help
Steeds meer overgewicht \ CBS webmagazine [Artikel]
Groot, I. de \ Bruggink, J.-W. \ 2012
In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 4- tot 20 jarigen. De toename is vooral groot bij volwassenen; het aandeel met ernstig overgewicht is zelfs meer dan verdubbeld. ...
help
Ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis veel voorkomend probleem \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Joosten, K.F.M. \ Hulst, J.M. \ Olieman, J. \ 2011
Acute en chronische ondervoeding bij kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis is een veel voorkomend probleem. Ondervoeding bij kinderen komt tussen de 10 en 20 procent voor bij ziekenhuisopname en kan bij specifieke ziektebeelden oplopen tot ...
help
Verhoogde sterfte bij ondergewicht, overgewicht en obesitas \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Seidell, J.C. \ 2009
Wat is de relatie tussen het relatieve gewicht (body-mass index, BMI) en sterfte?
help
Voeding en gezond ouder worden : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek : [jubileumnummer] \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Groot, L. de \ Visser, M. \ 2008
Door de toenemende vergrijzing is meer aandacht voor de voedingsproblemen van ouderen noodzakelijk. Een slechte nutriëntenstatus en onder- of overgewicht als gevolg van een disbalans tussen energie-inneming en -verbruik komen vaak voor. De omvang en ...
help
Ziekenhuis geeft ondervoede patiënten zuivelproducten \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Groote, Y. de \ 2007
Ondervoede patiënten van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) krijgen sinds februrai 2007 eiwit- en energierijke zuivelproducten verstrekt. Dit startte als proef op een interne en chirurgische afdeling. De keuze voor zuivel ligt voor de hand. Geb ...
help
Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen: hoe representatief zijn de gegevens van de instelling? : gerapporteerde LPZ-gegevens ondervoeding op instellingsniveau opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Persoon, C.T.M. \ Kruizenga, H.M. \ Meijers, J.M.M. \ Halfens, R.J. \ Bokhorst-de van der Schueren, M.A.E. van \ 2007
De Landelijke Prevalentiemetingg (LPZ) meet jaarlijks in dwarsdoorsnede het vóórkomen van diverse zorgproblemen - waaronder ondervoeding - bij grote groepen patiënten in Nederlandse zorginstellingen. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd op 5 a ...
help
Huisarts moet attent zijn op ondervoeding : meer aandacht voor transmurale samenwerking geboden : [themanummer symposium 'voeding in de praktijk'] \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2007
Ondervoeding in de huisartspraktijk komt in Nederland frequent voor, maar de huisarts heeft er te weinig oog voor. De voedingstoestand van oudere patiënten dient standaard te worden bepaald en zo nodig opgenomen in de probleemlijst van het Electronis ...
help
Onderzoek behandeling ondervoeding bij ouderen : ondervoeding ouderen verdubbelt sterfterisisco : [themanummer symposium 'voeding in de praktijk'] \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2007
Kenmerken van een verslechterde voedingsstatus zijn verminderde energie-inname en gewichtsverlies. Prof. Lisette de Groot laat zien dat ondervoeding gepaard gaat met verhoogde mortatliteit en verminderde mobiliteit. Tot de strategieën om ondervoeding ...
help
Aanzienlijke problemen die om extra aandacht vragen : drie hoogleraren over overgewicht en ondervoeding : symposium \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Geerts, A. \ 2006
Wat doet de huisarts die signaleert dat het kind van de moeder die het spreekuur bezoekt te dik is? Wel of niet het probleem aan de orde stellen? 'Ik vind dat je er wel wat aan moet doen, maar wel het goede moment moet uitkiezen', zegt prof. dr. Jaap ...
help
Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen : aandacht voor ondervoeding blijft belangrijk \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Meijers, J.M.M. \ Schols, J.M.G.A. \ Bokhorst-de van der Schueren, M.A.E. van \ Janssen, M.A.P. \ Halfens, R.J.G. \ 2006
Met behulp van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen meet de Universiteit Maastricht sinds 2004 jaarlijks de prevalentie, de preventie, de behandeling en het beleid op het gebied van ondervoeding binnen Nederlandse zorginstellingen. Wat zijn ...
help
De keuze voor één screeningsinstrumenten : ziektegerelateerde ondervoeding \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Kruizenga, H. \ Venrooij, L. van \ Remijnse, W. \ 2006
Het NVD-projectteam Ondervoeding en de Stuurgroep 'Wie beter eet wordt sneller beter' organiseerden op 29 november 2005 een discusiemiddag met de titel: 'Op weg naar één screeningsinstrument voor ziektegerelateerde ondervoeding in Nederland'. Het doe ...
help
De literatuur: weinig instrumenten voldoende kwalitatief onderzocht \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Venrooij, L.M.W. van \ Vos, R. de \ Borgmeijer-Hoelen, M.M.M.J. \ Kruizenga, H.M. \ Jonkers-Schuitema, C.F. \ 2006
Na analysering van 1818 publicaties, blijkt dat er maar weinig instrumenten voor snelle screening van ondervoeding door ongetraind ziekenhuispersoneel methodologisch voldoende kwalitatief onderzocht zijn. De twee beste instrumenten voor snelle screen ...
help
Minder kans op ondervoeding verpleeghuisbewoner \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Geerts, A. \ 2006
Als bewoners van verpleeghuizen in een aangename omgeving samen aan tafel de maaltijd gebruiken, voelen ze zich aantoonbaar gezonder en hun lichaamsgewicht blijft beter op pijl. Een gesprek met dr. Kristel Nijs naar aanleiding van haar onderzoek in 5 ...
help
Onder- en overvoeding centraal op voedingscongres NZO en NVD \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Groote, Y. de \ 2006
Verslag van het symposium "Voeding in de praktijk" in Ede op 7 december 2006, georganiseerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Onder- en overvoeding stonden centraal
help
Perioperatieve voeding \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Garretsen, M.K. \ Melis, G.C. \ Richir, M.C. \ Boelens, P.G. \ Vlaanderen, L. \ Leeuwen, P.A.M. van \ 2006
Ziekte gaat gepaard met ongewenst gewichtsverlies, veelal ten gevolge van ondervoeding. In de chirurgische setting is ondervoeding een risicofactor voor postoperatieve morbiditeit en sterfte. Daarom is perioperatieve voeding een belangrijke factor in ...
help
Gesund zunehmen bei Untergewicht \ Ernaehrung im Fokus : Zeitschrift fuer Fach-, Lehr- und Beratungskraefte [Artikel]
Groeneveld, M. \ 2006
"Spargeltarzan" oder "Bohnenstange" – so werden dünne Menschen oft spöttisch bezeichnet. In einer Gesellschaft, in der sich viele mit überflüssigen Pfunden plagen, werden die Probleme von Menschen mit Untergewicht oft nicht ernst genommen.
help
Dieetpreparaten effectiever dan dieetadvies? : wetenschappers, diëtisten en industrie rond-de-tafel \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
2005
Dat wetenschappelijk onderzoek veel stof op kan doen waaien, bleek na publicatie van een Cochrane review over voedingsinterventie bij ondervoeding. Hoe moeten de resultaten geïnterpreteerd worden en wat is de betekenis ervan voor de diëtetiek?
help
Vroege screening ondervoeding kostenbesparend : SNAQ de moeite waard \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Aalst, L. van \ 2005
Met behulp van de Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) kunnen ondervoede patienten opgespoord worden. Interventieonderzoek toont aan hoe effectief deze screening is en wat de gevolgen zijn voor de ziekenhuiskosten
help
Ontwikkeling en validatie van de Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) : wetenschappelijke onderbouwing van drie simpele screeningsvragen \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Kruizenga, H.M. \ Seidell, J.C. \ Vet, H.C.W. de \ Wierdsma, N.J. \ Bokhorst-de van der Schueren, M.A.E. van \ 2004
De SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire), een korte vragenlijst, is ontwikkeld waardoor patiënten in een slechte voedingstoestand bij opname in een ziekenhuis herkend worden, waarna de voedingsbehandeling direct gestart kan worden. De vra ...
help
Ondervoeding bij ouderen nog te weinig onderkend: NZO-VLAG visiting professor John Morley over fysiologische anorexia \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Stasse-Wolthuis, M. \ 2004
Bij ouderen wordt de voedselinneming minder adequaat gereguleerd en is de immuunfunctie verslechterd. Door fysiologische anorexia lopen ouderen een verhoogd risico om ondervoed te raken wanneer ze door ziekte - vooral in combinatie met depressie - wo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.