help
Gasten van bijenhotels [Boek]
Breugel, P. van \ 2014
Publicatie met veel informatie over wilde bijen, de verschillende soorten en hun levenswijze. Om de bijen te helpen zijn bijenhotels eenvoudig zelf te maken of te koop. Dit zijn veelal blokken hout met gaten erin en vormen voor meerdere soorten bijen ...
help
De insectenfauna van enkele vogelnestkasten \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Gielis, C. \ Nunen, F. van \ Solleveld, P. \ 2014
De samenstelling van de fauna van geleedpotigen in nestkasten is onderzocht aan de hand van zestien nesten. Hierbij is gekeken naar de verschillen die samenhangen met het gebruik van de nestkast, slaapnest en broednest en de verschillende vogelsoorte ...
help
Hotel met balkon op ’t zuiden! : een groot aantal kwekers heeft de afgelopen jaren in de nabijheid van het perceel insectenhotels geplaatst \ Boom in business [Artikel]
Voort, C. van der \ 2014
Voor een duurzame beheersing van allerlei plagen en met oog op het veranderende middelenpakket, is het steeds meer van belang om de natuurlijke plaagbeheersing op een perceel te stimuleren. Dit is onder andere mogelijk door schuilen nestelgelegenheid ...
help
Literatuuronderzoek: een kijk op het gedragsrepertoire van een leghen met een focus op het nestgedrag [Boek]
Kempen, I. \ [2014]
Proefbedrijf Pluimvee bracht in een literatuurstudie het volledige gedragsrepertoire van leghennen in beeld. Dit gedrag bestaat hoofdzakelijk uit eetgedrag, drinken, gebruik van de ruimte, scharrelgedrag, verenpikken, kannibalisme, comfortgedrag, sto ...
help
Gedrag van een leghen: gebruik van de ruimte en nestgedrag \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Kempen, I. \ 2014
Hoe wordt de ‘bruikbare oppervlakte’ van een pluimveestal best gedefinieerd? Hoort de nestoppervlakte hier bij of niet? Met het oog op de bio-wetgeving wilden de biologische pluimveehouders weten of in de bestaande literatuur argumenten te vinden zij ...
help
Red de klimop : een pleidooi voor meer klimop, ook in bomen! \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Hernen, R. van \ 2013
Klimop is een algemene en toch weinig voorkomende en ten onrechte verguisde plant. In de plantengemeenschap van de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond is de klimop een typerende kensoort. Overal in het land kom je klimop tegen.
help
Minder doodliggers : kengetal zeugen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
2013
Varkensdierenarts Marina Schuttert van Veterinair Centrum Someren is erg enthousiast over het gebruik van de jutezak in het kraamhok bij zeugen. "Het is een goedkope manier om zeugen hun oorspronkelijke nestinstinct te laten botvieren", zegt zij. Ond ...
help
Boommier, Lasius brunneus (Formicidae), als gast in een bosmierennest \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Mabelis, A.A. \ 2013
De boommier komt vooral in loofbossen voor, al bouwt hij zijn nest ook wel eens in een geïsoleerde boom. In huizen wordt hij soms aangetroffen in een oude balk. Meestal betreft het hout met een hoog vochtgehalte dat door een schimmel is aangetast. De ...
help
Pro Dromi Easy Nesting geeft rust en minder doodliggers : speciale uitgave dier & welzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoofs, A. \ 2012
Het hoksysteem voor zeugen, Pro Dromi, is in 2010 ontworpen door 14 zeugenhouders uit het kennisnetwerk ‘Wat liggen ze er mooi bij’. Een extra van dit hoksysteem is het zogenaamde Easy nesting-onderdeel. Anita Hoofs van het Varkens Innovatie Centrum ...
help
Sterkselse zeug in een winkel vol nestbouwmaterialen [Video]
2012
Heeft een gedomesticeerde zeug behoefte aan nestbouwmateriaal, zoals een zeug in het wild dit heeft? Bouwt zo'n zeug een nest als ze beschikt over de materialen, zelfs als ze al 3 keer in een conventionele houderij geworpen heeft?
help
Winterkoning voert nestjongen van Koolmees \ Limosa [Artikel]
Jukema, J. \ Jukema, P. \ Werf, P. van der \ 2012
In verband met de landelijke actie 'NL Doet' van het Oranje Fonds werd in het voorjaar van 2012 door de kinderen van Oosterbierum Fr een groot aantal nestkastjes getimmerd. Vijftien hiervan werden opgehangen op het erf van onze boerderij. Op 4 juni w ...
help
Beantwoording vragen nestgedrag zeugen [Brief]
Verdaas, C. \ 2012
Antwoorden van staatssecretaris Verdaas (EZ) op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over nestgedrag zeugen.
help
Broeden onze koolmezen te laat? [door studenten / promovendi] \ De levende natuur [Artikel]
Marvelde, L. te \ Schaper, S.V. \ Visser, M.E. \ 2012
Om effecten van klimaatverandering op de natuur te kunnen begrijpen zijn studies naar de seizoens-timing van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen, oftewel fenologie, van belang. Een belangrijk onderwerp in de fenologie is de legdatum van vogel ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Dijk, A.J. van \ Hustings, F. \ Bruggen, J. van \ Koffijberg, K. \ Vergeer, J.W. \ Plate, C. \ 2011
In 2008 en 2009 gingen weer vele broedvogeltellers op pad om kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart te brengen. Een activiteit die vanaf 1992 jaarlijks plaatsvindt en naarmate tijdreeksen langer worden, nog steeds aan waarde wint. Tot de mees ...
help
Bestrijding van grauwe ganzen: ingrepen op ei-niveau \ De levende natuur [Artikel]
Voslamber, B. \ 2010
Al decennia lang worden broedende grauwe ganzen (Anser anser) bestreden vanwege (vermeende) schadelijke effecten op hun omgeving. Die effecten variëren van schade aan omringende landbouwpercelen tot het overmatig bemesten van voedselarme vennen. Het ...
help
Beleef de lente : lach en huil bij \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Peeters, H. \ 2010
Vogelbescherming Nederland is in 2010 al op 1 maart met 'Beleef de lente' begonnen. Op een aantal locaties bij nestplaatsen worden weer webcams geplaats, zodat we 24 uur per dag getuige kunnen zijn van het geheimste vogelleven. De 8 hoofdrollen zijn ...
help
Brandganzen in de Alde Feanen, een jonge populatie in beweging \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefstra, R. \ 2010
Vanaf 1999 is de Brandgans broedvogel van de Alde Feanen. De broedpopulatie heeft zich sindsdien snel ontwikkeld en wordt sinds vijf jaar nauwlettend in de gaten gehouden. Eerder verschenen daarover in Twirre twee artikelen. Deze bijdrage beschrijft ...
help
Grote Bonte Specht belaagt boerenzwaluwnesten \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Wiskerke-Zijdewind, M. \ 2010
Enige jaren geleden bezocht een Grote Bonte Specht gedurende het winterseizoen voor het eerst openlijk de tuin van auteur. In het voorjaar gebeurde er iets wat we nooit eerder hebben meegemaakt : zijn oog viel op een boerenzwaluwnest in de carport en ...
help
Gedrag en wetenschap : behaviourisme [Video]
TeleacNOT \ 2009
Video over onderzoek naar diergedrag en broedgedrag bij sternen.
help
Pleegkind tegen wil en dank \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Wesseling, M. \ 2009
De koekoek heeft het slim bekeken: ze verspilt geen tijd en energie aan nesten bouwen en eieren uitbroeden, maar dumpt haar eieren gewoon bij een andere vogel. Het vereist wel een listige tactiek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.