help
Treffler schoffelmachine [Video]
Lentz, J. \ 2017
Op de Biologische Velddag in Lelystad introduceerde Treffler een nieuwe schoffelmachine. Jos Pelgröm van Man@Machine, de importeur van Treffler, vertelt over de machine.
help
Machinedemo onkruidbestrijding in biologisch graan [Boek]
Delanote, L. \ 2017
Dit document bevat: Introductie onkruidbeheersing in biologische graanteelt, voorstelling en demonstratie van diverse machines (Carré, Treffler, Einböck, Combcut): klassieke wiedeg, geveerde precisie-wiedeg, rotatieve wiedeggen (‘houe rotative’ en ‘r ...
help
Plantspecifieke data uit onkruidherkenning : PPL-138 [Boek]
Nieuwenhuizen, A. \ Hemming, J. \ Verwijs, B. \ 2013
Het ontwikkelen van cameragestuurde intrarijwieders is een van de voorbeelden van ontwikkelingen richting hightech precisielandbouw. Voor deze vorm van precisielandbouw wordt veel informatie verzameld die maar ten dele gebruikt wordt in het gewasmana ...
help
Rodweeder bevestigt eerste indrukken \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
2012
Voor wie met wortelonkruiden worstelt, blijft de Rodweeder een aanrader.
help
Preciezere mechanische omkruidbestrijding \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2012
Tijdens de ‘Open velddag’ van het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro werd er heel wat aandacht besteed aan de mogelijkheden van mechanisatie in de bioteelt.
help
Conceptwijzer Smartbot-Agrobot: licht en slim [Boek]
[ca. 2012]
Kleine slimme lichte landbouwmachines verbeteren bodemstructuur, doorbreken monocultuur en brengen de menselijke maat terug in het landschap. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot steeds grotere bedrijven waar steeds grotere oogstmachines nodig z ...
help
Machine kan schoffelaar vervangen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2012
Machinale wieders uit de biologische akker- en tuinbouw ontdoen vasteplantenborders net zo grondig van onkruid als handmatige schoffelaars, blijkt uit PPO-onderzoek. Daarmee lijkt een oplossing gevonden voor het dure onkruidprobleem in plantsoenen me ...
help
Landbouwwieders in 't groen \ Tuin en park techniek [Artikel]
Bleeker, P. \ 2012
Door het verdwijnen van herbiciden wordt het lastiger om groenstroken betaalbaar onkruidvrij te houden. Manuren zijn duur. Wiedtechnieken uit de akkerbouw- en vollegrondsgroentesector vormen een alternatief, stelt onkruidonderzoeker Piet Bleeker van ...
help
Machines voor de cichoreiteelt \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ 2011
Na het bezoek aan het proefveld cichorei van het PIBO in Tongeren verzorgde Jos Piffet van Orafti een toelichting over enkele machines die gebruikt worden in de teelt van de pennen voor witlof.
help
Nieuwste technieken mechanische onkruidbestrijding [Video]
CLM \ 2011
De nieuwste technieken voor mechanische onkruidbestrijding. Zoals gedemonstreerd op Schoon Water demodag in Oss in juni 2011. Per techniek: werking en voordelen. Door nieuwe ontwikkelingen nu net zo snel en effectief als spuiten.
help
Mechanische onkruidbestrijding kent nog veel obstakels \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Reinders, U. \ 2011
Met het verdwijnen van herbiciden wordt het steeds lastiger om onkruid chemisch te bestrijden. Reden voor PPO om een aantal wiedmachines te testen. De resultaten bieden perspectief. Maar het is nog de vraag in hoeverre machines herbiciden onnodig mak ...
help
Kleine klussen met MCP heetwateropbouwunit \ Tuin en park techniek [Artikel]
Medema, P. \ 2011
Om milieuvriendelijk onkruid op verhardingen te bestrijden, zijn er grote heetwatermachines. Voor kleinere oppervlakten met veel handwerk is deze investering vaak te groot. Daarom lanceert Empas uit Veenendaal een kleine versie: de MCP.
help
Meer wortelonkruid bovenwerken \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hurkens, Y. \ 2011
Een rodweeder met aandrijving haalt meer wortelonkruiden boven dan de niet aangedreven versie. PPO ontwikkelt het prototype van het werktuig.
help
Mecahnische onkruidbestrijding [Presentatie]
Lans, A. van der \ Slootweg, C. \ 2011
Overzicht van de mogelijkheden om onkruid te bestrijden, onder andere met behulp van camera's.
help
Rod Weeder werkt : op de kopakker \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2010
Canadese akkerbouwers gebruiken de Rod Weeder om mechanisch wortelonkruiden de baas te blijven. De Rod Weeder is een as met zes kanten die met kettingen achter de cultivator hangt. De ketting zit met een lager aan de as vast en vóór het lager zit nog ...
help
Themanummer onkruidbestrijding \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dijkema, W. \ Tönjes, J. \ Dodde, H. \ 2010
Wieders en eggen zijn het kinderstadium voorbij. Gebruikers geven aan dat het goed afstellen van de apparatuur veel tijd kost. Ook gangbaar is met een combinatie van mechanische onkruidbestrijding en LDS-bespuitingen een flinke milieuwinst te halen.
help
Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Weide, R. van der \ Bleeker, P. \ Nieuwenhuizen, A. \ Hemming, J. \ 2010
Mechanische onkruidbestrijding is nodig bij gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen en problemen met resistente onkruiden en ter vermindering van milieuproblemen met herbiciden. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een kostbaa ...
help
Wortelonkruiden aanpakken \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2010
PPO en PRI van Wageningen UR onderzoeken de mogelijkheden van de Rod Weeder. Dit is een machine uit Canada die gebruikt wordt voor de mechanische bestrijding van onkruiden.
help
ScienceFlash Repo RUUD de wiedrobot! [Video]
2009
Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een lastig onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Het ontbreken van een eenvoudige en effectieve bestrijdingsmethode is voor gangbare melkveehouders een belangrijke reden om niet ...
help
De nieuwste mechanische wiedsystemen : themadag mechanische onkruidbestrijding \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Temmerman, F. \ Beeckman, A. \ Delanote, L. \ 2009
Naast het belang van herbicidenarme of -vrije teeltsystemen voor drinkwatermaatschappijen focust de sector en de overheid op hoe het praktisch zonder herbiciden kan. De mechanische wiedsystemen worden steeds meer geperfectioneerd en de biologische la ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.