Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 564

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ondersteunende maatregelen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
MIA\Vamil : brochure en milieulijst 2017 [Boek]
2017
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt. Als ondernemer kunt u financieel voordelig invester ...
help
Innovatie Agro & Natuur [Website]
[ca. 2016]
InnovatieNetwerk is een Stichting die grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte ontwikkelt en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwi ...
help
Gratis geld voor de boomkwekerij? : subsidies en regelingen anno 2015 \ Boom in business [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
In 2015 gaat een nieuw Europees landbouwbeleid in, waaraan ook boomkwekers in principe voor het eerst kunnen meedoen. En welke subsidies en fiscale voordelen zijn er verder nog anno 2015? Een overzicht van de belangrijkste steunregelingen.
help
Superheffing op fosfaat lijkt nabij : Jaap Gielen: 'Het is niet de vraag óf, maar wanneer we door fosfaatplafond schieten' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2015
De eind maart 2015 door staatssecretaris Sharon Dijksma gemaakte koppeling tussen groeien in koeien en grond is volgens adviseurs onvoldoende om onder het fosfaatplafond te blijven. Het noodscenario, een door zuivelfabrieken opgelegde fosfaatheffing, ...
help
How to advance cellulosic biofuels : assessment of costs, investment options and policy support [Boek]
Peters, Daan \ Alberici, Sacha \ Passmore, Jeff \ Malins, Chris \ 2015
Advanced cellulosic biofuels can be a promising, sustainable alternative to fossil fuels in the transport sector but currently play only a minor role in the total fuel mix. In a study for ICCT and ECF, Ecofys assessed current and expected future prod ...
help
Beleidsvarianten voor de toekenning van toeslagen in de kalversector, 2014-2019 : gevolgen van vier beleidsvarianten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor een gemiddeld kalverbedrijf in Nederland [Boek]
Bondt, N. \ Jager, J. \ 2014
In deze nota wordt een analyse gemaakt van de veranderingen in de omvang van de toeslagen uit de eerste pijler van het GLB voor Nederlandse vleeskalverbedrijven tussen 2014 en 2019, die het gevolg zijn van de overgang van het historisch naar het regi ...
help
MIA\Vamil 2014 : brochure en Milieulijst [Brochure]
2014
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt. Een ondernemer kan financieel voordelig investeren ...
help
Nieuwe VLIF-regelementering op komst \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Swennen, J. \ 2014
De jongste tijd zijn er tal van vragen gesteld over de uitwerking en het tijdstip van het operationeel worden van de “nieuwe” VLIF maatregelen in kader van PDPO III (2014-2020). De VLIF ontwerpbesluiten werden door de Vlaamse regering op de bijeenkom ...
help
Joint fact finding a collaborative multi stakeholder approach to climate ready infrastructure [Presentatie]
Vogel, R. \ Schenk, T. \ Maas, N. \ Tavasszy, L. \ 2014
Presentation at Deltas in times of climate change II conference, Rotterdam, 24 September 2014
help
Convergentie toeslagen eerste pijler GLB in Nederland, 2014-2019 [Boek]
Terluin, I.J. \ Jager, J. \ Jongeneel, R.A. \ 2014
In deze studie wordt een analyse gemaakt van de veranderingen in de omvang van de toeslagen uit de Eerste Pijler van het GLB op Nederlandse landbouwbedrijven tussen 2014 en 2019, die het gevolg zijn van de overgang van het historisch naar het regiona ...
help
Agrarisch natuurbeheer: brug tussen landbouw en natuur [Video]
2013
Agrarisch natuurbeheer levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Boeren kunnen samen afspraken maken over de uitvoering. Het resultaat zijn groene linten in het landschap waar planten en dieren profijt van hebben. Staatssecretaris Verdaas van ...
help
Akkoord over Europees landbouwbeleid : quota afgeschaft, vergroeningseisen aan inkomenssteun \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Steinbusch, M. \ 2013
In juni 2013 hebben de Europese landbouwministers, de Europese Commissie en het Europees parlement overeenstemming bereikt over het te voeren gemeenschappelijke landbouwbeleid voor de periode 2012 tot 2020. Het ingezette beleid om prijs en productie ...
help
Gezonde Kas-animatie [Video]
2013
Animatie filmpje over het Gezonde Kassysteem. Het systeem attendeert de teler op de aanwezigheid van ziekten en plagen voordat er symptomen zichtbaar zijn, helpt hem bij het nemen van beslissingen en adviseert en faciliteert hem bij het toepassen van ...
help
De synergie van stedelijke klimaatadaptatie en -mitigratie maatregelen : een vijftal maatregelen uitgewerkt voor Rotterdam [Boek]
Bosch, P. \ Broeke, H. ten \ Gjaltema, J. \ Pástor, A. \ Rovers, V. \ 2013
In dit rapport wordt voor vijf maatregelen met zowel een gunstig effect op adaptatie aan klimaatverandering als op mitigatie van klimaatvernadering het adaptatie- en mitigatie effect gekwantificeerd. Dit zijn: 1) sproeien van daken; 2) warmte-koude o ...
help
Toelichting bij de gecombineerde opgave 2013 [Boek]
2013
Deze toelichting hoort bij de Gecombineerde opgave 2013. Deze toelichting kan gebruikt worden bij de vragen op het formulier Gecombineerde opgave, het formulier Opgave Gewaspercelen, het formulier Verzoek Uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en lan ...
help
Overzicht van maatregelen om de ammoniakemissie uit de veehouderij te beperken [Boek]
Smits, M.C.J. \ Aarnink, A.J.A. \ Ellen, H.H. \ Groenestein, C.M. \ 2013
Huidige en toekomstige maatregelen worden beschreven, die de ammoniakemissie in of nabij Natura 2000 gebieden kunnen verlagen. Het rapport is gericht op ammoniakemissie reducerende maatregelen bij de diercategorieën melkvee, vleesvarkens, leghennen e ...
help
Impact of natural disasters on agricultural protection: effects for food- and non-food agricultural commodities [Studentenverslag]
Hoogezand, B. \ 2013
The last decade there has been an increasing attention for the impact of natural disasters. furthermore, since the GATT Uruguay Round there has been growing attention for the effects of agricultural protection. This study combines both elements. Six ...
help
Binding cultuurgroepen met LTO nieuw leven ingeblazen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Smits, P. \ 2012
Na ruim een jaar belangenbehartiging in LTO-verband wordt de balans opgemaakt door de Vakgroep Bomen en Vaste Planten. Zo blijkt dat de communicatie van de vakgroep met de achterban beter kan. Betrokkenen zijn het er wel over eens dat de organisatie ...
help
Steun voor jonge boer : 'vergrijzing bedreigt voedselzekerheid' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2012
Brussel is bezorgd om het geringe aantal jonge boeren. De EU wil extra steun voor die groep. Nederlandse deskundigen relativeren het probleem.
help
INCAH - Infrastructure Networks and Climate Adaptation for Hotspots [Presentatie]
Tavasszy, L. \ 2012
Presentation at the Midterm assessment, 4th october 2012, Amsterdam. Climate change = threat to infrastructure’s basic functions. Expected impact? Remedy?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.