help
De stad als gezonde habitat : gezondheidswinst door omgevingsbeleid [Boek]
Mies, Jeanine \ 2018
help
Groen in de Omgevingsvisie: kies het juiste ‘frame’ \ Stadswerk magazine [Artikel]
Voorberg, A. \ 2018
Alle gemeenten gaan de komende tijd aan de slag met hun omgevingsvisie. Sommige zijn al ver - een aantal gemeenten heeft al een omgevingsvisie - anderen staan nog aan het begin. Het maken van een omgevingsvisie biedt een prachtige kans om het thema ‘ ...
help
Rupsen horen poepen : praktijkgids natuurbeleving [Boek] - 3e druk
Boogmans, Jeanette \ 2018
Een praktijkgids voor volwassenen die je laat zien hoe je kinderen natuur kunt laten beleven aan de hand van zintuigen. Auteur Jeanette Boogmans heeft jarenlange ervaring met het organiseren van buitenactiviteiten en schrijft met passie over de natuu ...
help
Hoe helend zijn ‘healing environments’? \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Tanja-Dijkstra, K. \ 2018
‘Healing environments’, omgevingen die een helende werking hebben? Deze term roept nogal wat vragen op wanneer je erbij stilstaat. Kan de gebouwde zorgomgeving daadwerkelijk patiënten genezen, of heeft de omgeving eerder een ondersteunende rol in het ...
help
Chemotherapie in de tuin \ Nederlands tijdschrift voor Oncologie [Artikel]
Tanja-Dijkstra, K. \ Berg, A.E. van den \ Maas, J. \ Bloemhof-Haasjes, J. \ Berg, H.P. van den \ 2017
Naast psychologische interventies om de levenskwaliteit van patiënten tijdens chemotherapeutische behandelingen te verbeteren, worden ook steeds vaker omgevingsinterventies ingezet waarmee een zogenoemde ‘healing environment’ wordt gecreëerd. Centraa ...
help
Resultaten van 10 jaar daarmoetikzijn voor de provincie Zuid-Holland [Boek]
Goossen, C.M. \ 2017
Op basis van 8.935 bezoekers van de websites www.daarmoetikzijn.nl en myplacetobe.eu uit de provincie Zuid-Holland is een analyse gemaakt naar de aantrekkelijkheid van het landschap. Het gemiddelde rapportcijfer van het landschap in Zuid-Holland is d ...
help
Rivierenland leeft! : verbinden door samenwerking : quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, ...
help
Het Paviljoen [Factsheet]
Dijkstra, K.T. \ Maas, J. \ Berg, A. van den \ [ca. 2016]
help
Colourful green : immigrants’ and non-immigrants’ recreational use of greenspace and their perceptions of nature [Proefschrift]
Kloek, M.E. \ 2015
Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben sterke vermoedens dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Ook bij natuurorganisaties in andere westerse landen, zoals in Duitsland en het Verenigd Konink ...
help
Groen en gebruik ADHD-medicatie door kinderen : de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de prevalentie van AD(H)D-medicatiegebruik bij 5- tot 12-jarigen [Boek]
Vries, Sjerp de \ Verheij, Robert \ Smeets, Hugo \ 2015
In deze studie is gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. De gegevens over het medicijngebruik zijn afkomstig uit de Achmea Health Database. Uit deze database zijn kinder ...
help
Groen voor gezondheid: wat hebben gezondheidsprofessionals nodig? : achtergronddcument [Boek]
Hermans, Tia \ Lemmens, Lidwien \ Postma, Annette \ 2015
Natuur werkt positief op gezondheid en welbevinden van mensen. De werkingsmechanismen achter deze positieve relatie zijn bekend: stress vermindert, lichamelijke activiteit neemt toe, de sociale cohesie in de buurt verbetert. Toch wordt natuur nauweli ...
help
Buiten beter : beter buiten : leaflet [Brochure]
2015
Folder van de uitgever van het boek: Buiten beter : beter buiten, geschreven door Martin Knol.
help
Buiten beter : beter buiten [Boek]
Knol, M. \ 2015
Dit boek gaat over het maatschappelijk rendement van tuinen en openbare groenvoorzieningen. Het legt uit wat er in ons hoofd gebeurt als we ons buiten begeven. Met behulp van 6 ontwerpsleutels kunnen we zelf vormgeven aan de woonomgeving, werkomgevin ...
help
Geleid door het landschap [Boek]
Koedoot, M. \ Stobbelaar, D.J. \ Buiter, R. \ Assendorp, D. \ 2014
Op een toegankelijke manier worden de verschillende methoden van landschapsanalyse en landschapswaardering beschreven die in de Velpse Van Hall Larenstein opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting ond ...
help
‘Survival Skills’ : programma voor avontuurlijke natuurbeleving voor het Voortgezet onderwijs [Studentenverslag]
Hietink-van Beuningen, H. \ 2014
Dit rapport beschrijft de wijze waarop voor de stichting in2nature een lesprogramma ontwikkeld is voor het VO. In2nature streeft een duurzame relatie na tussen natuur en mens en gaat daarbij uit van de systeemgedachte dat mens en natuur niet zonder e ...
help
Al die emoties, waar komen die vandaan? Natuurgerelateerde sociale praktijken en hun invloed op de omgang met grote hoefdieren in het Nederlandse landschap [Studentenverslag]
l'Ami, M. \ 2014
Controverses rondom de omgang met dieren zijn terug te vinden in discussies over natuurbeheer in Nederland. Bij natuurbeheerorganisaties bestaat de behoefte om effectiever aansluiting te vinden bij de emoties van burgers in deze discussies. Deze beho ...
help
Commitment and pro-environmental behaviour : why and how is commitment effective? : self-concept and preference for consistency mediating the commitment effect [Studentenverslag]
Moskovska, R. \ 2014
Earlier work has shown that the making of commitments is an effective way of changing people’s environmental behaviours. The current study ads to these studies by investigating the underlying process.. The main research questions are whether a change ...
help
Natuurmonumenten in beweging : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor Natuurmonumenten om actief bij te dragen aan 'bewegen op doktersadvies' [Studentenverslag]
Vissers, A. \ 2013
Een van de ambities van Natuurmonumenten is met behulp van haar natuurgebieden bij te dragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van miljoenen Nederlanders. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid, zowel op de korte als de lange te ...
help
Het verhaal van de plek : placemaking en storytelling [Boek]
Timmermans, W. \ Goorbergh, F. van den \ Slijkhuis, J. \ Cilliers, J. \ Woestenburg, M. \ 2013
Het besef groeit dat het stedelijk groen meer is dan ecologie en biodiversiteit. Dat besef is in het hedendaagse groenbeheer nog geen gewoon-goed. Daarom willen we vanuit de praktijk van Hogeschool Van Hall Larenstein in dit boek proberen aan te geve ...
help
Waarom wij natuur nodig hebben : factsheet Natuur & Gezondheid [Factsheet]
Berg, A. van den \ 2013
Iedereen heeft, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid. In Nederland zijn er veel basisvoorzieningen om dit recht te waarborgen. Door ontwikkelingen, zoals de steeds ongezonder ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.