help
Dossier bodemgezondheid [Dossier]
2015
Het dossier bodemgezondheid bevat leermaterialen over bodemgezondheid en bodemgezondheid in relatie tot plantgezondheid en bemesting. Verschillende onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de bodemgezondheid. Welke maatregelen helpen?
help
Proeven zonder neus en ogen [Poster]
[ca. 2015]
Poster voor het programma Smaaklessen.
help
Voeldoos [Poster]
[ca. 2015]
De voeldoos is een activiteit voor kleinere kinderen. Eten is te herkennen door er naar te kijken, maar ook door er aan te voelen. Wat heb je nodig om een voeldoos te maken, en welke groenten en welke fruitsoorten kunnen er in. De activiteit kan moei ...
help
'Biobased heeft mijn hart gegrepen' : Rabobank ziet veel perspectief in verbinding agri en chemie \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2015
“Boer wordt een prachtig beroep”, zegt Daan Dijk van de Rabobank. Het vak verandert wel in een biobased toekomst en dat heeft consequenties voor onderwijs. Dijk zet zich in om de werelden van agri en chemie dichter bij elkaar te brengen.
help
Co-creatie: een nieuw perspectief voor leermiddelen : Marc Hendriks over nieuwe businessmodel Ontwikkelcentrum \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
Leermiddelen voor het aoc-onderwijs produceren zonder subsidie van het ministerie van EZ is niet gemakkelijk maar mogelijk, vindt Marc Hendriks. De marketingmanager van het Ontwikkelcentrum legt uit hoe het nieuwe businessmodel van de organisatie eru ...
help
Groene kennis en kunde naar de klas [Video]
2015
Individuele video-interviews met lectoren en docenten over de vertaling van praktijkonderzoek naar onderwijs en de rol van Groen Kennisnet.
help
Samen ontwikkelen en delen : lesmateriaal keuzevakken vmbo-groen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Bennik, I. \ 2015
In overleg met de aoc’s heeft het Ontwikkelcentrum prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor de profielmodules van het nieuwe Profiel Groen in het vmbo. Een aantal vmbo-groenscholen zijn inmiddels aan de slag gegaan met het ontwikk ...
help
Toolbox differentiatie : hoe zet je als school vanuit je behoefte aan meer differentiatie en flexibiliteit stappen op het gebied van leermiddelenbeleid en professionalisering? [Poster]
[2015]
Hoe zet je als school vanuit je behoefte aan meer differentiatie en flexibiliteit stappen op het gebied van leermiddelenbeleid en professionalisering? Bekijk inspirerende voorbeelden en praktische informatie in de toolbox.
help
Dossier toolbox differentiatie [Dossier]
[2015]
Hoe ga je om met niveauverschillen in de klas? Hoe verzorg je een scala van vmbo- en mbo-opleidingen op relatief kleine onderwijslocaties? Door te flexibiliseren en te differentiëren kunnen aoc’s het beste uit hun leerlingen halen en kleinschalig vak ...
help
Dossier leermateriaal plant [Dossier]
2015
Dit dossier bevat leermateriaal over plantenteelt voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met HBO en aparte cursussen over gewasbescherming en emissie.
help
Dossier leermateriaal plantgezondheid [Dossier]
2015
Dit dossier bevat beschikbare lesmaterialen over plantgezondheid. Welke maatregelen kan men inzetten om planten gezond te houden. Denk aan een weerbaar gewas, robuuste teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën, natuurlijke vijanden of een ef ...
help
Leerarrangement regionale voedselstrategie \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2015
Kennis over regionale voedselstrategie is volop in ontwikkeling. Een nieuw leerarrangement met kennis, informatie en opdrachten is beschikbaar voor mbo, hbo en voor praktijknetwerken.
help
Groen voor en van de maatschappij [Boek]
Janse, E. \ [ca. 2015]
Deze lesmodule is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt. Zo kun je voor iedere onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix samenstellen. Deze ...
help
Hbo-studenten presteren ondermaats op taalvaardigheid : Hbo-docenten sceptisch over verbetermogelijkheden \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Bennik, I. \ 2015
De taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs laat te wensen over. Dat concludeert De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in een adviesrapport. Perry van Kerkhoven, docent Communicatie bij HAS Hogeschool, en Hans Hoenjet, docent Neder ...
help
'Een nieuwe dimensie voor het onderwijs': Frank Bakema over de impact van digitalisering \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2015
Leermiddelen volgens de MOOC-formule nemen in het academisch onderwijs een hoge vlucht. Wageningen publiceerde er onlangs twee die tezamen wereldwijd 40.000 deelnemers trokken. Volgens Frank Bakema, corporate directeur Education, Research en Innovati ...
help
Passie voor mens en natuur : Geert Willink (51) \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2015
“Het is mooi te zien hoe mensen zich ontwikkelen en ik help hen daar graag bij.” Daarom zit Helicon-docent Geert Willink vaak met natuurorganisaties rond de tafel om hen te ondersteunen. Zijn passie voor natuur helpt hem daarbij.
help
Plant en groei : moduleboek, modulecode: TA1405, dictaatcode: 40-0182 : tuinbouw en akkerbouw (TA) : jaar 1, blok 3 [Boek]
Kerkmeester, R. \ 2014
Dit moduleboek Plant en Groei, bevat lesmateriaal voor de opleiding Tuin en Akkerbouw voor het Hoger Agrarisch Onderwijs en bevat ook de PGO taken en practicumhandleiding. Deze module richt zich op het plantenrijk, sortiment, veredelen, vermeerderen, ...
help
Stappenplan open publiceren van leermaterialen [Boek]
Schuwer, R. \ 2014
Veel instellingen voor hoger onderwijs hebben al een database (repository) met digitaal leermateriaal. Soms is dat de database van de elektronische leeromgeving die gebruikt wordt (bijvoorbeeld Blackboard of Moodle), of is het een database met allerl ...
help
Dossier lesmateriaal plantenziektekunde [Dossier]
2014
In het project lesmateriaal plantenziektekunde voor het Groene HBO, worden readers en interactieve digitale modules ontwikkeld over de morfologie, reproductie, detectie en bestrijding van plantbelagers. Behandeld worden schimmels, oömyceten, bacterië ...
help
Module geavanceerde technische installaties glastuinbouw [Boek]
[2014]
Onderwijsmodule 'Geavanceerde technische installaties glastuinbouw' de module bevat de volgende leereenheden: Plantfysiologie, Basiskennis bedekte teelt, Gebruik klimaatcomputer, Diepgaande specialistische kennis van technische toepassingen en een ei ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.