help
Spuitschade (2) : 25 jaar registratie in Nederland \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Jilesen, C. \ Driessen, T. \ Steen, S. van der \ Blacquière, T. \ Scheer, H. van der \ 2015
Het tweede artikel van de reeks 'Spuitschade' Sinds 1990 kent Nederland een werkgroep die jaarlijks de gevallen van spuitschade inventariseert. In deel 1 zijn de gevallen van spuitschade uit de periode 1990 – 2000 besproken. Nu gaan we in op de meldi ...
help
Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw [Boek]
Schaap, B.F. \ Reidsma, P. \ Agricola, H. \ Verhagen, A. \ 2014
Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd ...
help
Ecological and experimental constraints for field trials to study potential effects of transgenic Bt-crops on non-target insects and spiders [Boek]
Booij, K. \ 2014
Veldproeven zijn een belangrijk onderdeel van de milieurisicobeoordeling bij de toelatingsprocedure voor teelt van genetisch gemodificeerde gewassen , met name om eventuele nadelige effecten op zogenaamde niet-doelwitorganismen te onderkennen.
help
Beoordeling van de gezondheidsrisico’s van 'verboden kruiden' [Boek]
Bovenkamp, M. van de \ 2009
Het RIVM beoordeelde de gezondheidsrisico’s van de verboden kruiden, zoals vingerhoedskruid en monnikskap, op basis van informatie over mogelijke schadelijke effecten van stoffen in deze kruiden. Ook is gekeken naar bijwerkingen en vergiftigingen doo ...
help
Hét AGF-Debat in de boksring \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Koster, P. \ 2008
Felix Meurders, bekend van het tv-programma Kassa, leidde de discussie tijdens hét AGF-debat over de onderwerpen: merkenbeleid, gemaksproducten en harmonisatie van middelen. In de boksring namen vooraanstaande personen in de wereld van groenten en fr ...
help
Evaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soil [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Boesten, J.J.T.I. \ Brock, T.C.M. \ Eekelen, G.M.A. van \ Horst, M.M.S. ter \ Jong, F.M.W de \ Montforts, M.H.M.M. \ Pol, J.W. \ 2008
This report describes the evaluation of the 2006 proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soil. The proposal considered three protection goals and proposed tiered assessment and decision schemes for each protect ...
help
Off-plant pesticide residues : part 2 : implications for structural components \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Steiner, M. \ Goodwin, S. \ 2008
Pesticide residues on greenhouse covers and other surfaces may have a major impact on natural plant enemies and biocontrols. The authors outline the results of three treatments on plastic materials to study the impact of residues
help
It's time to ban highly hazardous pesticides \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Sherwood, S. \ Cole, D. \ Murray, D. \ 2007
Development practitioners face difficulties persuading small holder farmers to reduce their use of extremely and highly hazardous pesticides. The patents on many of these pesticides expired long ago, allowing companies to market them at bargain price ...
help
Bestrijdingsmiddelen wel of niet getoetst? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bakker, W. \ 2007
Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over illegale toelating van bestrijdingsmiddelen op de Nederlandse markt zorgde voor onrust onder groenbeheerders en groenvoorzieners. De redactie belde het College voor de toelating van ...
help
Zuurgraad en hardheid hebben effect op spuitresultaat [Boek]
Vonk, L. \ Pijnenburg, H. \ 2007
De samenstelling van het voor een bespuiting gebruikte water kan de werking van sommige gewasbeschermingsmiddelen verminderen, en het middel zelfs volledig onwerkzaam maken. Het zijn met name de zuurgraad (pH) en hardheid die bepalend zijn voor de ge ...
help
Ook eisen re-entry gewas in buitenteelt \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Sleegers, J. \ Scheer, T. van der \ 2007
Voor de glastuinbouw gelden al langer regels voor ‘re-entry’ ofwel herbetreding van een gewas. Binnenkort komen er ook regels voor buitenteelten. De Arbeidsinspectie, LTO en FNV maakten hier vorig jaar al afspraken over. Voor de meeste teelten en mid ...
help
Literatuurstudie lichthinder kassen [Boek]
Janssen, E.G.O.N. \ Alfrerink, J. \ Hart, H. 't \ Oel, C. van \ Zonneveldt, L. \ 2006
Door een snelle expansie van het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven en de verhoging van de verlichtingssterkte in de kas, neemt hiermee ook de dosis voor omwonenden toe. TNO heeft in opdracht onderzoek gedaan naar de relatie tussen de lichtemis ...
help
Analyse legt sterke en zwakke punten bloot : leeftijd gelt knelpunt berigheid prima [: thema]: Optimale groepen \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2006
Wat gaat goed op bedrijven met groepen en wat niet? Uit een sterkte-zwakte analyse komen goede en verbeterpunten naar voren. De ervaringen op een rij
help
Welke invloed hebben weersomstandigheden op drift? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Nuyttens, D. \ 2006
Voorgaande decennia werd de druk om gewasbeschermingsmiddelen efficiënter te gebruiken bij de productie van gewassen steeds groter. Het doel is hierbij is minder verlies naar de omgeving, met het oog op de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, de ...
help
Milieumeetlat [Database]
Centrum voor Landbouw en Milieu \ 2005
De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke bestrijdingsmaatregel. De Milieum ...
help
Non target plant field study: effects of glufosinate-ammonium on off crop vegetation [Boek]
Snoo, G.R. de \ Tamis, W.L.M. \ Brink, P.J. van de \ Poll, R.J. van der \ 2005
help
Ecological studies on Paecilomyces lilacinus strain 251 and their importance for biocontrol of plant-parasitic nematodes and environmental risk assessment [Proefschrift]
Roumpos, C. \ 2005
help
Neveneffecten database : neveneffecten van chemische middelen op natuurlijke vijanden en hommels [Database]
Koppert Biological Systems \ 2005-
Schadelijke neveneffecten van pesticiden op nuttige insecten. Het meewegen van de selectiviteit voor natuurlijke vijanden bij de middelenkeuze is een nieuw aandachtspunt in het onderzoek wat nog niet is opgenomen in de geïntegreerde gewasbeschermings ...
help
Neveneffecten : gids [Website]
Biobest \ [ca. 2005]
help
Zweefvliegen helpen in strijd tegen bladluizen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Moerman, E. \ 2004
Biologische bestrijding van bladluis met de zweefvlieg Episyrphus. Een overzicht wordt gegeven van andere beschikbare middelen met hun specifieke kenmerken (mechanisme en neveneffect op nuttige insecten)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.