Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 256

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="oevervegetatie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas; ecologie en morfologie : datarapportage 2015 [Boek]
Chrzanowski, Clara \ 2016
Voor het realiseren van KRW- en andere natuurontwikkelingsdoelen langs de Maas zijn de natuurlijke oevers een veelbelovende en relatief eenvoudig uit te voeren maatregel. Om de ecologische en morfologische ontwikkeling van natuurlijke oevers te kunne ...
help
Regionaal beheer aquatische soortendiversiteit \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Teurlincx, S. \ Gemeren, C.A. van \ Declerck, S.A.J. \ 2016
Voor beheer van aquatische soortendiversiteit is een regionale aanpak gewenst, zeker in sterk verbonden systemen zoals een polderlandschap waar meervoudig landgebruik de norm is. Een dergelijke regionale aanpak staat of valt met een goed begrip van d ...
help
Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vuik, V. \ Jonkman, S.N. \ Borsje, B.W. \ Suzuki, T. \ Kratzer, I. \ Bouma, T.J. \ 2015
It is generally recognized that vegetation fields can dissipate wave energy, authorizing the statements that vegetated foreshores can reduce the wave loads on coastal dikes. This paper actually quantifies the efficiency of vegetated foreshores in red ...
help
Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enfoecements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Penning, W.E. \ Steetzel, H.J. \ Santen, R. van \ Fiselier, J. \ Lange, H.J. de \ Vuik, V. \ Ouwerkerk, S. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2015
Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely replace an exist ...
help
Wilgen maken dijken goedkoper en mooier \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Meulen, J. van der \ Vries, M. de \ Olieman, M. \ Schelfhout, H. \ 2015
Wilgengrienden vormen van oudsher een karakteristiek onderdeel van het rivieren- en zoetwatergetijdenlandschap. Door vóór de waterkering een griend te planten kunnen golven aanzienlijk gebroken worden en kan vaak volstaan worden met een lagere dijk. ...
help
Studiereis Estland – Platform Ecologisch Herstel Meren \ H2O online [Artikel]
Diek, R. \ Moria, L. \ Berg, M. van den \ Boogaard, B. van den \ Dijk, G. van \ Wal, B. van der \ 2015
In juni 2014 heeft een groep waterbeheerders, onderzoekers en adviseurs een bezoek gebracht aan Estland. De Estse wateren verkeren over het algemeen in een veel natuurlijker toestand dan de Nederlandse. Tijdens de studiereis is onderzocht hoe de ecos ...
help
Wat brengt glanzig fonteinkruid in de problemen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Belle, J. van \ Claassen, T. \ 2015
In het veenmeer De Leijen bij Drachten groeiden in de jaren '50 nog veel ondergedoken waterplanten, vooral glanzig fonteinkruid. Eind jaren '70 was het water voedselrijk en troebel geworden, en de waterplanten waren verdwenen. Sinds de eeuwwisseling ...
help
Beheer en onderhoud sleutel voor succes natuurvriendelijke oevers [thema waterkwaliteit] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visser, E. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2014
Er zijn in Nederland sinds 1985 honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. De focus ligt al die tijd op aanleg, terwijl dergelijke oevers op termijn vaak geen succes zijn. De oplossing ligt in verbetering van het onderhoud, vooral door ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Help, ik heb een rotte kade : BVB Substrates ontwikkelt slim substraat voor behoud zeldzame varenpopulatie \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2014
Nederland ligt vol met honderden kilometers kades. Behoud en beheer van deze kades, vooral als ze in een stedelijke omgeving liggen, is kostbaar. De gemeente Rotterdam heeft voor de renovatie van de kade van de Rotte gekozen voor een aantal bijzonder ...
help
The ecology and psychology of agri-environment schemes [Proefschrift]
Dijk, W.F.A. van \ 2014
Het agrarisch natuurbeheer in slootkanten staat centraal, met als doel de diversiteit aan plantensoorten langs slootkanten toe te laten nemen. De afgelopen tien jaar hebben namelijk verschillende onderzoeken aangetoond dat tot nu toe de effectiviteit ...
help
Grote winst door kleinschalige maatregelen : verbetering van de beekecologie in de Dommel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheepens, M. \ Barten, I. \ Bouwman, M. \ 2014
Beken en oeverlanden hebben zowel ecologische, landschappelijke en recreatieve functies. Vaak zijn kleinschalige maatregelen voldoende om deze functies te optimaliseren. Overleg tussen belanghebbende partijen vormt daarbij een sleutelfactor.
help
Beheer van uitheemse probleemplanten : oeverplanten en Ambrosia [Presentatie]
Valkenburg, J. van \ 2014
Presentatie van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op VBNE workshop invasieve exotische planten 2014. Met specifieke aandacht voor oeverplanten en ambrosia.
help
Beheer en onderhoud de sleutel voor succesvolle natuurvriendelijke oevers? \ H2O online [Artikel]
Visser, E. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2014
Natuurvriendelijke oevers worden veelvuldig toegepast als ecologische herstelmaatregel. Na aanleg vragen natuurvriendelijke oevers om beheer en onderhoud. Dit beheer en onderhoud blijkt in de praktijk vaak weinig of niet afgestemd te zijn op het doel ...
help
Visvriendelijk maaien \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Vries, R. de \ 2014
Hoewel waterplanten onmisbaar zijn voor een gezonde visstand, is een overvloed ervan schadelijk voor de visstand en de visserij. Het dichtgroeien van wateren verhindert niet alleen de aan- en afvoer van water, maar kan ook nadelig zijn voor het recre ...
help
Innovatie in kleinschalige overlaten en vispassages : een onderzoek naar innovatie in cultuurtechnische kunstwerken [Studentenverslag]
Dijkhof, J. \ Lamers, M. \ 2014
Kleinschalige overlaten en vispassages bestaande uit houten damplanken, worden op de traditionele methode (intrillen) aangebracht. Mogelijk kunnen deze overlaten en vispassages ook uit prefab elementen vervaardigd worden. Om hierop antwoord te kunnen ...
help
Het oog wil ook wat! : beplante kokosrollen om lelijke oevers op te fleuren \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2014
De ervaring opgedaan bij constructie en beplanting bij drijvende eilanden, bracht de familie Verhoeven van HelkantPlant ertoe, ook voor lelijke oevers een alternatief te ontwikkelen. Het familiebedrijf kweekt al ruim 20 jaar water- en oeverplanten
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 25: Ecosysteemdienst regulatie van waterkwaliteit [Boek]
Vrebos, D. \ Staes, J. \ Jacobs, S. \ Van Looy, K. \ Meire, P. \ 2014
De ecosysteemdienst regulatie waterkwaliteit (mbt. nutriënten) wordt optimaal geleverd in de overgang tussen zuurstofrijke en zuurstofarme omstandigheden in de (water)bodem of in het sediment, hetgeen vaak voorkomt in moerassige gebieden. De vraag na ...
help
Decoratief of effectief? : natuurvriendelijke oevers : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2014
Vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) leggen we in Nederland tussen 2009 en 2027 bijna 7.000 km natuurvriendelijke oevers aan. Doel: verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Kosten: 400 miljoen euro. Effect: onduidelijk. Pardon? Hoe ka ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.