help
Continuïteit familiebedrijf bij noodsituaties \ BloembollenVisie [Artikel]
Hollaar, F. \ 2015
Familiebedrijven vormen de hoofdmoot in de agrarische sector. Uit onderzoek blijkt dat bij Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken of Echtscheiding juist deze bedrijven erg kwetsbaar zijn. Een zogenaamde OASE-analyse is dan ook een onmi ...
help
Gelijk speelveld : column \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Strijker, D. \ 2014
Het LEI laat zien dat het Europese speelveld tamelijk gelijk is, maar niet helemaal. Column over een rapport van het LEI over onze concurrentievoorwaarden in vergelijking met andere EU-landen met een grote landbouwsector.
help
Kiwi-melkrobot : aansluitarm voor de rotorstal \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Wesselink, W. \ 2013
In Nieuw-Zeeland ontwikkelden melkveehouders en het bedrijf Milktech een eenvoudig robotsysteem voor bestaande draaimelkstallen. Hij moet boeren helpen, niet vervangen.
help
Twintig jaar agrarisch recht: inkomensondersteuning in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid [: themanummer Snijders] \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Verbakel-van Bommel, H.A. \ 2012
In het kader van het Symposium '20 jaar agrarisch recht' is aandacht geschonken aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, meer in het bijzonder de directe inkomensondersteuning van de landbouw vanuit Europa. Tijdens het symposium is op hoofdlijnen in ...
help
Lagere toeslag dreigt : VVD en PvdA oneens over invulling GLB \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2012
De druk om te snijden in het totale EU-budget neemt toe. Dat brengt ook het GLB-budget in gevaar, waardoor de Nederlandse boer nog minder bedrijfstoeslag gaat ontvangen.
help
Minder geld uit GLB, méér eisen : 7 procent natuurbraak erg omstreden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2012
Van vergroeningseisen in het nieuwe GLB, zoals natuurbraak, zijn meer boeren op de hoogte dan van soms forse gevolgen voor hun totale inkomenssteun.
help
Goed om te weten : [thema] \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2012
Vanaf 1 april start de invulperiode voor de gecombineerde opgave. In dit thema alle informatie hierover, inclusief overzicht van subsidies.
help
Korting moet rap van tafel : 'gekozen weg is een weg van gisteren' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2011
De rekensom moet over, eist Bleker van commisaris Ciolos. Nederland wordt bij herverdeling EU-landbouwgeld onevenredig zwaar gekort: met €70 miljoen.
help
Nederlandse boer levert in : Bleker: 'weinig ambitieus en vernieuwend' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ Esselink, W. \ 2011
Het Nederlandse budget daalt ruim 8 procent in het voorgestelde nieuwe EU-Landbouwbeleid. Er komt in Nederland een flat rate en verplichte vergroening.
help
Het mes gaat in de zorgvergoeding \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Ypma, T. \ 2011
In 2013 wordt flink gekort op het persoonsgebonden budget. Dat betekent minder inkomsten voor zorgboeren. Een AWBZ-erkenning blijft belangrijk.
help
Buren hebben al wel betaald : Bleker moet perceelsregistratie versimpelen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2011
Aanpassing van de perceelsregistratie vertraagt uitbetaling van bedrijfstoeslag. In de buurlanden is al wél betaald. De Tweede Kamer wil snel verbetering.
help
Ziek maar niet verzekerd. Probleem! : arbeidsongeschiktheid kan bedrijf flinke schade toebrengen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Queisen, G. \ 2010
Langdurig ziek of arbeidsongeschiktheid. Als akkerbouwer wil je er niet bij stilstaan. Van het ene op het andere moment kan je ermee worden geconfronteerd. Je zit aan je bed gekluisterd, terwijl je eigenlijk moet ploegen, zaaien, spuiten of oogsten. ...
help
Van kennelijke fouten en wat er verder mis kan gaan : jurisprudentie steunaanvragen toeslagrechten \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Stehouwer, P. \ 2010
Sinds 2006 kunnen landbouwers die over toeslagrechten beschikken in aanmerking komen voor (uitbetaling van) inkomenssteun. Daarvoor is vereist dat jaarlijks een aanvraag wordt gedaan. Helaas komt het regelmatig voor dat er iets fout gaat, waardoor de ...
help
Groen, billijk en ook lager : minder EU-geld voor Nederlandse boer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ Esselink, W. \ 2010
Koppeling van bedrijfstoeslagen aan groene diensten is een kernpunt in de voorstellen van EU-commissaris Ciolos. De verdeling moet ook billijker.
help
AB dankzij agrarisch deel crisisbestendig \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Buitenhuis, R. \ 2009
Agrarische bedrijfsverzorging (AB) is een bloeiende bedrijfstak en ook in crisistijd vol vertrouwen. Mede dankzij de - afnemende - band met de landbouw
help
Dramatische tijden in de VS ; steun van $28 miljard voor landbouw \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2009
Extreem lage opbrengstprijzen, hoge kosten en ook nog banken die geld willen: boeren in de Verenigde Staten betekent dit jaar geen inkomen, maar verlies
help
Bedrijfsverzorger biedt zieke boomkweker uitkomst \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Rompa, I. \ 2009
Soms zijn boomkwekers voor langere tijd uitgeschakeld door bijvoorbeeld ziekte. Bedrijfsverzorgers bieden in dat geval uitkomst. Zij houden het bedrijf staande op het moment dat de ondernemer hier zelf even niet toe in staat is
help
In de lappenmand, maar bedrijf draait 'gewoon' door \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Verstegen, S. \ 2008
Ondernemer, Wiel Brummans ligt ziek thuis met een bacterie-infectie. Het witlofbedrijf staat tijdens zijn ziekte onder de leiding van zijn neef en een bedrijfsverzorger
help
Nieuw beleid beloont prestaties boeren \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
2008
Per jaar ontvangen Nederlandse boeren ongeveer 900 miljoen euro aan inkomenstoeslagen van de Europese Unie, wat een forse impuls aan de plattelandseconomie betekent. De EU wil deze middelen anders gaan verdelen. Het ministerie van LNV heeft in septem ...
help
Thema: ontkoppeling \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Keuper, J. \ Esselink, W. \ Hogenkamp, W. \ Horst, M. ter \ 2007
In dit themanummer staan 4 artikelen over de loskoppeling van de melkpremie van melkproductie: 1) kilo-premie gaat bij groei omlaag; 2) indikken melkpremie is niet altijd winnende strategie; 3) het omzetten van de melkpremie in toeslagrechten; 4) de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.