help
Laantje bij Koepelkerk Veenhuizne \ ErfgoedMagazine : geef het verleden toekomst [Artikel]
Manschot, N. \ 2020
De koloniën van Weldadigheid zijn de eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van binnenlandse landbouwkoloniën voor armoedebestrijding ter wereld.
help
Overview : Carbon Capture & Utilisation Final Report [Boek]
2020
Summary of CCU opportunities in the Netherlands, its relation to sustainability, and its relevance for the Netherlands.
help
Systematiek Monitor RES [Boek]
Matthijsen, J. \ Uyterlinde, M. \ Chranioti, A. \ Dignum, M. \ 2020
Dit document geeft op hoofdlijnen het Wat, Hoe & Wanneer bij de monitor van de eerste Regionale Energie Strategie (RES) door het PBL. Binnen deze hoofdstructuur wordt de monitor op onderdelen nog nader uitgewerkt voor de concept-RES op 1 juni 2020 en ...
help
Kasteel Goedenraad \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Hounjet, J. \ 2020
De geschiedenis van kasteel Goedenraad, in het Limburgse Eys, gemeente Gulpen-Wittem gaat terug tot in de veertiende eeuw en heeft in de loop der tijd veel veranderingen ondergaan. Eind 18e eeuw werd de tuin van laatclassicistische geometrische tuin ...
help
Kasteel Rimburg \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Hounjet, J. \ 2020
De waterburcht Rimburg is een kasteel met een ringvormige gracht uit de 12e eeuw, gelegen in het Limburgse Rimburg, onderdeel van gemeente Landgraaf.
help
Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit [Boek]
Campen, J. van \ Mulder, W. \ Boros, J. \ 2020
Handreiking voor het instellen Deel 1 van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit.
help
De linden op Huis te Manpad \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Boer, K. de \ 2020
In dit artikel wordt verteld op welke wijze de 280 jaar oude lindebomen op het voorplein en naast het Huis te Manpad konden worden vervangen, Hoe nieuwe bomen uit stekmateriaal van de ouderbomen zijn verkregen.
help
Evaluatie programma Groene Groei [Boek]
Wolters, A. \ 2020
help
Elektriciteitsproductie naar recordhoogte \ CBS webmagazine [Artikel]
2020
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als ...
help
Kamerbrief Routekaart Groen Gas [Brief]
2020
help
Kamerbrief Kabinetsvisie over de rol van gas in het energiesysteem [Brief]
2020
help
Bijlage MOOI Industrie : Missie C: Industrie [Boek]
2020
help
Routekaart Biomassa Cascadering & Maximaal hergebruik van koolstof uit biomassa [Boek]
2020
Dit document is een eerste schets van hoe de optimale inzet van biomassa er de komende decennia uit zal zien, met als eindpunt de rol van biomassa in een circulaire economie in 2050.
help
Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2019 [Factsheet]
2020
Bedrijven die brandstoffen aan het Nederlandse vervoer leveren zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren en om de CO2-uitstoot van hun vervoersbrandstoffen te verminderen. Op onderstaande afbeelding vindt u de bel ...
help
10-jarenplan Circular Biobased Delta 2020-2030 [Boek]
2020
In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe gaat Nederland dat bereiken? In de illustratie hieronder staat in het kort wat er de komende 10 jaar moet gebeuren en hoe we dat moeten aanpakken om on ...
help
Circulaire Economie in Nederland [Boek]
2020
Dit artikel geeft een overzicht van de staat en ontwikkeling van de circulaire economie in Nederland. De materiaalinzet in de Nederlandse economie is sinds 2000 gestegen en relatief meer grondstoffen komen uit het buitenland. Toch is er vooruitgang o ...
help
Stikstof uit de stal strippen : de technische middelen om uitstoot te verminderen zijn er \ NEMO kennislink [Artikel]
Heijden, R. van der \ 2020
Ondanks een spectaculaire daling van de uitstoot van ammoniak uit de landbouw in de afgelopen dertig jaar moet die verder omlaag. Van het koetoilet tot stikstofstrippers, de technische middelen om dat te doen lijken voorhanden. Welke oplossingen zijn ...
help
Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa : verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen [Boek]
Strengers, Bart \ Elzenga, Hans \ 2020
help
Bio-Scope : Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa [Boek]
2020
De scope van dit rapport, over beschikbaarheid en toepassingen van ‘duurzame biomassa’ in de zichtjaren 2030 en 2050, is breed (zie Figuur 1). De studie omvat de toepassing van biomassa voor materialen zoals bijvoorbeeld hout voor de bouw, voor feeds ...
help
Kamerbrief Kabinetsvisie Waterstof [Brief]
2020
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.