help
Intelligent vooruit struikelen \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
2015
Hoewel het verleidelijk is om planmatig te werken vanuit een breed gedragen visie – de klassieke ruimtelijke ordening – is dat niet de manier om de wedergeboorte van het platteland van de grond te tillen. Daarvoor zijn de fysieke, sociaaleconomische ...
help
Trendrapportage mbo groen gediplomeerden : een zoektocht naar ‘het kenmerkende’ van het groene mbo en de ontwikkelingen van het groene mbo sinds eind jaren negentig [Boek]
Hilkens, T. \ Keppels, E. \ Jager, A. \ [2015]
Sinds 2010 voert het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken loopbaanonderzoek onder gediplomeerden van het groene mbo uit. Hierbij werkt zij nauw samen met ROA, AOC-Raad en Aequor. Het l ...
help
Op het kompas van de Millenniumdoelen : Initiatief Duurzame Handel IDH \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Wiel, H. van de \ 2015
Het duurzaam maken van handelsketens gaat een stuk gemakkelijker wanneer alle schakels dezelfde doelen nastreven. Zeker als dat doelen zijn op wereldniveau, zoals de Millenniumdoelen. “Ze zorgen voor een gemeenschappelijke taal”, zegt directeur Joost ...
help
National Agrologistics Program : report 4: 2018 Roadmap [Boek]
Ravensberger, Peter \ Langelaan, H.C. \ 2015
help
Mobiles for agricultural development : exploring trends, challenges and policy options for the Dutch government [Boek]
Danes, M.H.G.I. \ Jellema, A. \ Janssen, S.J.C. \ Janssen, H. \ 2014
Currently many initiatives for m-Agri Apps for smallholder development are taking place. The effectiveness and sustainability of the development is promising, however factual evidence of its impact on livelihood improvements is still rare. As a whole ...
help
Afrika : Special \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
2014
Sinds enkele jaren stelt de overheid in zijn internationale beleid ook de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven meer centraal. Met economische diplomatie, maar ook in de aloude internationale samenwerking, die zich ontwikkelt van aid naar trade. ...
help
Social innovation : an overview on the interpretation of the concept in theoretical and policy discourse [Studentenverslag]
Sossna, S. \ 2014
The main objective is to investigate the theoretical concept of social innovation and the interpretation of it in European territorial development policy.
help
Keuterboeren koesteren? Of juist niet : de rol van kleine boeren in de voedselvoorziening \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Kasteren, J. van \ 2011
Voedselzekerheid is één van de belangrijkste ontwikkelingsthema's voor de komende decennia. Kunnen kleine boeren daar een rol in spelen? Of is het voor alle partijen beter als ze worden aangespoord om hun grond te verkopen en wat anders te gaan doen? ...
help
Nederlandse ontwikkelingshulp, wat is de toekomst? : een vergelijking met Collier, Sachs en Easterly [Studentenverslag]
Koops, M.R.H. \ 2011
Een vraag die economen en beleidsmakers over de hele wereld bezig houdt is ‘wat veroorzaakt groei?’ Deze vraag is essentieel voor het denken over ontwikkelingssamenwerking. Waarom zijn er zoveel landen die zich maar niet weten te ontworstelen uit de ...
help
'We investeren in publieke belangen': Janneke Hoekstra, directeur LNV-directie Kennis en innovatie \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Hoekstra, J. \ 2010
De Nederlandse overheid investeert terecht in innovatie van de landbouw, zegt Janneke Hoekstra, directeur van de directie Kennis en innovatie van LNV. ‘Wij investeren in publieke belangen en niet in zuiver economische belangen van een sector. Dat moe ...
help
Thinking beyond credit \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Ploeg, J.D. van der \ 2010
Credit is often seen as an indispensable vehicle for the poor to get out of poverty, or as the tool that allows farmers to get access to new technologies, to increase productivity and their incomes. But many existing credit programmes often undermine ...
help
Nederlandse boom- en sierteeltsector plant wortels in Oekraïne : ondanks 'rampjaar' 2009 goede vooruitzichten \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Brouwer, M. \ 2010
Uit het aantal informatieverzoeken van bedrijven bij de LNV-afdeling in Kiev blijkt dat de Nederlandse belangstelling voor de Oekraïense boom- en sierteeltsector toeneemt. Het ministerie van LNV heeft daarom een studie uit laten voeren naar de laatst ...
help
Climate compensation programs in Costa Rica and the Netherlands [Studentenverslag]
Bens, M.H.W. \ 2010
Ways to mitigate climate change are currently evolving rapidly. Climate compensation is one of these ways and compensation programs spring up in the relatively new market of carbon credits. In this study six climate compensation programs in Costa Ric ...
help
Egypte werkt aan meer duurzame landbouw : brede inbedding van beleid en duurzame productie staan centraal \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Holwerda, J. \ 2009
De landbouw in Egypte is een sector van uitersten. Enerzijds is er de traditionele, kleinschalige landbouw in de delta en op de dichtbevolkte oevers van de Nijl, anderzijds de grootschalige en op efficiëncy gerichte bedrijven op nieuw ontgonnen grond ...
help
Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking [Boek]
Adviesraad Internationale Vraagstukken \ 2009
help
Africa, agriculture, aid \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Kuyvenhoven, A. \ 2008
In a world that is developing fast, Africa’s relative stagnation is a human tragedy that challenges the development profession. Although climate and geography, and their effect on local institutions, are not in Africa’s favour, inappropriate policies ...
help
Internationaal Jaar van de Sanitatie : Uitdaging voor waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2008
Het internationaal Jaar van de Sanitatie is een belangrijke prikkel voor waterschappen om een bijdrage te leveren aan de Millennium Development Goals. Steeds meer waterschappen nemen deel aan projecten om de sanitaire voorzieningen in arme landen te ...
help
Een gezonde financiering voor een duurzame toekomst van ons landelijk gebied \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Groenenberg, M.J. \ 2008
Sinds de oprichting van de Triodos Bank in 1980 wil de Triodos bijdragen aan een duurzame samenleving en toekomst. De bank plaatst aandacht voor mens en aarde niet tegenover een goed financieel rendement, maar zij is er van overtuigd dat deze elkaar ...
help
Overheidsgeld voor trends en ontwikkeling biologische landbouw \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Zutphen, L. van \ 2008
Advies met betrekking tot (Europese) subsidies voor de biologische sector. Energie, consumentgericht denken en cultureel landschap zijn belagrijke thema's.
help
Opportunities for protected horticulture in Saudi Arabia and the United Arab Emirates [Boek]
Wijnands, J. \ Maaswinkel, R. \ 2008
The authorities of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and the United Arab Emirates (UAE) are making great efforts to diversify the economy, they wish to develop other sources of income to compensate for declining oil revenues. The scarcity of water gi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.