help
Benutting stikstof is te verhogen : vijf tot tien procent meer gras bij inzet van nitrificatie- of ureaseremmer \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Met nitrificatie- en ureaseremmers kan een veehouder veel effectiever de krappe bemestingsruimte benutten. Een investering van 20 tot 25 euro per hectare levert al snel 100 euro aan extra voederwaarde op, stelt meststoffenleverancier Triferto.
help
Efficiënter met stikstof : kansen nitrificatieremmers in aardappelen en op zand \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2016
Door het toevoegen van nitrificatieremmers aan drijfmest, dunne fractie en kunstmest is stikstof minder gevoelig voor uitspoeling. Hogere efficiëntie van stikstof is gunstig voor akkerbouwers die tegen een beperkte bemestingsruimte aanlopen.
help
Stikstofverzekering : eerste nitrificatieremmer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
In Duitsland en Amerika worden er al duizenden hectares mee bewerkt: de nitrificatieremmer van Dow AgroSciences. Komend jaar wil het bedrijf ook in Nederland de markt verder verkennen met N-Lock. Het middel zorgt er in de bodem voor dat de ammoniumst ...
help
Juiste bemesting is beste gewasbescherming : Herald Franken Volmerink liefhebber van vloeibare mest \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Wijbenga, J. \ 2012
Herald Franken Volmerink is melkveehouder en loonwerker. Enkele jaren geleden deed hij op eigen grasland zijn eerste ervaring op met vloeibare mest. “Die was zo positief, dat ik op eigen grond naast drijfmest alleen nog vloeibare mest gebruik.” Zijn ...
help
KAS levert hoogste opbrengst : gebruik voorjaarsmeststoffen volgend NMI en Wageningen UR belangrijk \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Luijmes, R. \ 2012
Kalkammonsalpeter (KAS) en ammoniumnitraat zorgen voor de hoogste stikstofbenutting, stikstofopname en gewasopbrengst in vergelijking tot ureumhoudende meststoffen. Dat stellen het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Livestock Research van Wagen ...
help
Nitrificatieremmers in de Nederlandse landbouw : potentiële vermindering van lachgasemissie [Boek]
Kuikman, P. \ Schils, R. \ Beek, C. van \ Velthof, G. \ 2010
Dit project heeft als doel om de bestaande kennis van het gebruik van nitrificatieremmers onder Nederlandse omstandigheden te actualiseren en deze kennis te vertalen naar praktische mogelijkheden voor het gebruik van nitrificatieremmers bij de bemest ...
help
Langer ammonium in de bodem door nitrificatieremmer : rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen bij vroege bloemkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ 2009
Een ammoniumhoudende meststof met nitrificatieremmer zorgt steeds voor een behoud van ammonium in de bodem, waardoor deze meststoffen minder gevoelig zijn voor uitspoeling.
help
Er valt meer te doen met groenbemesters \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
2009
Kruisbloemige groenbemesters maken stoffen die de omzetting van ammonium in nitraat onderdrukken. De interesse in plantaardige nitrificatieremmers groeit
help
A standardized method for the determination of the intrinsic carbon and \ Soil biology and biochemistry [Artikel]
Grigatti, M. \ Pérez, M.D. \ Blok, W.J. \ Ciavatta, C. \ Veeken, A. \ 2007
A new method was developed for the simultaneous determination of the intrinsic carbon and nitrogen mineralization capacity of organic matter (OM) sources by means of an aerobic incubation in suspension. The proposed method is based on determination o ...
help
Bemestingsboulevard openluchtgroenten 2007 : groot voorlichtingsmoment : Mestactieplan \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Callens, D. \ Rooster, L. de \ Nies, J. de \ 2007
Bemestingsadviezen van de Bodemkundige Dienst bieden onvoldoende garantie om te voldoen aan de MAP-norm voor reststikstof. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Vlaamse proefcentra voor openluchtgroenten om bemesting te optimaliseren e ...
help
Stikstofgebruiksnormen vragen goed bemestingsplan \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Pastoor, K. \ 2006
De stikstofgebruiksnormen uit het nieuwe mestbeleid van 2006 zijn volgens deskundigen uit het boomkwekersvak aan de lage kant. Een goed bemestingsplan kan het aantal knelpunten mogelijk beperken
help
TIE als opsporingsinstrument bij het zuiveren van afvalwater [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Foekema, E. \ Oosterhuis, M. \ Peters, R. \ Nonnekens, J. \ 2005
TIE (Toxicity Identification and Evaluation) is een oorspronkelijk in de Verenigde Staten ontwikkelde methodiek om de oorzaak van een geconstateerde vergiftiging te identificeren. De methodiek werd met succes toegepast om de oorzaak van nitrificatier ...
help
Toevoegen van nitrificatieremmer aan dunne rundermest op grasland, 2003 : literatuurstudie en oriënterend veldonderzoek [Boek]
Bakker, R.F. \ Boer, D.J. den \ 2004
In het voorjaar is de periode tussen het toedienen van de meststoffen en de oogst van een snede gras vrij lang. In deze periode is de hoeveelheid neerslag vaak groter dan de vochtonttrekking door het gewas en de verdamping. De stikstof (N) kan dan ve ...
help
Mogelijkheden tot vermindering van emissie van lachgas uit landbouwgronden bij toepassing van verschillende mestsoorten en nitrificatieremmers : laboratoriumproeven en aanbevelingen voor veldexperimenten [Boek]
Dolfing, J. \ Buchkina, N. \ Kuikman, P.J. \ 2004
Landbouwgronden zijn een belangrijke bron van het broeikasgas lachgas (N2O). In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) worden via onderzoek maatregelen verkend die kunnen leiden tot een vermindering van emissie van de overige bro ...
help
Traagwerkende meststoffen : een vlag die vele ladingen dekt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Smet, P. \ Aelbrecht, J. \ 2000
Uiteenzetting over de omzetting in de bodem van nitraat in nitriet. Traagwerkende meststoffen remmen deze omzetting. Voor de vollegronds- en kasteelt worden bemestingsadviezen gegeven om nitrificatie te voorkomen
help
Eissalat und Blattsalat : seminar in Auweiler \ Rheinische Monatsschrift fuer Gemuese-, Obst- und Zierpflanzen [Artikel]
Koehler, J. \ 1996
Thema's op dit seminar waren: de prijsontwikkeling, gewasbescherming rassen, oogsttechniek, kostenaspecten van fust en het terugdringen van het nitraatgehalte
help
Arbeitseinsparung durch den Einsatz von Didin zur Guelleduengung : so wird der Stickstof aus der Schweineguelle bei der Maisduengung besser ausgenutzt \ Schweinewelt : Berichte und Informationen fuer die Schweinepraxis [Artikel]
Hoffmann, C. \ 1995
help
Bemesting : uitspoeling stikstof is te beperken \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Pol, H. van de \ 1995
help
Nitraatuitspoeling bij herfsttoediening van dierlijke mest : verslag van een onderzoek naar het effect van toedieningstijdstip en gebruik van een nitrificatieremmer of wintergewas op de nitraatuitspoeling en de gewasgroei [Boek]
Corre, W.J. \ 1994
help
De invloed van nitrificatieremmers, toedieningstijdstip en dosering van organische en minerale stikstof op de opbrengst van snijmais en verliezen naar het milieu : resultaten van veldonderzoek op Droevendaal tussen 1982 en 1990 [Boek]
Schroeder, J.J. \ Holte, L. ten \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.