Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1827

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="nitraten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016 [Boek]
Schoumans, O.F. \ Blokland, P.W. \ Cleij, P. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ Renaud, L.V. \ Roovaart, J. van den \ 2017
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 / S. Lukács (auteur), T.J. de Koeijer (auteur), H. Prins (auteur), A. Vrijhoef (auteur), L.J.M. Boumans (auteur), C.H.G. Daatselaar (auteur) [Boek]
Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2016
Dit rapport geeft een overzicht van de landbouwpraktijk in 2014 voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet die zich hebben aangemeld voor derogatie. Dit betreft onder andere gegevens over de bemesting en de gerealiseerde nutriëntenoverschotten. Teve ...
help
Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual [Boek]
Groenendijk, Piet \ Boogaard, Hendrik \ Heinen, Marius \ Kroes, Joop \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ 2016
This report describes a soil nitrogen module (Soil-N), which is combined with the agro-hydrological model, SWAP, and the crop growth model, WOFOST. The core of the Soil-N module is a description of the nitrogen cycle, which is coupled to the organic ...
help
Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Luesink, Harry \ Blokland, Pieter Willem \ 2016
De Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO Nederland hebben LEI Wageningen UR gevraagd om de effecten van het eventueel wegvallen van de derogatie op de kosten van mestafzet en de benodigde mestverwerkingscapaciteit in beeld te brengen. Inzichten zijn v ...
help
Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Salm, C. van der \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ Koeijer, T. de \ 2015
De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 [Boek]
Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Hooijboer, A.E.J. \ [2015]
De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijke ...
help
Praktijkproef regelbare drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Heinen, M. \ Jansen, P. \ Stuyt, L. \ Dik, P. \ 2015
Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de n ...
help
Products, by-products and recovered secondary materials from processed animal manure [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Schoumans, O.F. \ 2015
Technieken om dierlijke mest en andere biomassa stromen te verwerken om de waardevolle componenten te benutten krijgen steeds meer de aandacht nu makkelijk winbare ertsen en energiebronnen van fossiele herkomst gelimiteerd raken en er meer en meer aa ...
help
Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport) [Boek]
Buis, E. \ Ham, A. van den \ Daatselaar, C.H.G. \ Fraters, B. \ 2015
Binnen het reguliere programma in de Zandregio, wordt de waterkwaliteit in de bovenste meter van het grondwater gemeten door bemonstering in de zomer. In de natte (gedraineerde) delen van de Zandregio spoelt een deel van het neerslagoverschot af naar ...
help
Nitrogen: The most important nutritional element for the plant : complicated balance between vegetative and generative growth \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2015
Nitrogen is found in almost all parts of the plant. It’s one of the plant’s most essential nutritional element. There’s a tendency in greenhouse horticulture to over-fertilise. In most situations it’s difficult to get around this. However, more preci ...
help
Derogatie op het spel gezet \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2014
Veruit het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. Met uitzondering van het zuidelijke zandgebied. Daar zit de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater nog altijd boven de norm van 50 mg/l, ondanks de huidige mestg ...
help
Nutrient removal and biomass production in an outdoor pilot-scale phototrophic biofilm reactor for effluent polishing \ Applied biochemistry and biotechnology. Part A, Enzyme engineering and biotechnology [Artikel]
Boelee, N.C. \ Janssen, M. \ Temmink, H. \ Shrestha, R. \ Buisman, C.J.N. \ Wijffels, R.H. \ 2014
This study aims to acquire knowledge on the performance of a phototrophic biofilm reactor treating municipal wastewater treatment effluent under realistic outdoor conditions, in particular with respect to the following aspects: day/night cycle, chang ...
help
Uitkomst Nitraatcomité 23 april 2014 [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken met een korte weergave van de uitkomsten van 23 april 2014 van het Nitraatcomité en een toelichting op welke wijze agrarische ondernemers in 2014 gebruik kunnen maken van de derogatie. Voor Nederlan ...
help
Derogatie 2014 – 2017; een onzekere zaak \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Verbakel-van Bommel, H.A. \ 2014
Het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn betreft de periode 2014 – 2017. In tegenstelling tot de mening van de staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma, voorspelt de auteur hier dat de aangekondigde wijzigingen omtrent de derogatiereg ...
help
Kennisbundeling nitraatmeting bodemvocht lössgronden : vergelijking meetprotocollen WML, LMM en BVM [Boek]
Ros, G.H. \ Vaessen, F. \ 2014
Doelstelling van deze studie: Verzameling, interpretatie, kritische beoordeling en integratie van de verzamelde kennis uit de kennisbijeenkomsten met als doel te komen tot gezamenlijk inzicht over de beste methode(n) voor meting van het nitraatgehalt ...
help
Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards [Boek]
Fraters, B. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J. \ Boumans, L.J.M. \ Aarts, H.F.M. \ Daatselaar, G.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Hoop, D.W. de \ Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Zwart, M.H. \ 2014
Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt 300 landbouwbedrijven die zich heb ...
help
Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Schoumans, O. \ Schröder, J. \ Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2014
In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapp ...
help
Resultaten systeemonderzoek Vredepeel geven aan: open teelten op zandgronden hebben meer tijd nodig om te voldoen aan nitraatrichtlijn [Presentatie]
Haan, J. de \ 2014
Powerpoint over vruchtbare gronden, integrale systeemaanpak, met name de focus op de bodem.
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2012 \ Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar ... in het derogatiemeetnet [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T.J. de \ Ham, A. van den \ Boumans, L.J.M. \ 2014
De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mochten in 2012 onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijk ...
help
Maisteelt kent grote en kleine zorgen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2014
De maisteelt in Nederland kent grote en kleine zorgen. Dat zei Brigitte Kroonen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR op de themadag ‘Van Beslisboom Snijmais naar een Ruwvoerplatform’ in Hengelo, Gelderland. Eén van de grote ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.