help
Greenmapper: online verbonden met favoriete natuur \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bijker, R.A. \ Kampen, P.R. van \ Sijtsma, F.J. \ Moolen, B. van der \ 2016
In de online tool Greenmapper staan twee functies centraal: betere informatie over waardering van natuur en verbinding met ‘fans’ van natuurgebieden. In dit artikel wordt deze recent ontwikkelde online tool besproken en wordt ingegaan op de wetenscha ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Intergemeentelijke strategische visie Laanboomcentrum Betuwe [Boek]
2015
Het doel van deze strategische visie is: het opstellen van een intergemeentelijke ruimtelijke strategische visie hoe de laanboomteelt (als grootste centrum in Europa) uiteindelijk wereldspeler kan worden.
help
Alterra en de kunst van het kronkelen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
Een groot deel van onze beken heeft op dit moment een verre van natuurlijk verloop. Om wateroverlast tegen te gaan zijn in de vorige eeuw veel van oudsher kronkelige beken rechtgetrokken. Rechte beken voeren het water sneller af. Maar tegenwoordig is ...
help
Schilderijen die natuurbeleving bepalen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2015
De nostalgie van het ongerepte en ongepolijste van natuur en platteland zit diepgeworteld. Vooral stedelingen koesteren de geromantiseerde beelden van het platteland, terwijl intensivering van landbouw en veeteelt steeds diepere sporen trekken in nat ...
help
Landschapsvarken Bonte Bentheimer : feestvarken of nieuw model voor verdienen? [Presentatie]
Holster, H. \ 2014
In deze presentatie wordt ingegaan op de kansen voor de Bonte Bentheimer. Daarbij wordt onder meer stilgestaan bij landschapsvarkens, perspectief in Overijssel, kosten en obstakels.
help
Bewoningsgeschiedenis noordelijk kustgebied : achtergrond document [Boek]
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed \ [2014]
De ontwikkeling van Noord-Nederland (inclusief de wadden) vanaf het pleistoceen. De ontwikkeling van de eilanden en zandplaten in het Waddengebied. De ontwikkeling van de Waddenkust en Zuiderzeekust vanaf de late middeleeuwen. De geschiedenis van de ...
help
Is natuurlijk beter? \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Korevaar, A. \ Scheer, H. van der \ 2014
"Natuurlijk" bijenhouden is populair onder imkers, maar wat is "natuurlijk"? Wat zijn de achterliggende belangen en de keuzes die we maken op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid, voedselveiligheid en milieuschade?
help
Emergence in landscape architecture [Boek]
Barnett, R. \ 2013
All landscapes are complex systems which are continually changing as a result of relatively simple interactions. This condition of adaption and evolution is called emergence. Related to chaos theory and self-organising systems, emergence highlights t ...
help
Concept natuurbegraafplaatsen : groensafari naar Nederlandse praktijkvoorbeelden \ Groencontact [Artikel]
Abeels, K. \ 2013
Groene begraafplaatsen krijgen steeds meer aandacht. Het omvormingsbeheer in de openbare ruimte is voor Vlaamse steden en gemeenten, vooral op begraafplaatsen, zeer actueel. Door het toenemende plaatsgebrek op begraafplaatsen gaan Vlaamse steden en g ...
help
Westerwolde : imkeren in de groene omgeving \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
2013
In Westerwolde in Oost-Groningen runnen Jan Kruit en Lubbert Heidema imkerij 'De Driehoek'. Een impressie .
help
Laat de varkens los : nieuw perspectief voor boer en landschapsbeheer in Overijssel [Boek]
Holster, H. \ Mul, M. \ 2013
Wat zijn precies de functies die een varken in het landschap kunnen vervullen? Kan dat zomaar, varkens in het wild; waar moet je dan rekening mee houden? Is het wel rendabel om varkens te houden? Dit e-book geeft antwoorden, beelden en richting op de ...
help
Landschap als nalatenschap : ontwerpend onderzoek naar natuurbegraafplaatsen in Nederland \ Groencontact [Artikel]
Bullens, T. \ Edzes, I. \ 2012
De begraafplaats heeft in de landschapsarchitectuur een eigen, rijke geschiedenis. De natuurbegraafplaats kan hierin een nieuw hoofdstuk gaan vormen. In België zijn er echter nog geen voorbeelden bekend. In Nederland zijn nu ongeveer acht natuurbegra ...
help
Natuurbegraafplaats in Alphen (NL) : aanleg eerste Noord-Brabantse natuurbegraafplaats \ Groencontact [Artikel]
Sengers, J. \ 2012
Aan de rand van Landgoed de Hoevens in Alphen, net over de Belgische grens nabij Hoogstraten, opent begin 2013 de eerste natuurbegraafplaats in de provincie Noord-Brabant. Deze begraafplaats biedt de unieke mogelijkheid tot een graf- en asbestemming ...
help
Ontwikkeling van natuurlijke landschappen in de 21e eeuw : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Terhürne, R. \ 2012
De mens heeft in de loop der tijd een vrijwel onuitwisbare invloed op het landschap uitgeoefend. Dat betekent echter niet dat er geen ontwikkeling naar een meer natuurlijke toestand mogelijk is. Bij landschapsherstel wordt vaak teruggegrepen naar ken ...
help
Een ontwerpend onderzoek naar de natuurbegraafplaats in het Nederlandse landschap : landschap als nalatenschap \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Edzes, I. \ Bullens, T. \ 2012
De begraafplaats heeft in de landschapsarchitectuur een eigen, rijke geschiedenis. Natuurbegraafplaatsen wordt hierin een nieuw hoofdstuk. In Nederland is het fenomeen nog vrij pril. Operationeel zijn nu vijf natuurbegraafplaatsen en er staan nog enk ...
help
De Kop van Overijssel : imkeren in de groene omgeving (5) \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2012
De Kop van Overijssel is grotendeels een veenweidegebied waarin drie Natura 2000-gebieden zijn aangemerkt: de Weerribben, de Wieden en het Zwarte Meer. Het gebied van de Weerribben was in 1992 al aangegeven als Nationaal Park. In 2009 zijn de Weerrib ...
help
Van zware industrie naar natuur op Fins eiland \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2012
Het Finse Katariinapark werd in September gelauwerd met de internationale Building with Green-award. Het voormalige industriegebied is de afgelopen jaren getransformeerd in een recreatiegebied waarin de natuur haar gang mag gaan.
help
Hopen dat groen weer goud wordt : Ermelo doet mee aan Entente Florale Europe \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Boonzaayer, M. \ 2012
Een enorme variatie aan groen, landgoederen, uitgestrekte bossen, heide en blauwe randmeren: het bezorgde Ermelo in 2011 de eerste plaats in de Entente Florale, de nationale groencompetitie. Nu dingt de gemeente mee naar de eerste plaats voor de Euro ...
help
Langs de Dinkel leven de rivieroeverbossen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Maes, N.C.M. \ 2012
De rivierendalen in ons land zijn in de loop van de eeuwen zo sterk ontgonnen dat er nauwelijks nog natuurlijke bossen voorkomen. Zo niet langs de Dinkel, een klein, snelstromend riviertje in het oosten van Twente. Hier is een grote en gevarieerde na ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.