help
‘Ik zit hier niet om de houtbouwsector te verdedigen' : Van twee kanten \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Rotman, M. \ 2020
Klimaatdoelen zijn moeilijk in de praktijk te brengen. Bio-energie uit hout leek een mes dat aan twee kanten snijdt: meer bos én duurzame energie. Maar de kritiek zwelt aan. Biomassa botst met het behoud van biodiversiteit, zegt ecoloog Patrick Janse ...
help
Ontsnipperingsplan N525 : advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage [Boek]
Grift, E.A. van der \ 2017
De Hilversumseweg (N525), een provinciale weg tussen Hilversum en Laren, vormt een barrière tussen enkele grote bos- en heideterreinen in het centrale deel van het Gooi. Dit betreft aan de noordzijde van de weg de Bussummer- en Westerheide en aan de ...
help
Dossier Nieuw-Zeeland, ver en toch dichtbij \ Management&techniek [Artikel]
Van Outryve, J. \ 2016
Dit dossier “Nieuw-Zeeland, ver en toch dichtbij” omvat de volgende artikelen: 1) De wereld van de andere kant bekeken. 2) Meer koeien dan mensen. 3) Landbouw en natuur. 4) Wild dat geen wild is.
help
Bonnerklap : essentiële schakel in het Hunzedal \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bezuijen, T. \ Vegter, U. \ 2015
Het nieuwe natuurgebied Bonnerklap bij Gieterveen verbindt de recent ingerichte gebieden Torenveen en Oude Weer met de al langer bestaande reservaten Elzemaat, Duunsche Landen en Annermoeras. Over een lengte van vele kilometers vormt het Hunzedal zo ...
help
Goois Natuurreservaat transitieplan [Boek]
2015
De stichting Goois Natuurreservaat (GNR) is als organisatie gestart met een transitie. Allerlei omgevingsontwikkelingen zoals de veranderende rol van de provincie, het voornemen van terugtreding uit de stichting van de participant Amsterdam, verander ...
help
Waterbalans Huurnerveld [Boek]
Beekman, W. \ 2015
Het Huurnerveld beslaat de oostelijke kant van het natuurreservaat Wierdense Veld, gelokaliseerd ten noorden van de as Nijverdal~Wierden. Het gebied is een hoogveenrestant met een Natura2000 status. Het oorspronkelijke hoogveengebied is door vergravi ...
help
A safe operating space - Terry Hughes [Video]
Hughes, T. \ Wageningen University \ 2015
Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, verv ...
help
Woorden over de wildernis : oude en nieuwe visies op de natuur [Boek]
Beusekom, F. van \ Roos, R. \ cop. 2014
Een bundel essays, impressies en verhalen over ‘de wildernis in Nederland’. In deze publicatie een ruime keus uit eerder gepubliceerde verhalen naast vele nieuwe stukken. Wat is de visuele kracht van het beeld van wildernis tegenover de zeggingskrach ...
help
Het Groene Woud, vlindertuin van Noord-Brabant \ Vlinders [Artikel]
Steur, J. \ 2014
Tussen de drie grote Brabantse steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven bevindt zich het Nationaal Landschap Het Groene Woud: 7500 ha waardevolle Meijerijse natuur, gekoesterd door terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuu ...
help
Hydrologisch onderzoek Dwarsdiep : mogelijkheden voor waterhuishoudkundige beheergebieden binnen EHS [Boek]
2014
In het kader van de herijking van de EHS hebben maatschappelijke partners als LTO, Boerennatuur en terreinbeheerders een Groenmanifest opgesteld, onder de titel: “landbouw en natuur samen sterker”. In dit Groenmanifest doen de partners een voorstel o ...
help
Wereldnatuur is te bewapenen tegen klimaatsverandering [Video]
Wageningen University \ 2014
Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, verv ...
help
ICMO2 in de Oostvaardersplassen : evaluatie implementatie van ICMO2-adviezen en het beheer in het Oostvaardersplassengebied [Boek]
Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen \ 2014
Een integraal managementplan voor het natuurgebied Oostvaardersplassen (het OVP-gebied) is ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit plan is gebaseerd op deels al in gebruik zijnde werkwijzen en deels op de introductie van nieuwe methoden. Het rapport van d ...
help
Natuurmonumenten in beweging : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor Natuurmonumenten om actief bij te dragen aan 'bewegen op doktersadvies' [Studentenverslag]
Vissers, A. \ 2013
Een van de ambities van Natuurmonumenten is met behulp van haar natuurgebieden bij te dragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van miljoenen Nederlanders. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid, zowel op de korte als de lange te ...
help
Lullymore Island looped walk : connecting the stories of an island in the Bog of Allen [Studentenverslag]
Tijsma, L. \ 2013
help
Tien winters akkervogels in het hamsterreservaat Sibbe [thema akkervogels] \ Limosa [Artikel]
Noorden, B.P.M. van \ 2013
Onder andere door schaalvergroting, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de opkomst van exotische gewassen zoals maïs Zea mays en het verdwijnen van graanstoppelvelden in najaar en winter (als gevolg van de vervanging van zomergranen door wintergran ...
help
Ontwikkeling van droge heischrale graslanden op voormalige landbouwgronden : eindrapportage fase 1 [Boek]
Loeb, R. \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. De soortenrijke heischrale graslanden in het laagland die in dit rapport centraal staan behoren tot het Natura2000 habitattype Heis ...
help
Spectaculair drielandenpunt \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2013
Op zoek naar adembenemende uitzichten? Die vindt u in het uiterste zuidelijke puntje van Schotland. Maar wees gewaarschuwd: zorg voor voldoende brandstof voor uw auto, want tankstations zijn ver weg in de prachtige natuurgebied. En kijk voor uw kopje ...
help
60 jaar natuurreservaten in Vlaanderen : een historische terugblik op het begin \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Gysels, J. \ 2013
De oudste natuurreservaten in België zijn opgericht in het midden van de vorige eeuw. Dat is veel later dan in onze buurlanden en bovendien nogal op een ongewoon moment: in Wallonië tijdens en in Vlaanderen kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze kwamen t ...
help
Kwelonderzoek Vlijmens Ven : een kwalitatieve analyse [Boek]
Zuilichem, H. van \ 2013
Gebied "Vlijmens Ven" maakt onderdeel uit van Natte Natuurparel "De Moerputten". Het Vlijmens Ven is van oorsprong een kwelgebied en is ten behoeve van de landbouw ontwaterd. Voor het behalen van de natuurdoeltypen in De Moerputten (blauwgrasland) en ...
help
Laboratoria in de openlucht \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2013
Op de Veluwe liggen tien bosreservaten, waar al 45 jaar het bos zijn eigen gang gaat. Hier worden natuurlijke processen bestudeerd en wordt kennis opgedaan over natuurlijk bosbeheer. Vijf jaar geleden trok de overheid zich terug uit het onderzoek, ma ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.