help
Jaarverslag 2015-2016 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2016
In verband met het afbouwen van de werkzaamheden van de Technische commissie bodem (TCB) betreft dit jaarverslag de werkzaamheden van 1 januari 2015 tot en met het beëindigen van de werkzaamheden in 2016.
help
De ondergrond van de Lemselermaten [Boek]
Harting, R. \ 2016
Op winlocatie Weerselo wordt sinds midden jaren ’60 drinkwater gewonnen. Om te onderzoeken of deze drinkwaterwinning invloed heeft op de hydrologie van de Lemselermaten heeft Provincie Overijssel een drietal boorlocaties geselecteerd om nieuwe diepe ...
help
Preliminary characterisation of the reactivity of the Dutch subsurface at intermediate depth (30 - 400m) [Boek]
Kempen, Cheryl van \ Griffioen, Jasper \ 2016
The objective of this study is to statistically characterise the geochemical composition of the Dutch subsurface at intermediate depth (30-400 m) as such characterisations were lacking before. Data-sets of geochemical analyses were obtained from TNO ...
help
Congres Heel Holland Zakt 2016 [Video]
STOWAvideo \ 2016
Presentaties opgenomen op het congres - Heel Holland Zakt - op donderdag 31 maart 2016 - Madurodam - Den Haag: P01 - Inleiding, P02 - Veenbodemdaling in de Spotlight, P03 - Debat, P04 - PvA Kennisagenda Veenbodemdaling, P05 - De Speld, A1 - Meebewege ...
help
Intensief onderhandelen leidt tot nieuw bodemconvenant \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase voor het bodem- en ondergrondbeleid. Daarover maa ...
help
Ligboxen vullen met de handen in je zakken \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Smid, W. \ 2015
Gebruikers van de VTL-ligboxenvuller zijn zeer tevreden over hun aankoop. Het systeem doet zijn werk goed en is volgens één van de gebruikers aantrekkelijk geprijsd.
help
De toepassing van Delft3D numerieke delta's op reservoirgeologie : rivierdelta's diep in de ondergrond: hoe zien ze eruit? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Forzoni, A. \ Storms, J. \ Walstra, D.-J. \ Hoogendoorn, B. \ 2015
In dit artikel bieden de auteurs een kort overzicht van het huidige en toekomstig onderzoek naar langetermijn modelleren met Delft3D in Nederland (TU Delft, Universiteit Utrecht, IHE en Deltares), hoe we dit kunnen toepassen p[ reservoirgeologie, en ...
help
Schaliegas in 1 uur en 43 minuten \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Heynen, R. \ 2015
Schaliegas staat sinds 2012 centraal in het publieke debat, voor en tegenstanders stonden lijnrecht tegenover elkaar. Op 10 juli 2015 heeft het kabinet ervoor gekozen de komende vijf jaren schaliegas niet commercieel te winnen. Eind 2015 neemt het Ka ...
help
Onderzoek ontgravingen en oude riviergeulen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Oosterhoff, R. \ Thomas, J. \ Penning, R. \ Pijl, R. van der \ 2015
Bij oude rivierlopen kun je nog wel eens voor verassingen komen te staan als het om de samenstelling en dikte van de bodemlagen gaat. Het gevaar voor opbarsten bij ontgravingen is niet ondenkbeeldig. Daarom is het nuttig geotechnische risico-inventar ...
help
Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
help
Schaliegas in 1 uur en 43 minuten [Boek] - Eerste druk.
Heynen, Rolf \ 2015
Informatie over de winning van schaliegas in Nederland, de voor- en nadelen, de mogelijke risico's en het actuele draagvlak.
help
Te veel focus op veilige valondergrond op kinderspeelplaats : ‘betutteling leidt tot steriele en weinig uitdagende speelplekken’ \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Sneppen, P. van der \ 2015
‘Er wordt onnodig veel geld uitgegeven aan dure, valdempende ondergronden op speelplaatsen.’ Dat zegt Johan Oost van OBB Speelruimtespecialisten in een onderzoeksrapport dat hij dit najaar aan branchegenoten presenteerde. De speelruimtespecialist zie ...
help
Bouwen op drijfzand : benutten van geologische kennis bij dijkbeheer [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hammen, J. van der \ Harmsen, M. \ Hijma, M. \ Lam, K.S. \ 2015
Het wettelijk toetsinstrumentarium 2017 geeft dijkbeheerders een interessante tool en een nuttige schematisering van de ondergrond. Deze wordt toegepast in de vierde toetsronde voor primaire keringen. Er zijn veel kanen om het toepassingsgebied te ve ...
help
Goede grond voor een duurzame toekomst : resultaten van een onderzoek onder bodemprofessionals \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Oorschot, I.H.M. van \ Vliet, M.E. van \ 2015
Initiatief Bewust Bodemgebruik en Royal HaskoningDHV zijn een gemeenschappelijk onderzoek gestart in het kader van Jaar van de Bodem 2015. Inzet is de vraag hoe bodemprofessionals aankijken tegen de bijdrage die de bodem kan leveren aan het oplossen ...
help
Een Europese onderzoeksagenda voor het bodem-sediment-watersysteem in relatie tot landgebruik : INSPIRATION \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Maring, L. \ Brils, J.M. \ Boekhold, A.E. \ Cleen, M.P.T.M. de \ Molenaar, N.J. \ 2015
Op 1 maart 2015 is het driejarige Europese Horizon2020-project INSPIRATION gestart. Hierin wordt een Europese strategische onderzoeksagenda ontwikkeld voor het natuurlijk systeem, landgebruik en landbeheer. In deze agenda wordt gekeken naar de wijze ...
help
4P kansen met 4D planning : een verkenning van tools en instrumenten [Boek]
Blauw, Maaike \ Maring, Linda \ Mars, Jan Frank \ 2015
Dit rapport geeft de resultaten weer van een verkenning en afbakening voor toepasbaarheid van 4D-tools (rekening houdend met de 3D ruimte en factor tijd) bij ruimtelijke opgaven van en visievorming voor het stedelijk gebied. Daarbij hebben we ook spe ...
help
Workshop live : WTI bijles livestream [Video]
STOWAvideo \ 2015
Livestream van de eerste bijlesdag van de STOWA. Op de bijlesdag leren drie waterschappen hoe ze om moeten gaan met hun data en deze klaar kunnen zetten voor de WTI.
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en ondergrond : Pilot Gemeente Utrecht, Pilot Provincie Noord-Brabant [Boek]
Vermooten, Sophie \ Meulen, Suzanne van der \ 2015
Dit rapport presenteert de resultaten van twee pilots waarvan één in de Gemeente Utrecht en één in de Provincie Noord-Brabant. In de pilots is getest in hoeverre de beschikbare kennis en methodiek voor het afwegen van activiteiten in de ondergrond en ...
help
Eric Sarelse : "met dit product gaan wij de kunstgrasmarkt veroveren" \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Iersel, H. van \ 2014
Wie slimmer en goedkoper kunstgrasvelden wil bouwen, zal met name gaan kijken naar de constructiehoogte van een veld. Nootenboom is al enkele jaren bezig met NS Coral. Een systeem op basis van schuimbeton, waarmee je de constructiehoogte én de kosten ...
help
Microbiological and geochemical dynamics of the subsurface: chemical oxidation and bioremediation of organic contaminants [Proefschrift]
Sutton, N.B. \ 2014
Verontreiniging van de ondergrond als gevolg van stedelijke en industriële activiteiten vormt een ernstig milieurisico. Om deze locaties te zuiveren en in hun oorspronkelijke staat te herstellen is het noodzakelijk dat efficiënte saneringstechnologie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.