help
Knopkruid brongericht aanpakken op biologische groentenbedrijven [Presentatie]
Biesemans, N. \ Cauwer, B. de \ Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Debode, J. \ Willekens, K. \ Vandecasteele, B. \ 2017
Presentatie behorende bij de startbijeenkomst themagroep knopkruid binnen biobedrijfsnetwerk groenten. Knopkruid is een problematisch onkruid in zowel biologische als conventionele landbouw. Een ondoeltreffende bestrijding leidt tot een felle zaadban ...
help
Openvelddag Bio van Inagro trekt heel wat volk \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2017
Het proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro organiseert elk jaar een openvelddag. Geïnteresseerden kunnen dan kennismaken met de lopende proeven. Dit jaar was de belangstelling erg ruim en moesten de organisatoren de groep in twee delen splitsen ...
help
Effect onkruidbestrijdingsstrategieën op de opbrengstreductie van snijmaïs : resultaten van een éénjarige veldproef in 2016 [Boek]
Huiting, Hilfred \ Schooten, Herman van \ 2017
help
Arable weeds and nontarget plants in prospective risk assessment for plant protection products : specific protection goal and exposure assessment goal options [Boek]
Arts, Gertie \ Boesten, Jos \ Brock, Theo \ Roessink, Ivo \ 2017
help
Tropanalkolide : Verunreinigungen in Biokulturen verhindern [Boek]
2016
Tropanalkaloidhaltige Unkräuter können das Erntegut von Ackerkulturen kontaminieren und im Extremfall Menschen und Nutztiere vergiften. Verunreinigtes Erntegut kann nur bedingt gereinigt werden. Deshalb ist es wichtig, diese Pflanzen im Feld zu bekäm ...
help
‘Waterschap grootste zaadleverancier van Nederland' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2016
In de rubriek Uitgesproken komen mensen aan het woord met een uitgesproken opvatting, mening of visie over zaken die in de akkerbouwsector spelen. Akkerbouwers Gezienus Schutrup en Jan Jalving uit Papenvoort (DR) ergeren zich bont en blauw aan het ma ...
help
In gesprek met (on?)kruid \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Graaf, G. de \ 2016
Onkruid. Gineke de Graaf van zaadteelttuinderij De Groenen Hof komt het deze zomer overal tegen. Door de vele ‘onkruid-ontmoetingen’ gaat ze een nieuwe relatie aan met onkruid. Een vastgeroeste overtuiging begint los te laten.
help
Tropane alkaloids : prevention of contamination in organic crops [Brochure]
Allertsee, O. \ Weller, S. \ Altmann, B. \ 2016
The guide addresses the problem of contamination of organic arable crops with tropane alkaloids due to infestation by weeds containing these substances. The guide provides recommendations for agricultural practice to control the problem plants and pr ...
help
Nieuwe vingergrassen vereisen extra aandacht \ Management&techniek [Artikel]
Dendauw, E. \ 2016
Onder meer door het telen in monocultuur worden Vlaamse maïsvelden steeds meer geconfronteerd met lastig te herkennen en te bestrijden onkruidgiersten. Om ze goed aan te pakken moet je ze al in een jong stadium kunnen herkennen. We besteden in dit ar ...
help
Adler Infraheater \ Tuin en park techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
Het verbod op chemische onkruidbestrijding nadert zeer gestaag. De Duitse fabrikant Adler ontwikkelde de Infraheater die met infraroodstraling het onkruid te lijf gaat. De machine is op GroenTechniek Holland te zien.
help
Hoe gaan we onkruid bestrijden in 2016? : één ding is zeker: glyfosaatverbod werkt innovaties in de hand \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Vanaf maart 2016 is het gedaan met het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding. Wolterinck en investeert al jaren in chemievrije methoden om onkruid op verhardingen beheersbaar te houden. Wat is nieuw?
help
Onkruid de baas blijven \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
De gemeente Groningen stopte eind jaren tachtig al met het gebruik van chemie op verhardingen. Aankomend jaar volgen ook de gemeenten die dat zo lang mogelijk hebben uitgesteld. Hoe bereiden ze zich voor op het glyfosaatvrije tijdperk?
help
Wortelonkruid nog steeds onderschat \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema's in de vasteplantensector. Dit keer: wortelonkruiden. Ze kunnen enorme problemen veroorzaken, maar zijn niet geheel onontkoo ...
help
Herstel van akkers in het heidelandschap [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats is informatie uitgewisseld en gediscussieerd over aanleg en beheer van akkers in het heidelandschap. Zowel de bodemchemie kwam ter sprake, als heidefauna en herintroductie van akkeronkruiden
help
Schieters toekomstig onkruidprobleem \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Swaaij, N. van \ 2015
Schieters verschijnen op het bietenperceel als er onkruidbieten staan, maar komen ook voor in de gezaaide bieten. Het is belangrijk ze tijdig te verwijderen. Rijp zaad kan in volgteelten namelijk een lastig onkruidprobleem opleveren.
help
Praktijkadvies Watercrassula [Boek]
Siebel, H. \ Valkenburg, J. van \ 2015
Watercrassula is een toenemend probleem in natuurgebieden. Deze invasieve exoot kan in ondiepe wateren en oevers dichte vegetaties vormen en daarbij de biodiversiteit zeer nadelig beïnvloeden. Het kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het w ...
help
Praktijkadvies grootbladige cotoneasters [Boek]
Siebel, H. \ 2015
Een aantal grootbladige Cotoneastersoorten kunnen gemakkelijk een dichte struiklaag vormen aan bosranden en in lichtrijke bossen, bijvoorbeeld onder den of es, op basenhoudende zand, leem of zavelgronden, waardoor weinig andere soorten meer kans krij ...
help
Beeldenbank gewasbescherming [Factsheet]
Stuurgroep Gewasbescherming AOC Raad \ [ca. 2015]
De beeldenbank gewasbescherming (www.beeldenbankgewasbescherming.nl) - gemaakt voor het groene onderwijs – is vrij toegankelijk voor iedereen. De beeldenbank, onderdeel van Groen Kennisnet, is tot stand gekomen vanuit diverse onderwijsprojecten in sa ...
help
Perceelskeuze \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
Waar moet aangedacht worden bij de perceelskeuze? Niet alleen aan de beschikbaarheid, vruchtwisseling en planning, maar ook aan onkruidgevoeligheid en de mogelijkheden om in de gewassen die er geteeld gaan worden onkruid te bestrijden. Enige kennis o ...
help
Bodem resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting [Boek]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ Regeer, H. \ Feil, H. \ Meints, H. \ 2015
Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehand ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.