Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 139

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="natuurgebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nieuwe Veluwe [Tijdschrift]
2009-
Het kwartaaltijdschrift Nieuwe Veluwe: een mooi, inspirerend en kritisch magazine voor liefhebbers van de Veluwe. Geeft inzicht in ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en biedt ruimte aan nieuwe ideeën, bijzondere visies en de discussie daarover.
help
Positieve effecten van effectgerichte maatregelen in terreinen van De Landschappen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ 2009
Begin november vorig jaar werd in de landelijke pers bericht dat na herstelbeheer meer bedreigde soorten terugkwamen dan verwacht. Onderzoekers Miriam Scherpenisse en Peter Verbeek van adviesbureau Natuurbalans keken in opdracht van De Landschappen n ...
help
Eindelijk aanpassing van de grondwaterstand in het Bargerveen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meij, T. de \ Lassche, A. \ Oosterveld, M. \ 2009
Afgelopen zomer bereikten Waterschap Velt en Vecht, de provincie Drenthe en het ministerie van LNV een bestuurlijk akkoord over het gewogen grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor het Bargerveen. Na twee jaar praten en onderhandelen is er daarme ...
help
Groenlabel-golfbaan bij Oudemirdum : beperkte middelen en een volledige inzet \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2009
Ruim 43 hectare beslaat de op één na oudste golfbaan van Friesland. Het is de baan van Golfclub Gaasterland bij Oudemirdum. Het terrein beslaat ook 27 hectare natuurgebied, dat niet voor het publiek toegankelijk is. Bij de aanleg werden hier 47 duize ...
help
Natuurkwaliteit dankzij extensief beheer : nieuwe mogelijkheden voor beheer gericht op een veerkrachtig bos- en heidelandschap [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Waal, R.W. de \ Verkaik, E. \ Berg, C.A. van den \ Haveman, R. \ 2009
De ecologische effectiviteit van beheer in arme bossen en droge heiden is onderzocht door voor beide systemen aspecten van natuurkwaliteit te vergelijken tussen regulier beheerde terreindelen en lange tijd extensief beheerde delen. Voor droge heide w ...
help
Konijn en jeneverbes: een moeizame relatie \ Nature Today [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Huiskes, H.P.J. \ 2009
Het gaat goed met de konijnen in onze heide- en stuifzandgebieden; na de dramatische achteruitgang van enkele jaren geleden zijn de aantallen het afgelopen jaar weer duidelijk toegenomen. Dat is goed voor de natuur, maar het heeft ook consequenties v ...
help
Begrazing in beekdalen [Brochure]
2009
In veel beekdalen zetten beheerders grote grazers in. De overwegingen om dat te doen, verschillen van beheerder tot beheerder, van terrein tot terrein. Begrazing met grote grazers zal alleen maar succesvol zijn als de doelen die een beheerder ermee h ...
help
Fosfaat op voormalige landbouwgronden [Brochure]
2009
Bij het omvormen van fosfaatverrijkte landbouwgronden tot natuurgebied blijft vaak te veel fosfaat achter. Vernatting kan dit proces versnellen, doordat dan een deel van dit fosfaat uit de bodem oplost in het water. Op deze manier zijn al veel projec ...
help
Spannende architectuur in het bos \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2009
De Bostoren op landgoed Schovenhorst aan de rand van Putten is een architectonische aanwinst met educatieve waarde. Tegengeluiden zijn er ook: opnieuw een verstorend bouwwerk en publiekstrekker in het Centraal Veluws Natuurgebied. Natuur èn toerisme ...
help
De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte : position paper geowetenschap [Boek]
Speelman, H. \ 2009
Geowetenschappelijke data, informatie en kennis, inclusief het modelleren en kwantificeren van geologische processen in tijd en ruimte, zijn nodig om het maatschappelijke doel dat gericht is op het op duurzame wijze handhaven (deels „herstellen‟) van ...
help
Baggeren en natuurlijker peilbeheer in Friese (natuur)gebieden [Studentenverslag]
Weide, B.E. van der \ 2009
In dit onderzoek zijn de effecten van baggeren onderzocht voor de Friese (natuur)gebieden Polderhoofdkanaal en Rottige Meente. De effecten van natuurlijker peilbeheer zijn onderzocht voor het Friese (natuur)gebied De Deelen. Dit is gedaan aan de hand ...
help
Edelhertenbronst \ Nature Today [Artikel]
Westra, S. \ 2009
Vanaf half september 2009 zijn de activiteiten van bronstige edelherten te zien op verschillende plekken in Nederland. De Zoogdiervereniging maakte opnames van een eerdere bronstperiode.
help
Veldinventarisatie flora- en fauna MER Verlengde Westerbaan Katwijk [Boek]
Adviesbureau Mertens \ 2009
Er zijn plannen voor de verlenging van de Westerbaan te Katwijk. Deze doorgaande weg voor gemotoriseerd verkeer loopt aan de rand van het beschermd natuurgebied Meijendel en Berkheide. In de ruimtelijke procedure vormt het voorkomen van beschermde pl ...
help
Reestdal: Haardennen en Schrapveen \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ Tweel-Groot, L. van \ 2009
Het Reestdal is niet rijker, maar wel anders dan alle andere Nederlandse beekdalen. Dat komt enerzijds door het karakter van de Reest als veenriviertje, anderzijds door zijn ligging in de boreale noordoosthoek van Nederland. Ondnks zijn bescheiden fo ...
help
Heckrund, Hooglander, Galloway of TaurOs? De begrazing van de toekomstige Ecologische Hoofdstructuur \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Goderie, R. \ Kerkdijk, H. \ 2009
Bij de inzet van runderen voor begrazing wordt momenteel een groot aantal rassen ingezet, onder andere de Galloway, de Schotse Hooglander en het Heckrund. De Stichting Taurus vindt deze rassen echter niet goed passen bij de toekomstige wilde Nederlan ...
help
Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied - 139: Deurnsche Peel & Mariapeel [Boek]
[2009]
Aanwijzingsbesluit
help
Windmolens in bos en natuur: thinking the unthinkable? [Boek]
Kistenkas, F. \ 2009
Bij wijze van helpdeskvraag legde het Bosschap de volgende onderzoeksvraag voor: in hoeverre is ingevolge recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving (nieuwe Wro, wijzigingen Nbw en Ffw) ook in Nederland plaatsing van windturbines in bos en natuur mog ...
help
Inventarisatie van de ontstaans- en escalatierisico's van natuurbranden op de Veluwe [Boek]
Boosten, M. \ Groot, C. de \ Briel, J. van den \ 2009
Aan de hand van een literatuurstudie en interviews met vertegenwoordigers uit de hulpverleningssector (brandweer) en de natuurbeheersector (terreinbeheerders) is bepaald welke vegetatietypen en -eigenschappen in welke mate van belang zijn voor enerzi ...
help
Evaluatie gebruik ontwormingsmiddelen [Boek]
Natuurmonumenten \ 2009
help
Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe [Boek]
Gies, T.J.A. \ Kros, J. \ Dobben, H.F. van \ Voogd, J.C.H. \ Rooij, B.J.R. van \ Smidt, R.A. \ 2009
In deze studie is de ammoniak- en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe verkend en zijn de effecten van maatregelen in de landbouw op de depositie van stikstof weergegeven. Dit inzicht vormt een belangrijke bijdrage aan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.