Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 499

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="noordwest-overijssel"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waarden van het label Nationaal Park voor Nationaal Park Weerribben-Wieden [Boek]
Goossen, C.M. \ 2017
Dit rapport beschrijft de effecten van het dragen van het label Nationaal Park op het bezoek aan natuurgebied Weerribben-Wieden. Uit een panelonderzoek blijkt dat 25% zegt dat het label Nationaal Park een (doorslaggevende) rol heeft gespeeld bij de b ...
help
Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Heide, M. van der \ Borgstein, M. \ Hendriks, K. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, belevin ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Kilometers beschoeien : HAZ Groen, Grond en Infra BV, Hasselt \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
In De Weerribben, één van de waterrijkste gebieden van Nederland, met veel kanalen en afvoersloten, verwierf HAZ Groen, Grond en Infra BV de opdracht om 27 kilometer oever opnieuw te beschoeien. Een werk dat dankzij de inzet van een ecoloog ook in he ...
help
Verhuisplannen voor de grote vuurvlinder \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
Precies 100 jaar geleden werd de grote vuurvlinder ontdekt in Nederland. Direct daarna werd het startsein voor zijn bescherming - en daarmee de hele Nederlandse vlinderbescherming - gegeven. De Engelse ondersoort, die grote gelijkenis vertoont met de ...
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ 2015
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm va ...
help
Duurzame waterkanten voor Giethoorn \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gessel, C. van \ 2015
Giethoorn, het Venetië van het noorden, is een uniek dorp in de kop van Overijssel. Momenteel geroemd om zijn vele grachtjes, en binnenkort wellicht ook om zijn baanbrekende beschoeiing. Want dankzij drie slimme, samenwerkende bedrijven wordt een dee ...
help
A people's water landscape : a community based regional landscape design approach for a changing water system [Studentenverslag]
Dam, F.-J. \ 2015
Due to climate change, economic and social growth, and new insights in protection by dikes, the Dutch water system has to be updated significantly. This thesis develops a method to prepare the landscape for changes in the water system in a way that r ...
help
Sterke toename verkeerssterfte otters : extra maatregelen dringend noodzakelijk \ Zoogdier [Artikel]
Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Niewold, F.J.J. \ 2014
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft b ...
help
Wethouder van gemeente Steenwijkerland Peter van der Terp: ‘jullie mogen hier sporten, maar wel volgens onze spelregels’ : een beetje bestuurder houdt zijn rug recht volgens wethouder \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Jan de Vries, vorig jaar genomineerd voor de titel Fieldmanager of the Year 2014, is een gevierde fieldmanager in zijn gemeente Steenwijkerland. De sportvelden zijn onder zijn toezicht van erbarmelijke naar prima kwaliteit opgewaardeerd. Dit soort su ...
help
Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen [Boek]
Kruiwagen, G. \ 2014
In het project ‘Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen’ is aan de hand van balansberekeningen verkend welke maatregelen de palingsector kan treffen om verduurzaming van de sector als geheel te bereiken en hoe de verschillende delen van de ...
help
Inundatieregime kievitsbloemhooilanden langs het Zwarte Water [Boek]
Runhaar, J. \ Raterman, B.R. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2014
De uiterwaarden langs het Zwarte Water omvatten een van de grootste populaties van de Kievitsbloem in Europa. Dit vormde mede reden voor de aanwijzing van de uiterwaarden van het Zwarte Water als Natura-2000 gebied. Regelmatige overstroming met rivie ...
help
Overheid moet otters helpen oversteken : Gerechtshof doet uitspraak in hoger beroep otterzaak Weerribben-Wieden \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Razenberg, J. \ 2014
De overheid wordt door de rechtszaak verplicht, ottertunnels en loopplankjes aan te leggen bij gevaarlijke knelpunten.
help
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
Reeskamp, A.S. \ 2013
De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
help
First records of Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), an ectoparasite of dragonfly adults, in The Netherlands \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Manger, R. \ Martens, A. \ 2013
In het Nationaal Park Weerribben-Wieden werden op 7 juni 2008 foto's gemaakt van gevlekte witsnuitlibellen (Leucorrhinia pectoralis) waarop vastzittende knutten (bijtmuggen) van de soort Forcipomyia (Pterobosca) paludis op de vleugels aanwezig waren. ...
help
Zeldzame Kempense heidelibel in Weerribben \ Nature Today [Artikel]
2013
Duitse libellenonderzoekers hebben in de Weerribben een populatie Kempense heidelibellen ontdekt. Deze soort is niet alleen in Nederland zeer schaars, ook in de landen om ons heen is het een zeldzame verschijning. De komst van deze heidelibel is waar ...
help
Fosfaatbinding door ijzerrijk slib in landbouwsloten \ H2O online [Artikel]
Vliex, M. \ Geurts, J.J.M. \ Cusell, C. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
Dit onderzoek toont aan dat waterberging binnen bemalen landbouwgebieden kan leiden tot een betere kwaliteit van het uitgelaten oppervlaktewater, mits er in het betreffende landbouwgebied voldoende ijzerrijk slib in de watergangen aanwezig is en het ...
help
Natura 2000 kennislacunes in De Wieden & De Weerribben [Boek]
Cusell, C. \ Kooijman, A. \ Mettrop, I. \ Lamers, L. \ Wirdum, G. van \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In dit rapport staan de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weeribben centraal. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is gezien de ...
help
Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie : kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven [Boek]
Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Koelewijn, H.P. \ 2012
Het programma 'Herintroductie van de otter' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I wordt binnenkort formeel beëindigd. De zorg voor de duurzame instandhouding van de geherintroduceerde otterpopulatie wordt overgedragen aan de provinci ...
help
Natuurtoets Bestemmingsplan Zuidelijke Kernen Steenwijkerland [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ 2012
De ecologische toets omvat een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet, een toetsing van mogelijke effecten in de EHS op basis van het streekplan, en een verkenning van effecten op soorten die in het kader van de Flora- en faunawet besche ...
help
Effect beheervisserij op waterkwaliteit niet altijd positief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruitwagen, G. \ Schep, S. \ Claassen, T.H.L. \ Jansen, M. \ 2012
De Leijen en de Schutsloterwijde zijn eutrofe meren in Friesland en Overijssel, waar de waterbeheerder tal van inspanningen verrichtte om de waterkwaliteit te verbeteren. In beide meren sorteerden bron- en systeemmaatregelen niet de gewenste uitwerki ...
help
Rietteelt kan niet zonder subsidie : zonder rietsnijders wordt het lastig om natuurdoelen in de Weeribben en de Wieden te halen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Voorhorst, J. \ 2012
"Wij zijn afhankelijk van Staatsbosbeheer en Staatsbosbeheer van ons", zegt rietsnijder en schapenhouder René de Lange in het Overijsselse Scheerwolde. Als we elkaar niet weten te vinden, dan kunnen we de natuur in de Weerribben niet in stand houden. ...
help
De Kop van Overijssel : imkeren in de groene omgeving (5) \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2012
De Kop van Overijssel is grotendeels een veenweidegebied waarin drie Natura 2000-gebieden zijn aangemerkt: de Weerribben, de Wieden en het Zwarte Meer. Het gebied van de Weerribben was in 1992 al aangegeven als Nationaal Park. In 2009 zijn de Weerrib ...
help
Gezamenlijke procedures besparen tijd en geld : overheden slaan handen ineen bij gebiedsinrichting in Noordwest Overijssel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rekers, J. \ 2012
Inwoners in het gebied Scheerwolde hebben afgelopen voorjaar slechts één reactie hoeven te geven op vijf verschillende gebiedsplannen. Dankzij de samenwerking tussen overheden is de inspraak voor de burgers transparant verlopen en heeft de overheid t ...
help
Natuurpotentie in graslanden bij Muggenbeet en Duinigermeer : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2012
Voor veertien graslandpercelen (ca. 30 ha) in de omgeving van Muggenbeet, in het overgangsgebied tussen De Wieden en de Weerribben zijn in opdracht van Natuurmonumenten de potenties voor natte schraallanden onderzocht. Volgens de benadering van de La ...
help
Leren van conflicten groen en groei : Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Boonstra, F.G. \ Kuindersma, W. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2012
Een groene leefomgeving en economische groei worden steeds minder als tegenpolen gezien. Groen en groei kunnen elkaar versterken. Ondanks de aantrekkelijkheid van dit nieuwe discours, toont het recente verleden veel conflicten tussen traditionele en ...
help
De Watersnip als broedvogel in het reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen (De Wieden) [Boek]
Brandsma, O. \ [ca. 2012]
Het reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen is een van de weinige weidevogelgebieden in Nederland, waar de weidevogelgemeenschap nog vrijwel compleet is. Het gebied is van grote betekenis voor (zeer) kritische soorten als Watersnip, Wulp, Tureluur, G ...
help
Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden in 2004-2011 \ Limosa [Artikel]
Dijk, A.J. van \ Haan, B. de \ Verbij, P. \ 2012
Het laagveenmoerasgebied De Wieden in Noord-west-Overijssel geniet grote bekendheid om de kolonies van Purperreiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver en Zwarte Stern en als broedgebied van Bruine Kiekendief, Roerdomp, en weidevogels. Veel minder is be ...
help
Koning van de Weeribben : de herintroductie van de otter \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Zanderink, R. \ Smid, G. \ Leest, K. van der \ 2011
Vanaf 2002 tot werd een dertigtal otters uit Wit-Rusland, Rusland, Letland Tsjechië, Zweden en Duitsland in de Weerribben - Wieden in de Kop van Overijssel en de Rottige Meente in Zuidwest-Friesland uitgezet. Na quarantaine werden de dieren door mede ...
help
Maaibeheer voor de grote vuurvlinder \ Vlinders [Artikel]
Broere, M. \ 2011
De ondersoort batava van de grote vuurvlinder komt wereldwijd nog maar op twee plekken voor, beide gelegen in Nederland: De Weerribben en de Rottige Meente. We hebben dus een grote verantwoordelijkheid om de grote vuurvlinder te behouden. De trend is ...
help
De broedvogelstand in de hoogwaterzone (De Wieden) 1989-2010 \ De levende natuur [Artikel]
Brandsma, O.H. \ 2011
In 1989 en 1995 is in twee fasen in het noordoostelijke deel van De Wieden (Noordwest-Overijssel) een Hoogwaterzone aangelegd. Doel was de wegzijging van water uit het natuurgebied naar het aangrenzende landbouwgebied te beperken. In dit artikel word ...
help
Zuivel uit De Weerribben \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Have, H. ten \ 2011
In het noordwesten van Overijssel ligt het natuurgebied De Weerribben. Een paar jaar geleden werd het uitgeroepen tot ‘De mooiste plek van Nederland’. Aan de rand van het gebied ligt de zuivelboerderij van Klaas, Annie en Arvin de Lange. “We vinden h ...
help
Studiemiddag/excursie KIGO biomassa-valorisatie Weerribben 14 september 2011 [Boek]
Kienhuis, A. \ 2011
Kort excursieverslag.
help
Het harde leven van de otterman \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Koelewijn, H.P. \ 2010
Het leven van een Nederlands ottermannetje valt niet mee. Als je slaagt leef je kort en hevig, slaag je niet dan is het een hard bestaan aan de rand van de Weerribben. Dat blijkt uit genetisch onderzoek van de otterpopulatie in Nationaal park Weerrib ...
help
Stuurgroep Watereducatie: "We moeten jongeren enthousiast maken voor ons vak" : thema educatie en arbeidsmarkt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2010
Marga Kool, dijkgraaf van waterschap Reest en Wieden, is voorzitter van de Stuurgroep Watereducatie. De stuurgroep is ingesteld om het waterbewustzijn bij toekomstige generaties te vergroten en het groeiende tekort aan voldoende geschoolde waterwerke ...
help
Samenwerking en innovatie : waterschap Reest en Wieden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2010
Landbouw (Reest) en natuur (Wieden) zijn de 2 belangrijkste functies binnen Waterschap Reest en Wieden. Beide hebben voor een belangrijk deel hun eigen watersysteem. In de manier van werken zijn er twee speerpunten: samenwerking en innovatie. Een ges ...
help
Hoge Land van Vollenhove: aardkundig excursiepunt 35 \ Grondboor en hamer [Artikel]
Koster, E.A. \ 2010
In het noorden van Nederland komen twee reeksen van lage stuwwallen voor ter weerszijden van het oeverstroomdal van de Overijsselse Vecht. Ten noorden van het dal bestaat deze reeks uit heuvelrugen van gestuwd materiaal langs de zuidrand van het Dren ...
help
Impuls voor rietsnijders en natuur in Weerribben-Wieden: grote aanpassingen in beheer nationaal park \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Haan, B. de \ Kragt, L. \ 2010
Natuurmonumenten heeft onlangs een rietlandvisie opgesteld. In deze visie wordt aangegeven dat veel rietlanden bij Natuurmonumenten van bijzondere kwaliteit zijn. Met de rietsnijsector gaat het niet goed. Dit heeft gevolgen voor het beheer van het Na ...
help
Een hardwerkend monument : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
Midden in het groene Vollenhove ligt een industrieel monument. "Een hardwerkend monument", zoals auteur Thijs Rinsema het watergemaal A.F. Stroink in zijn gelijknamige boek noemt. 90 jaar na de opening op 9 juni 1920 heeft het gemaal namelijk nog alt ...
help
De Wieden zoekt innovatieve accomodaties: Europees diploma compliment voor duurzaam toerisme \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
2010
Natuurgebied De Wieden van Natuurmonumenten en De Weerribben van Staatsbosbeheer ontvingen op 13 oktober het Europees diploma voor natuurbeheer. Aan de Weerribben werd het diploma na een eerdere periode van 5 jaar opnieuw uitgereikt. De twee beheeror ...
help
Onderzoek veen verondieping Kooiweg [Boek]
Wijngaart, T. van der \ Klinge, M. \ 2010
Zandwinplas de Kooiweg is recentelijk door Natuurmonumenten verondiept met veen afkomstig van gegraven petgaten in de Wieden. Omdat niet duidelijk is welke mogelijke effecten dit heeft op de waterkwaliteit, is hier in opdracht van Natuurmonumenten on ...
help
Water als inspiratie : een inrichtingsplan rondom Kuinre [Studentenverslag]
Wijffels, J. \ 2010
help
Water, de levensader : gebiedsontwikkelingsplan Noordoostpolder [Studentenverslag]
Riel, I. van \ 2010
De opdracht betreft een plan voor een gebiedsontwikkeling voor de overgangszone van de Noordoostpolder naar Overijssel tussen Lemmer en Blokzijl. De oude Zuiderzeedijk is gelegen tussen het oude- en nieuwe land en splitst het oude en het nieuwe land ...
help
Dijk+ [Studentenverslag]
Riel, I. van \ Vuteva, E. \ 2010
Dit rapport maakt onderdeel uit van de major Landschapsarchitectuur waarbij de afstudeeropdracht gaat over het ontwikkelen van een masterplan voor de Zuiderzeerand van de Noordoostpolder gelegen op de grenszone tussen het ‘oude’ land van noordwest Ov ...
help
Kwik en chroom in het milieu verschijningsvormen, gedrag en toxiciteit : literatuurstudie kwik in het kader van het project kwik en Zwarte Water [Boek]
Kotterman, Michiel \ Heuvel, Martine van den \ 2010
Kwik is een metaal dat door zijn toxische eigenschappen al jaren in de aandacht staat van milieumonitoring. Het metaal werd en wordt gebruikt voor vele toepassingen, en door zowel de natuurlijke als menselijke emissie komt het overal in het milieu vo ...
help
De otter komt naar je toe deze winter : sporen herkennen: de otter \ Zoogdier [Artikel]
Jansman, H. \ Lammertsma, D. \ 2010
De populatie otters groeit in Nederland. Ook buiten de uitzetgebieden in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland worden ze waargenomen. Maar om te weten hoe de otters zich verspreiden, is het nodig dat meer mensen die in de natuur komen, de spore ...
help
Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Brunt, D. \ Bommel, S. van \ 2010
Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden z ...
help
Toepassing gesloten kringloop bij aanpak baggeropgave in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Best, J. de \ Drewes, R. \ 2010
De Wieden en De Weerribben in het noordwesten van Overijssel zijn Natura 2000-gebieden en vormen het grootste aaneengesloten en best ontwikkelde laagveenmoeras in West-Europa. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van natuur, re ...
help
Niet óf de otter komt, maar hoe snel \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jansman, H.A.H. \ Lammertsma, D.R. \ 2009
Tussen 2002-2008 zijn er 31 otters in Nederland uitgezet nadat de soort rond 1988 is uitgestorven. Inmiddels weet de populatie zich goed staande te houden in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland
help
Ontgonnen verleden - Regiobeschrijvingen provincie Overijssel [Boek]
Haartsen, A. \ Storms, E. \ Beusekom, E. van \ Lantschap, Adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie \ 2009
Het geografische informatiesysteem Cultgis is ontwikkeld in het monitoringsprogramma Meetnet Landschap, en is onderdeel van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH). Het drieluik historische geografie, historische bouwkunst en archeologie staat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.