help
Dubbel perspectief : Maarten Kool - Caroline van der Horst \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
2016
In dit nummer zoomt Agro & Chemie in op het middel- en hoger beroepsonderwijs, en de rol van de overheid om de transitie naar een biobased economy te stimuleren. Namens de overheid spreekt Maarten Kool, plaatsvervangend directeur bij het Ministerie v ...
help
Aeres Symposium Groen perspectief, 21 mei 2015 in Dronten [Video]
2015
'Laat het Groene Onderwijs bij het ministerie van Economische Zaken.' Het waren duidelijke woorden van Albert Jan Maat, een van de keynote speakers op het Aeres symposium Groen Perspectief van 21 mei 2015. Maat riep de aanwezigen op zich strijdbaarde ...
help
Leren met diepgang : APS helpt school met toetskwaliteit \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2015
Een vmbo-kaderleerling leert anders dan een basisleerling. Dat is een uitgangspunt voor een aanpak waar Clusius Amsterdam met ondersteuning van APS aan werkt. Het moet leiden tot betere toetsing, een betere determinatie van de juiste plek voor leerli ...
help
Nog veel te winnen met alumnibeleid : ‘het zijn de beste ambassadeurs van je school’ \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Bennik, I. \ 2015
Dat afgestudeerden kunnen bijdragen aan de verbetering van onderwijskwaliteit in het mbo en hbo, daarvan is iedereen wel overtuigd. Een prioriteit is het echter niet, blijkt uit onderzoek. Groen Onderwijs peilde bij een aantal groene onderwijsinstell ...
help
2Groen gaat verder : gezamenlijk opleidingsaanbod AOC Oost en de Groene Welle \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
2015
Om kwaliteit te kunnen bieden in het mbo, werken Groene Welle en AOC Oost intensief samen. Vanaf 2016 is er één opleidingsaanbod met verschillende uitvoeringslocaties.
help
Ondernemend onderwijs : uitgangspunt voor het onderwijs van de toekomst [Boek]
Breed, N. \ 2015
Eind 2015 brengt het Platform Onderwijs2032 een advies uit aan het kabinet over het vormgeven van een hernieuwd en toekomstgericht curriculum van het funderend onderwijs. Om te komen tot dit advies is het platform de maatschappelijke dialoog aangegaa ...
help
'Ambities aoc's bedreigd door bezuinigingen' : AOC Raad-voorzitter Jan Pieter Janssen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
Het ministerie van Economische Zaken kondigt in de Rijksbegroting 2016 aan dat aoc’s flink gekort worden op hun bekostiging. Vrijwel op hetzelfde moment maken de aoc’s in hun nieuwe sectorplan kenbaar dat ze grote ambities voor de komende vijf jaar h ...
help
Lerarenregister nu nog vrijwillig, straks verplicht : kwaliteit en (bij)scholing \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Versteeg, M. \ 2015
In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. ...
help
Werk maken van sociale veiligheid : nieuwe wet vraagt om schoolbrede professionalisering \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Rubbens, D. \ 2015
Pro-actief schoolveiligheidsbeleid als docent, team en directie vorm geven, vraagt om professionalisering op alle lagen. De overheid zegt ‘wat’ u moet doen, u bepaalt het ‘hoe’. Werk opbrengstbewust aan sociale veiligheid en borg het in kwaliteitszor ...
help
Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs : eenheid in verscheidenheid [Boek]
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie \ 2015
De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) geeft in dit advies antwoord op de vraag: Hoe kan het beleid stimuleren dat de verwevenheid tussen hoger onderwijs en onderzoek sterk(er) bijdraagt aan onderwijskwaliteit, onderzoekskwali ...
help
Verkenning sectoronderwijs [Boek]
Wouters, Anita \ Wiel, José van der \ Hondebrink, Richard \ Bakker, Harry \ 2015
Op 30 oktober 2014 is bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken een motie van de leden Van Veldhoven en Lodders aangenomen. Daarin wordt geconstateerd “dat het groene onderwijs deel uitmaakt van de begroting van Economisch ...
help
Onderwijsbekostiging OCW en EZ : vergelijking uitgaven en systematiek 2004-2014 [Boek]
Berger, Jurriaan \ Bokdam, Johan \ 2015
Het onderwijsstelsel in Nederland is zodanig ingericht dat er binnen de vier onderwijssectoren vo, mbo, hbo en wo verschillende opleidings- of studierichtingen kunnen worden gekozen. De meeste van deze richtingen vallen onder de verantwoordelijkheid ...
help
LLTB-voorzitter Léon Faassen over groen onderwijs : 'ik ben groot voorstander van centraliseren van opleidingen' \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2015
“Mijn ideaal is dat we vanuit de sector beter communiceren met de scholen en dat onderwijs sneller reageert op de markt.” Dat zegt Léon Faassen die voor LTO Nederland woordvoerder kennis en onderwijs is. Actueel is de positionering van groen onderwij ...
help
Onzekere toekomst voor groen onderwijs : bezuiniging gehandhaafd en verhuizing naar OCW \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
De Tweede Kamer wil geen geld uittrekken om de bezuiniging op groen onderwijs te repareren. Bovendien heeft ze besloten dat het groen onderwijs van het ministerie van EZ moet verhuizen naar het ministerie van OCW. Beide besluiten betekenen dat deze o ...
help
Hbo'er wordt innovatieve onderzoeker: advies Onderwijsraad \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2015
Nederland is een kennisland en het streven is om daarin nog sterker te worden. Dat lukt, sinds 1990 is het aantal hbo-studenten bijna verdubbeld. Dit is het kwantitatieve verhaal. Maar hoe zit het met de kwaliteit?
help
Experimenteren met promovendi \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kouwen, M. \ 2015
Vanaf september zijn sommige promovendi geen werknemer meer, maar student. Een experiment moet uitwijzen of dat wenselijk is.
help
Groen onderwijs tussen hoop en vrees \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Anderhalve week geleden oordeelde de Tweede Kamer in een motie dat het groene onderwijs, waaronder Wageningen Universiteit, onder het ministerie van OCW moet gaan vallen. Wat was de aanleiding voor deze motie, hoe ontstond er opeens een Kamermeerderh ...
help
Standpunt AOC Raad over de positie van het groene onderwijs [Boek]
AOC Raad \ 2015
Onlangs heeft de Tweede Kamer de motie van Van Meenen en Dik-Faber aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. Gezien de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht en de vragen di ...
help
Groen onderwijs : lijst van vragen en antwoorden [Boek]
2015
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 15 september 2015 inzake de aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs (K ...
help
Reactie Motie 30400 VIII, nr. 52 /Groen Onderwijs OCW [Brief]
Dijkhuizen, A. \ Hermans, L. \ 2015
Een brief aan de staatssecretaris van Economische zaken waarin hem wordt verzocht om de motie die voorstelt het groene onderwijs te verschuiven van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.