voor verdrogingsbestrijding door lokale maatregelen [Boek]
Schot, P.P. \ Leerdam, A. van \ Gischler, M. \ 1997
Het project Integraal Waterbeheer Oost-Veluwe richt zich op het versterken van de natuurfunctie en het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Oost-Veluwe. Voor drie geselecteerde deelgebieden zijn principeplannen opgesteld. Het betreft d ...
help
Effecten van vernattingsmaatregelen op grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen in het stroomgebied van de Drentse Aa : studie in het kader van natuurverkenningen 1997 [Boek]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Vries, F. de \ 1997
In het voorbeeldgebied Drentse Aa zijn vernattingsscenario's met het hydrologische model SIMGRO doorgerekend. De uitkomsten zijn getoetst aan standplaatseigenschappen van grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. Het areaal van de kwelwaterafhankelijke ...
help
Water bij de wortels : ontwikkeling van natuurwaarden in het Noordijkerveld [Studentenverslag]
Bakker, E. \ Bakker, T. \ Willemsen, J. \ 1997
In het Noordijkerveld is vanwege overgedimensioneerde waterlopen en grondwateronttrekkingen sprake van verdroging. In dit onderzoek staat centraal: "Welke natuurwaarden kunnen in het Noordijkerveld worden ontwikkeld op basis van de abiotische omstand ...
help
Uitwerking anti-verdrogingsmaatregelen West-Overijssel : eindrapportage [Boek]
1997
Door de provincie Overijssel wordt nagegaan welke gebieden in de provincie als verdroogd kunnen worden aangemerkt en welke mogelijke maatregelen kunnen leiden tot herstel. Met behulp van de GeBeVe-regeling kunnen anti-verdrogingsmaatregelen worden ui ...
help
Verdrogingsbestrijding WCL-gebied Winterswijk : hydrologische verkenning naar kansrijke locaties en anti-verdrogingsmaatregelen [Boek]
Athmer, W.H.G.J. \ Molenaar, W.J. \ Senden, W.M.K. \ Jansen, A.J.M. \ 1997
In het kader van het project Verdrogingsbestrijding WCL-gebied Winterswijk is opdracht gegeven om te onderzoeken (binnen de randvoorwaarde dat wateroverlast van landbouwpercelen wordt voorkomen): hoe de verdroging van natuur verminderd kan worden, en ...
help
Begrenzingenplan De Graafschap [Boek]
1997
Dit begrenzingenplan geeft aan op welke wijze de provincie Gelderland mogelijkheden wil aanreiken voor een evenwichtige relatie tussen natuur en landbouw in de Graafschap. Het plan betreft voornamelijk de cultuurgronden waarvoor Gedeputeerde Staten v ...
help
Begrenzingenplan IJsseluiterwaarden [Boek]
1997
In de relatienota (1975) zijn de ontwikkelingen in de landbouw en de ontwikkelingen ten aanzien van natuur en landschap beschreven. Deze maatregelen zijn er op gericht in bepaalde gebieden een meer op natuur en landschap afgestemd grondgebruik te ga ...
help
Integraal waterbeheer Oost-Veluwe fase 2A - Principeplan [2]: Principeplan voor verdrogingsbestrijding in het Korte Broek [Boek]
Gischler, M. \ Veen, P. \ Schot, P.P. \ 1997
De natuurfunctie van de oost Veluwe dient te worden versterkt en de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Voor het deelgebied natuurreservaat Korte Broek bij Vaassen wordt een plan uitgewerkt voor bestrijding van verdroging en eutrofiëring.
help
Een vegetatiekaart van de Kleine Weerd, een Maastrichts natuurgebied langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M \ 1997
help
Ontwerp voor het natuurontwikkelingsproject "Het Wolfsersveen" [Boek]
Zeijts, T. van \ Dienst Landelijk Gebied \ 1997
help
Kansen voor natuur bij braaklegging - 3: III: Effecten in het volggewas [Boek]
Buys, J.C. \ Ellenbroek, F.M. \ Oosterveld, E.B. \ Klaver, K. \ 1997
help
Beekvliet : ecohydrologische analyse en voorstel maatregelen t.b.v. beheer van het reservaat [Boek]
Rossenaar, A.J.G.A. \ Streefkerk, J.G. \ Wijngeeren, R.F. van \ 1997
Op het landgoed is nog een belangrijk deel van de variatie van het oorspronkelijke halfnatuurlijke Achterhoekse landschap te bewonderen. Goede voorbeelden van de voor dit landschap kenmerkende vegetaties zijn hier gespaard gebleven. De belangrijkste ...
help
Beekherstel in Nederland : voortmodderen met grondverwerving : een multidisciplinair onderzoek naar beekherstel en grondwerving in Nederland [Proefschrift]
Jasperse, P. \ 1997
help
Rundvlees uit natuurgebieden : productie en perspectieven voor de afzet [Boek]
Kuit, G. \ Meulen, H. van der \ 1997
Waar zoogkoeien worden geweid kan in feite gesproken worden van grondgebonden, natuuurlijke rundvleesproductie. Het is een extensieve vorm van grondgebruik die in hoge mate bijdraagt aan landschapsverfraaiing. De zoogkoeien zijn vrijwel zonder uitzon ...
help
Voorkomen en ecologie van grote karekieten en libellen in de waterleidingplas van Gemeentewaterleidingen Amsterdam [Boek]
Graveland, J. \ Datema, A. \ Wasscher, M. \ 1997
help
Plan van aanpak beheer van het natte profiel van de (semi-) natuurlijke Winterswijkse beken : beheersvisie Winterswijkse beken : hoofdrapport [Boek]
Hoek, W. van der \ 1997
In opdracht van Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) is gekeken naar de ecologische kwaliteit van de Winterswijkse beken. Dat zijn: Beurzerbeek, Vennevertlosebeek Boldersbeek, Ratumsebeek, Willinkbeek, Vossenveldsebeek Wehmerbeek, Boven-Slinge, ...
help
De fauna van het Dwingelderveld : recente ontwikkelingen en een faunabeheerplan [Boek]
Niewold, F. \ 1997
help
Van beleidsprestaties naar oorzaken : natuurbeleid is mensenwerk [Boek]
Kuindersma, W. \ Zweegman, G.J. \ Hinssen, J.P.P. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.