Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Competition between Sphagnum mosses in European raised bogs : the effect of a changing climate [Proefschrift]
Robroek, B.J.M. \ 2007
De effecten van klimaatsveranderingen op ecosystemen domineren steeds vaker het nieuws. Toch is er nog maar weinig bekend over de effecten op hoogvenen, terwijl deze een grote rol spelen in het vastleggen van koolstof, een belangrijk element voor bro ...
help
Bergen in het bos : nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie : wat kan waar en wat levert het op? [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
Deze brochure laat zien welke typen nat bos zich in een gebied kunnen ontwikkelen en welke waarden voor natuur en recreatie er kunnen ontstaan
help
Interactions of plant parasitic nematodes and their natural enemies in coastal foredunes [Proefschrift]
Piśkiewicz, A.M. \ 2007
Plant-ectoparasitaire nematoden zijn belangrijke bodembewonende planteneters. Het doel van dit proefschrift was de interacties tussen de ectoparasiet Tylenchorhynchus ventralis, de gastheerplant Ammophila arenaria (helmgras) en de natuurlijke vijande ...
help
Grondwaterkwaliteitsaspecten vernatting van verdroogde natte natuurparels in Noord-Brabant [Boek]
Bobbink, R. \ 2007
Besproken worden de natuurdoeltypen binnen natte natuurparels: Vennen, Hoogveen, Natte heide, Moerassen, Broekbossen, Natte en vochtige schraallanden. Detailbeschrijving van grondwaterkwaliteit in enkele natte natuurparels: Noordpolder Ossendrecht; D ...
help
Basiskaart Natuur 2004 : vervaardiging van een landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland [Boek]
Kramer, H. \ Hazeu, G.W. \ Clement, J. \ 2007
Dit rapport heeft tot doel de procedures en methodologie, die geleid hebben tot het bestand BN2004, te documenteren. Het bestand moet voor elk jaar opnieuw volgens dezelfde methodiek gemaakt kunnen worden opdat veranderingen in het areaal natuur gemo ...
help
BeNeKempen leidraad natuurbeheerders : deelstudie stuifduinen [Boek]
[ca. 2007]
De Vlaamse en Nederlandse Kempen zijn sterk vervuild door zware metalen. Omwille van de zeer gelijklopende problematiek in de Vlaamse en Nederlandse Kempen, werd in 2002 besloten de krachten te bundelen zodat voor de in deze regio wijd verspreide ver ...
help
Het Leesten : een analyse van het recreatief gebruik [Boek]
Beunen, R. \ Jaarsma, C.F. \ 2007
Het Veluwetransferium is gepland in het gebied Caesarea - Het Leesten bij de afrit Hoenderloo van de A1. De planning is om minstens 250 parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, horecavoorzieningen en fietsverhuur te realiseren. Om d ...
help
Bodemkundige beschrijving en bemonstering voor bepaling van de beschikbaarheid van fosfaat in verband met voorgenomen natuurontwikkeling : karakterisering van 3 terreinen in de provincie Limburg [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Groot, W.J.M. de \ 2007
In opdracht van DLG zijn drie terreinen bemonsterd die nu al zijn of in de nabije toekomst aan Staatsbosbeheer worden overgedragen voor natuurontwikkeling. De beschikbaarheid van fosfaat werd onderzocht, met daarbij beheersadviezen (verschralen, uitm ...
help
Bescherming van natuurgebieden [Boek]
Algemene Rekenkamer \ 2007
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de planologische bescherming van natuurgebieden. Het uitgangspunt van het natuurbeschermingsbeleid van het Rijk is: ingrepen in natuurgebieden zijn niet toegestaan als ze de natuur beschadigen. Er ge ...
help
Desorptie en adsorptie van fosfaat na vernatting van veengrond uit het Hunzedal [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2007
In de benedenloop van de Hunze zijn nabij De Groeve twee moerasgebieden aangelegd waar Hunzewater kan worden ingelaten en inundatie van het maaiveld mogelijk is. Een van de moerasgebieden (ca 1,5 ha) fungeert als zuiveringsmoeras voor het Hunzewater. ...
help
Meetnet verdroging Noord-Oost Nederland [Boek]
Molenaar, W. \ 2007
Verdroging van natuurgebieden is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuurkwaliteit in Nederland. In de landelijke beleidsdoelstellingen is aangegeven dat het verdroogd areaal natuurgebied in 2010 met 40% moet zijn teruggebrac ...
help
Colonization of forests in the Dutch IJsselmeerpolders by understorey plant species [Presentatie]
Pierik, M. \ [2007]
What will happen to the distribution of plant species in a changing environment (due to climate change)? Is it necessary to adjust the design of the NEN (National Ecological Network) for species to be able to move to stay in their suitable habitat? P ...
help
Duurzaamheidsanalyse van bodemgebruik in natuurgebieden [Boek]
Smit, A. \ Lubbers, I. \ Zwart, K. \ Brunt, D. \ 2007
In deze studie is een inventarisatie, beschrijving en beoordeling van het bodemgebruik in natuurgebieden gemaakt. Het bevat overwegingen om de effecten van maatregelen op bepaalde bodemfuncties positief of negatief te beoordelen. Effectgerichte maatr ...
help
Animatiefilms over klimaatbuffers [Factsheet]
Hartog, J. \ 2007
Ook natuur in Nederland zal zich zal moeten aanpassen aan klimaatverandering. Doelstelling van dit project is door het maken van animatiefilms een breed publiek te informeren over klimaatverandering en over mogelijkheden voor aanpassing daaraan.
help
Animation films on climate buffers [Factsheet]
Hartog, J. \ 2007
Dutch nature will also have to adapt to climate change. A central element in this vision is that nature is capable of changing in response to climate change, but this requires climate buffers. The goal is to use animation films to inform a broad publ ...
help
Inrichting getijdengeul Visserijgriend : Hoogvliet, wonen aan een getijdengeul : ontwerpvisie, onderbouwing en visualisatie van het eindbeeld [Boek]
Reker, J. \ Litjens, G. \ Winden, A. van \ 2007
Hoogvliet moet weer met zijn gezicht naar de Oude Maas. De deelgemeente Hoogvliet wil de identiteit van de stad aan een getijdenrivier herstellen. Een belangrijk element hierin is de Groene Gordel, een brede natuurzone die de stad voor driekwart omge ...
help
Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden : een onderzoek vaar de wijze waarop in het kader van Vogel- en Habitatrichtlijn getoetst kan worden of vergunningverlening kan leiden tot significante negatieve effecten op de natuur [Boek]
Gies, E. \ Bleeker, A. \ Dobben, H. van \ 2007
Op verzoek van Directie Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben Alterra en ECN onderzoek gedaan naar de mogelijkheden waarop in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen getoetst kan worden of vergunningverlening ...
help
Ontgronden voor natuurontwikkeling in relatie tot pitrus : veldwerkplaats Beekdallandschap Drentsche Aa, 12 december 2007 [Boek]
Offringa, H. \ Bekker, R. \ [2007]
Op twee locaties in het Drentsche Aa-gebied is gekeken naar de resultaten van maatregelen die genomen zijn om landbouwgrond om te vormen naar natuur. Vaak wordt gekozen voor het afvoeren van de bovengrond (de voormalige bouwvoor) om snel tot een voed ...
help
Is pitrus een (beheer)probleem? : veldwerkplaats Laagveen en zeeklei in De Alde Feanen op 29 november 2007 [Boek]
Minnema, N. \ [2007]
Pitrus groeit in De Alde Feanen vooral op de voormalige landbouwgronden die nu al jarenlang als hooiland worden beheerd. Volgens de ex-beheerder van Alde Feanen, Nico Minnema, is pitrus op zichzelf geen probleem, mits er adequaat wordt beheerd. De be ...
help
Inventarisatie en evaluatie van zinkassenwegen in natuurgebieden in het BeNeKempen projectgebied : eindrapport [Boek]
BeNeKempen \ [ca. 2007]
De Vlaamse en Nederlandse Kempen zijn sterk vervuild door zware metalen. De oorsprong van deze verontreiniging is de non-ferro-industrie uit de vorige eeuw. Die smolt ertsen om er metalen uit te winnen zoals zink, lood, koper en arseen. Hierbij kwame ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.