Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Aquatische macrofauna Tiendgorzen (Haringvliet), Ruigeplaatbosch en Klein Profijt (Oude Maas) en Dombosch (Bergsche Maas) in najaar 2002 en voorjaar 2003 [Boek]
Klink, A. \ 2003
In het streefbeeld voor de Rijn-Maas monding is veel ruimte gereserveerd voor de ecotoopcluster “lage ruige gorzen”. In dat kader is een aantal oeverlanden langs Amer, Oude Maas, Hollandsch Diep en Haringvliet heringericht met als doel om de kenmerke ...
help
Ontwikkelingen in de terrestrische korstmosvegetatie van de Loonse en Drunense Duinen (N.Br.) in de periode 1994-2001 \ Buxbaumiella / Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV [Artikel]
Ketner-Oostra, H.G.M. \ Loo, H. van der \ 2003
In 1996 is daarom een uitvoerig rapport verschenen over op de grond groeiende (terrestrische) korstmossen van de Loonse en Drunense Duinen (Ketner-Oostra, 1996). Veldonderzoek uit de periode 1994- 1996 lag daaraan ten grondslag, waarbij gedocumenteer ...
help
Golfbanen: een aanwinst voor natuur en landschap \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Cooijmans, T. \ 2003
"Liever golfers dan varkens", kopte de Volkskrant een paar jaar geleden in een paginagroot artikel over de succesvolle opmars van de golfsport in Nederland. Het was een citaat dat in de mond werd gelegd van de Brabantse Milieufederatie (BMF). Een 'on ...
help
Geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied : een quick scan van de geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied in zijn geheel en in afzonderlijke delen die belangrijk zijn voor recreatie [Boek]
Goossen, C.M. \ Langers, F. \ 2003
Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten tussen recreatie en geluidbelasting in het Centraal Veluws Natuurgebied. Via een GIS-analyse zijn de geluidbelastingbestanden van snelwegen, provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaart geconfronteerd met ...
help
Herstelbeheer in heide bij Staatsbosbeheer : evaluatie van herstelbeheer in heide in de periode 1989 t/m 2000 [Boek]
Nuis, C. \ 2003
Al vanaf het begin maakt Staatsbosbeheer gebruik van de subsidieregeling van het OBN programma. In diverse voor verzuring en eutrofiëring gevoelige ecosystemen worden effectgerichte maatregelen uitgevoerd. Het betreft gebieden als: De Meenthe, Dwinge ...
help
De Beekbergse Poort : het edelhert op weg naar de IJssel [Studentenverslag]
Beelen, J. \ 2003
help
Herbivores as mediators of their environment : the impact of large and small species on vegetation dynamics [Proefschrift]
Bakker, E.S. \ 2003
Herbivoren in interactie met hun omgeving: de invloed van grote en kleine soorten op de vegetatie. De meeste graslanden zijn, of waren vroeger, begraasd door verschillende soorten herbivoren. Herbivoren kunnen een sleutelrol vervullen in grasland eco ...
help
Preadvies stuifzanden [Boek]
Bakker, T. \ 2003
Advies in het kader van Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Samengesteld door: Theo Bakker (Bureau Ten Haaf & Bakker) Henk Everts (Bureau Everts & De Vries) Pim Jungerius (Bureau Geomorfologie & Landschap) Rita Ketner – Oostra (freelance vegetatieku ...
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Boek]
Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Duinen, G.J. van \ Schaaf, S. van der \ Roelofs, J. \ Berendse, F. \ Esselink, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
Eindrapport (1998-2001) van het onderzoeksprogramma OBN hoogvenen. In 1998 is dit project, getiteld ‘Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen’, gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium gevormd door de Ka ...
help
Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld : een landschapsbenadering - Dl. 2: Landschapsontwikkeling en hydrologie [Boek]
Verschoor, A.J. \ Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Rooke, W. \ Schaaf, S. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2003
Op vele plaatsen in Nederland wordt de ontwikkeling van ‘levend’ hoogveen nagestreefd. De inspanningen daarvoor zijn tot nu toe echter lang niet altijd succesvol geweest. Eén van de uitzonderingen is het Dwingelderveld. Hier heeft op een aantal plaat ...
help
Graven en grazen in de uiterwaarden: uiterwaardverlaging: de voor- en nadelen voor ecologie en veiligheid : de toepasbaarheid van begrazing voor uiterwaardbeheer [Boek]
Pelsma, T. \ Platteeuw, M. \ Vulink, T. \ 2003
De twee hoge rivierafvoeren van 1993 en 1995 hebben Nederland doen beseffen dat met verregaande regulering van de riviersystemen meer verloren is gegaan dan alleen natuurwaarde. De rivieren kunnen tijdens extreem hoge afvoeren niet meer vrij hun gang ...
help
Samenvatting en synthese : perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland \ Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Hoofdstuk uit boek]
Smolders, A.J.P. \ Tomassen, H.B.M. \ Limpens, J. \ Schaaf, S. van der \ 2003
De gebrekkige kennis over hoe in Nederland hoogvenen hersteld moeten worden waren voor de Directie Natuurbeheer van het ministerie van LNV en het EC-LNV aanleiding om in het kader van de regeling Overlevingsplan Bos & Natuur een subsidie beschikbaar ...
help
Meetnet functievervulling bos : het Nederlandse bos 2001-2002 [Boek]
Dirkse, G.M. \ 2003
Nederland heeft 359845 ha bos. Sinds 1982 nam de oppervlakte bos met gemiddeld 1.434 ha per jaar toe. De grootste bosuitbreiding vond plaats in Zuid Holland. Het Nederlandse bos bestaat uit vele kleine bosjes en enkele aaneengesloten bosgebieden. Er ...
help
Hydro-ecologische systeemtypen met natte schraallanden in Pleistoceen Nederland [Boek]
Jalink, M.H. \ Grijpstra, J. \ Zuidhoff, A.C. \ 2003
Voor het vaststellen van de juiste maatregelen voor het behoud en herstel van een bepaald schraallandtype is het daarom nodig te weten welke processen en geologische factoren op een gegeven locatie moeten worden gestuurd om het gewenste standplaatsty ...
help
Bossen van de keileemgronden : betekenis van stagnerend grondwater voor de ontwikkeling van humusprofiel en vegetatie [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ 2003
De keileembossen behoren tot de soortenrijkste bossen in Nederland. Aan de hand van eigenschappen van de humusprofielen, het grondwater en de vegetatie en hun onderlinge relaties zijn drie keileembossen beschreven: Smoddebos, Grevenmaat en Achter de ...
help
Uitvoering van vernattingsmaatregelen op praktijkschaal 1997-2003 : referentie project Koelbroek [Boek]
Boxman, A.W. \ Bartelink, H.H. \ Bossenbroek, P. \ Kemmers, R.H. \ Stortelder, A.H.F. \ 2003
Dit rapport beschrijft de vernattingsmaatregelen in het OBN referentieproject “Het Koelbroek” van 1997-2003. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) zijn natte bossen met hoofdfunctie natuur geïnventariseerd en zijn bedreigingen als ...
help
Zanddam Zwin : schatting benodigde afmetingen [Boek]
2003
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Opdracht is gegeven voor het uitvoeren van een quick-scan met betre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.