help
Blogpost ‘Social Distance Education’ in Times of COVID19 – a collage of short lectures on education and learning for sustainability [Video]
Wals, A. \ 2020
With schools and universities across the globe needing to find ways to share their knowledge without face-to-face interaction with students, many of my colleagues are having to resort to online lecturing. In order to make some of my own knowledge and ...
help
Biomassa in balans : Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen [Boek]
2020
Het SER-advies Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen is op 6 juli 2020 vastgesteld door de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO). Het advies bestaat uit twee delen: een advies op hoofdlijnen en een ...
help
Circular Economy & SDGs : How circular economy practices help to achieve the Sustainable Development Goals [Boek]
2020
help
Limits to the world’s green water resources for food, feed, fiber, timber, and bioenergy \ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Artikel]
Schyns, J.F. \ Hoekstra, A.Y. \ Booij, M.J. \ Hogeboom, R.J. \ Mekonnen, M.M. \ 2019
The objective of this study is to quantify the degree of human appropriation of the world’s limited green water flow. We answer three questions: What is the appropriation of green water by the human economy, specified geographically? What are the geo ...
help
Tools for climate-adaptive and healthy urban design [Presentatie]
Snep, R. \ 2019
help
Will future tourism become sustainable? [Video]
2019
Change is necessary, as it is unlikely tourism can continue to expand as it has been doing for the past decades. Maybe technology will solve some of the problems, but it is also important to stay critical and act on time.
help
Transport biofuels : Tracking Clean Energy Progress [Website]
2019
help
Waterschappen 100% circulair in 2050 [Brochure]
2019
Waarom willen we naar een circulaire economie? Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Daarover gaat de ‘praatkaart’ Circulair werken waterschappen.
help
Kassencultuur op de buitenplaats \ Het buiten [Artikel]
Haverman, M. \ 2019
De grote kassen van de glastuinbouw zijn herkenbare elementen in het Nederlandse landschap. De glastuinbow heeft echter pas na 1880 de ontwikkeling van de kas bepaald. Al veel eerder bouwden gepassioneerde tuinliefhebbers kassen in botanische tuinen ...
help
Circulair Friesland Jaarplan 2019 [Jaarverslag]
2019
Dit jaarplan bevat de hoofdlijnen van onze activiteiten in 2019. Natuurlijk blijven we ook inspelen op kansen die zich voordoen. Samen met onze leden bouwen we gestaag verder aan een circulair Friesland.
help
Herontwerp groen erfgoed \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Meeus, J. \ 2019
De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) ziet duurzaam ontwerp van groen erfgoed als een collectieve missie. De ontwerpen die in dit themanummer worden gepresenteerd, geven een impressie van de 'state of art' van het vak ...
help
Contribution of the BBI JU's Projects to the Sustainable Development Goals [Boek]
2019
With a broad spectrum of projects, the BBI JU programme is helping to generate knowledge and to develop technologies for an improved use of biological resources (residues, side streams and waste), contributing to meeting the UN (United Nations) Susta ...
help
The circular bio-society in 2050 [Boek]
2019
This Vision "The circular-bio society in 2050" will establish a sustainable and competitive bio-based industry in the EU enabling a circular bio-society by 2050. In this circular bio-society, informed citizens choose a sustainable way of life, suppor ...
help
Workshop report : Lessons learned and recommendations for developing clusters in the bioeconomy [Boek]
2019
The BBI JU acted on the request of the State Representatives Group (SRG) to organise this Joint Workshop with BSW, to identify best practices for the creation of regional clusters in the bioeconomy sector. The specific objective of the workshop was t ...
help
'Samenwerking met andere partijen essentieel voor circulaire economie' \ Verf&Inkt : magazine van de vereniging van verf en drukinktfabrikanten VVVF [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2019
De verf- en drukindustrie moet de komende jaren verder verduurzamen en invulling geven aan de circulaire economie, stellen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid. Ook de sector zelf vindt het belangrijk om dit te doen. Maar hoe doe je dat? ...
help
Planten voor een prima binnenklimaat : industriële spoor [Boek]
Vries, Sjerp de \ Hermans, Tia \ Jeurissen, Leonn \ Kraan, Jolanda \ Oppedijk, Berry \ Duijn, Bert van \ 2019
Een conceptueel model is uitgewerkt dat het korte-termijn-, middellange en langetermijneffect van planten op het binnenklimaat en gezondheid en welzijn van mensen beschrijft. Bij drie bedrijven en acht zorginstellingen is het model via interventieond ...
help
Ontwerp nationale omgevingsvisie [Boek]
2019
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving. Veranderende en g ...
help
Challenge, opportunity or dilemma? [Video]
2018
Het bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) is een wereldwijde uitdaging en een kans voor onderzoek. Tegelijkertijd stelt het Wageningen University & Research voor een dilemma omdat opdrachtgevers vaak alleen geïnteressee ...
help
Wereldwijde uitdagingen voor Wageningen University & Research! [Video]
2018
Hoe beïnvloeden de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen onderzoek? Het bereiken van de in totaal 17 doelen vraagt om een benadering vanuit het hele systeem van voedselproductie. Door de onderlinge afhankelijkheid van veel doelen moet de focus verschuiven ...
help
Why conflict matters - examples from food governance [Video]
Duncan, J. \ 2018
In this WURtalk I make the case for conflict over consensus when it comes to food security governance. I start with the rise multistakeholder processes that aim for a pathway towards consensus. I argue that this push for consensus, coupled with “all ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.