help
Duinontginningen. Van opdracht, via obsessie naar ontspanning. Dl 2 \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Niemeijer, F. \ 2018
Niemeijer vertelt in drie artikelen over de geschiedenis van de duinontginningen langs de Nederlandse kust. Over de motieven voor de ontginningen die gedurende de eeuwen veranderden van opdracht, via obsessie naar ontspanning. In deel II komt vooral ...
help
Kastelen in middeleeuwse veenontginningen \ Tijdschrift voor historische geografie : landschap, stad, geschiedenis [Artikel]
Doesburg, J. van \ Laan, B. van der \ Renes, H. \ 2017
In dit artikel wordt gekeken naar de samenhang tussen kastelen en de ontginningen van de moerasgebieden in Utrecht en Holland. De ontginningen boden kansen voor ondernemende en ambitieuze lieden en voor families die op zoek waren naar rijkdom en aanz ...
help
Kansen voor oude veenontginningen : beheer van cultuurhistorisch waardevol landschap in Laag Holland en elders in Europa \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dosker, M. \ 2016
De veenlagen die zich in Nederland na de laatste ijstijd hebben gevormd, zijn ongeveer sinds de 10e eeuw na Chr. door mensen ontgonnen om ze bruikbaar te maken voor de landbouw. Veel van die allereerste ontginningspatronen zijn nog altijd zichtbaar i ...
help
"Sommige nieuwe petgaten zijn weinig meer dan bakken water" : ondanks miljoenen geen resultaat \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Wesseling, M. \ 2014
De ontwikkeling van verlandingsvegetatie in oude petgaten wil niet zo vlotten. Ondanks vele maatregelen ontbreken de juiste randvoorwaarden.
help
Amsterdamse boeren : een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen [Boek]
Bont, C. de \ Dam, P. van \ 2014
Dit boek vertelt de fascinerende middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van een groot gebied rondom Amsterdam, tussen de duinen en het Gooi. Bij de aanvang van de ontginningen kort voor 1000 n.C. was dit een zacht glooiend veenmoeras. In ...
help
Het Bildt is geen eiland : capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland [Proefschrift]
Kuiken, K. \ 2013
Tussen 1505 en 1555 werden de Bildtse kwelders bedijkt, ingericht, bevolkt en voorzien van kerken. De bedijking werd in 1505 aangenomen door een kapitaalkrachtig Hollands familienetwerk met ruime ervaring in grootschalige waterstaatswerken. Om de dij ...
help
Stuurbaarheid van kwelders [Boek]
Groot, A.V. de \ Wesenbeeck, B.K. van \ Loon-Steensma, J.M. van \ 2013
Het beheer van de kwelderwerken in de Nederlandse Waddenzee is dusdanig, dat snel ingegrepen kan worden als er ongewenste achteruitgang zou ontstaan. Echter, kwelders kunnen door hun karakteristieke dynamiek en terugkoppelings-mechanismen onverwacht ...
help
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
Reeskamp, A.S. \ 2013
De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
help
Estlandse turf : exportise \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
2012
Nick van de Griendt vertrok naar Estland om daar een oer-Hollands product te importeren: ondernemingszin en werklust. In ruil daarvoor krijgt Nederland Estlandse turf terug.
help
Het nieuwe land : het verhaal van een polder die perfect moest zijn [Boek]
Vriend, E. \ cop. 2012
Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie: Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als boer in de net drooggelegde polders. Ee ...
help
Het ontstaan van het waterschap Veluwe (1328-1575) : "omme sgmenen lants beste wijlle" \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Reichgelt, A.F.M. \ 2011
In dit artikel wordt ingegaan welke rol de ontginning van Nijbroek in de Veluwse waterstaat heeft gespeeld en welke veranderingen in de loop der tijd in de oorspronkelijke afwatering werden aangebracht.
help
Achter het polderlands \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Zeiler, F.D. \ 2011
Na twintig jaar van noeste arbeid is een jaar geleden een overzicht van waterstaatstermen gepresenteerd onder de titel "Polderlands". Er valt onderscheid te maken tussen 'natte termen ' en 'droge termen'. Maar ook over bedijkingen valt veel te melden ...
help
De Geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916: "in reddeloozen toestand gebragt" \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Koese, G. \ 2011
Dit artikel schetst de geschiedenis van een veelbelovend en toch mislukt project: de vervening van de Krimpenerwaard
help
Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009 [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Nicolai, A. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Egmond, L. van \ Venema, H.J. \ Jongsma, J.J. \ 2011
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door mid ...
help
Stijgende lijn in de kennis over de veenontginningen van het Vechtgebied : literatuurstudie over de kennisontwikkeling van de veenontginningen met de nadruk op het Vechtgebied [Studentenverslag]
Maigret, J.A. \ 2011
In het verleden heeft een groot aantal schrijvers zich bezig gehouden met het beschrijven van de Hollandse en Utrechtse veenontginningen. Dit deden zij vooral vanuit hun eigen vakgebied. Het is opvallend dat de manier van denken hierover in de loop v ...
help
De ster van Leeghwater : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
Dé bekwaamste waterstaatsingenieur van zijn tijd, een 'derderangs figuur' of een internationale beroemdheid? Over de 17e-eeuwse polder- en molendeskundige Jan Adrienszoon Leeghwater is veel geschreven. Wie zijn eigen mening wil vormen over de man naa ...
help
Akkerbouwer ontgint moeras : 7.000 hectare ontginnen met vier trekkers : over de grens \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Broek, W. van den \ 2010
De Amerikaan Calvin Burgess pacht in Kenia 7.000 hectare vruchtbare kleigrond. Voor hij daarop rijst kan telen, moet hij met vier trekkers 350 kuub grond per hectare verplaatsen.
help
Discussie Vergeten land: gaten in de kaas \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Bont, C.H.M. de \ 2010
Uitgebreide reactie op de bespreking van Guus Borger (dit tijdschrift, 2009) van de dissertatie van Chris de Bont (Wageningen, 2008). Centraal in de discussie en het proefschrift staat de vraag hoe om te gaan met het gegeven, dat historische bronnen ...
help
De Bosatlas van Nederland Waterland [Boek]
Leenaers, H. \ Donkers, H. \ Noordhoff Atlasproducties \ cop. 2010
De Bosatlas van Nederland Waterland is een ‘vlootschouw’ van alles wat Nederland maakt tot een waterland. De atlas gaat met honderden kaarten, tientallen grafieken en vele luchtfoto’s in op onderwerpen als de geschiedenis van het waterbeheer in Neder ...
help
De genese van de Kop van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied \ Van Groningen tot Zeeland : geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap [Hoofdstuk uit boek]
Bremer, J.T. \ 2010
Onder de titel De convexe kustboog Texel, Vlieland, Terschelling verscheen in de jaren 1999-2001 een magistrale samenvatting van de jarenlange onderzoekingen van Schoorl. Dit artikel geeft een inzicht in de landschapsgeschiedenis van de Kop van Noord ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.