help
How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
help
Hongarije: alles draait om relining : omvangrijke renovatieklus in Boedapest afgerond \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Boedapest heeft zijn nek uitgestoken en dat heeft in een goed verlopen reliningsklus geresulteerd. De Hongaarse stad bewijst dat de Siral-Wound techniek werkt en dat relining in grote steden zonder veel hinder plaats kan vinden.
help
Wild west in de bodem : wie schept orde in de chaos onder de grond? : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
We zien het niet, maar het is een drukte van belang onder onze voeten. Water-, elektriciteits- en gasleidingen, kabels, energieopslag, klimaatbeheersingssystemen, parkeergarages. Welke gevolgen heeft het explosief gestegen bodemgebruik voor onze drin ...
help
NSTT No-Dig Dag 2014 : belang sleufloze technieken erkend, maar te weinig toegepast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
De voordelen van sleufloze technieken zoals relining en horizontale boringen zijn bekend, maar er wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers nog te weinig gebruik van gemaakt. Onbekendheid met het materiaal en het ontbreken van kennis zijn daar debe ...
help
Animatie Structuurvisie Ondergrond (STRONG) : [Video]
Groene Steden \ 2014
Het is druk in de grond onder onze voeten. Er is een visie op de ondergrond nodig om nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk in goede banen te leiden, en de belangrijke functies te beschermen. Ingrepen in de ondergrond doen we voor tientallen jaren en ...
help
In de Ondergrond [Video]
Schroevers, M. \ 2014
Bodem, water en ondergrond zijn een natuurlijk systeem dat voor steeds meer functies gebruikt wordt: infrastructuur, energiewinning, waterwinning etc. De drukte in de ondergrond dwingt ons samen te werken en keuzes te maken op basis van kennis en vis ...
help
NSTT No Dig Event: diepgravende dag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van \ 2013
De 25e verjaardag van de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) werd op het NSTT No Dig Event in de Expo, Haarlemmermeer, gevierd. De dag stond in het teken van aanleg en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen ...
help
Agrarische grondbewerkingen en de WION : 16 x vraag en antwoord \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2011
De afgelopen jaren is een aantal uitzonderingen op de WION gemaakt voor agrarische grondbewerkingen. Bovendien blijft het onderwerp de politiek bezighouden en worden er steeds veranderingen voorgesteld. Daar heeft u als uitvoerend cumelabedrijf of we ...
help
Onzorgvuldig graven kost (veel) geld : hoge boetes en forse rekeningen als gevolg van kapotte kabels en leidingen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2011
De kosten voor kapotgetrokken kabels en leidingen lopen steeds meer op. Sinds het in werking treden van de WION worden er niet alleen meer boetes uitgedeeld, maar beginnen de kabel- en leidingbeheerders steeds hogere rekeningen te sturen voor de gele ...
help
Basisregistratie Ondergrond vanuit waterleidingprepectief [thema Infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lagendijk, V. \ Boukes, H. \ 2011
De overheid wil op een goede manier met heel veel gegevens omgaan. Dit is dermate belangrijk, dat men er een wettelijk kader voor heeft opgesteld: de Basisregistratie. Ook voor ondergrondgegevens komt er een Basisregistratie. Omdat die Basisregistrat ...
help
Ordenen ondergrond in praktijk niet zo simpel : ondergrondse masterplannen voor bodemenergie [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tel, J. \ 2011
Veel gemeenten zien in een ondergronds masterplan de oplossing voor een goede ordening van de ondergrond, bijvoorbeeld voor gebruik van bodemenergie. Gebrekkige informatie over de bodem of wijzigingen in gebiedsontwikkeling kunnen in de praktijk zorg ...
help
Ondergrondse opslag van het 'blauwe goud' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooiman, J.W. \ Olsthoorn, T.N. \ 2011
Overal in de wereld is men bezig met ondergrondse wateropslag. De term Managed Aquifer Recharge (MAR) bestaat zo'n tien jaar en is inmiddels ingeburgerd in het denken over duurzame, integrale oplossingen voor watermanagement-gerelateerde vraagstukken ...
help
WKO tool geeft snel inzicht in kansen warmte-koudeopslag : quickscan geeft haalbaarheid per locatie : dossier-(water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Krajenbrink, H.J. \ Koenders, M.J.B. \ Hardon, N.C. \ 2011
De technische, juridische en financiële haalbaarheid van een warmte-koudeopslagsysteem zijn snel te achterhalen met de nieuw ontwikkelde WKO Tool. In de volgende fase wordt de webapplicatie uitgebreid met kaartlagen met aanvullende informatie, zoals ...
help
Kennis ondergronds bouwen zakt verder weg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2010
In 2009 bestond het Centrum Ondergronds Bouwen vijftien jaar. Het instituut werd opgericht om in de eerste plaats kennis te vergaren over het boren van tunnels naast de traditionele afzinkmethode. Tien boortunnels later dreigt volgens Han Admiraal de ...
help
Amsterdam-West legt stadswarmteleiding aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heus, C.A. de \ 2010
Diverse boortechnieken zijn ingezet bij de aanleg van de stadswarmteleiding in Amsterdam-West. Bijzonder was de horizontaal gestuurde boring van 700 meter in natuurgebied de Bretten met een stalen binnenbuis in een stalen buitenmantel
help
Katwijk wil parkeergarage in dijk-in-duin \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wit, S. de \ Wessels, J. \ Houweling, W.J. \ 2010
De gemeente Katwijk heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar de technische haalbaarheid van het bouwen van een parkeergarage in een dijk in de duinen. Dit plan betekent het combineren van een waterkerende functie met een gebruiksfunctie van e ...
help
Garage brengt waterkerende functie duin niet in gevaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wessels, J. \ Schweckendiek, T. \ Houweling, W.J. \ 2010
Centrale vraag bij het onderzoek naar de bouw van de parkeergarage in een dijk-in-duin in Katwijk was of de aanwezigheid van een garage het waterkerend vermogen van het dijklichaam beïnvloedt. De onderzoekers hebben bekende faalmechanismen en nieuwe ...
help
Spelen op verborgen snelweg \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2009
Bij de aanleg van de A73 is ter hoogte van Roermond een 2,45 km lange Roertunnel ontworpen. Een deel daarvan loopt onder het Roerdal door, terwijl een kilometer lang traject bovengronds voorzien is van sportvoorzieningen, namelijk dat deel dat door d ...
help
Amerikaanse Anton Dekker ontmoet Nederlandse James Urban \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K. \ 2009
James Urban en Anton Dekker bewijzen dat toeval niet bestaat: ondekkingen worden los van elkaar op verschillende plekken in de wereld gedaan. De Amerikaanse James (Jim voor vrienden) Urban boog zijn hoofd al jarenlang over ideeën rond ondergrondse gr ...
help
Bomen ploffen, leidingen ontploffen? : schade aan leigingnetwerken door beluchten : zeker risico blijft en is in de praktijk moeilijk te managen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2009
Medio 2008 vond in het Brabantse Dorst een zeldzaam incident plaats. Bij het pneumatisch injecteren van bomen -het zogenaamde ploffen- werd een gasleiding beschadigd. Duizend gezinnen kwamen daardoor zonder gas te zitten. Voor kennisinstituut Kiwa en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.