help
Virtuele appels helpen blutsschade voorkomen \ Management&techniek [Artikel]
Diels, E. \ 2016
Blutsschade leidt in de fruitteelt tot economische verliezen en voedselverspilling. Deze schade zou men kunnen reduceren door sorteer- en verpakkingslijnen, plukrobots, verpakking en transport te verbeteren. Om dit op een gestructureerde en efficiënt ...
help
Grote lokale verschillen \ Management&techniek [Artikel]
2016
Juli en augustus waren volgens het KMI ‘normale’ maanden in Ukkel, zowel inzake temperatuur als neerslag. Dit neemt echter niet weg dat het in die maanden op vele plaatsen in het land fors droger was dan gemiddeld.
help
Q-organismen : met belang voor de boomkwekerij : Palminsecten; Zuid-Amerikaanse palmsnuitkever \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2016
Deze fiche geeft de huidige status weer van het quarantaine organisme, de Zuid-Amerikaanse palmsnuitkever, op het moment van publicatie. De fiche geeft informatie over herkenning, de levenscyclus, waardplanten, preventieve maatregelen en maatregelen ...
help
Effect of agronomic factors on invert sugar accumulation in sugar beet [Presentatie]
Leijdekkers, M. \ 2016
The conclusions of this presentation are: 1) Minimize invert sugar content to maintain acceptable technological quality of beet and low sugar losses. 2) Growers are able to realize this by: choosing the right agricultural practices and varieties, del ...
help
Denkbeeld weerschade veranderd door ijsballenstorm Someren : seminar ZLTO tijdens Tuinbouw Relatiedagen Venray \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Niemand had ooit gedacht dat zoiets in Nederland kon gebeuren: ijsballen zo groot als mannenvuisten die door alles heen slaan. De uitzonderlijke zware supercel die Someren en omstreken trof, is een keerpunt. Verzekeringen, leveringscontracten, noodfo ...
help
Jaarlijkse storm- en hagelschade is geen incidentele calamiteit meer : glastuinbouw likt wonden na nieuw regionaal drama \ Onder glas [Artikel]
Abbenhuijs, R. \ 2016
In de nacht van zondag 30 op maandag 31 augustus 2015 werd een groot aantal telers in de Bommelerwaard getroffen door een hagelbui die vele hectares glas ruïneerde. Na de ellende van de extreme neerslag, volgde voor de onfortuinlijke telers het proce ...
help
Goed onderhoud en controle van goten, kasdek en fundering blijven belangrijk : waterafvoersysteem aanpassen aan extreme regenval \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. van \ 2016
Na de heftige regen- en hagelbuien van juni was het zeker niet makkelijk een verzekeraar te vinden die tijd had om de technische aspecten van verbeterde waterafvoer toe te lichten. De experts hadden hun handen vol aan het afhandelen van schademelding ...
help
Bietvriendelijk rooien loont \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Tijink, F. \ 2015
Perfect bieten rooien is echt vakwerk dat goed samenspel vraagt tussen teler, machinist en rooier. De eisen zijn hoog: alle blad en bladresten volledig verwijderen, de bieten netjes uit de grond lichten, voorzichtig reinigen en zorgvuldig opslaan. Cr ...
help
Ganzenwijzer : wat doen in geval van ganzenschade? [Boek]
2015
Steeds vaker worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met grote groepen ganzen op hun percelen. Dit gaat enerzijds over de traditionele overwinterende ganzen, anderzijds is er een toenemende groep ganzen die het jaar rond in onze contreien verblijf ...
help
'Geknakte maïs apart inkuilen' : CCM en MKS overwegen bij te rijpe maïs \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Melkveehouders die hun maïs nog niet geoogst hebben, zouden moeten overwegen alleen de kolf als CCM of MKS te oogsten. Dat adviseert Remco Woertman van Terra Agribusiness. De maïsoogst is dit jaar namelijk laat gestart en dat kan betekenen dat de sni ...
help
Beter systeem voor bepalen waterschade \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hack, M. \ Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Dam, J. van \ Bakel, J. van \ 2015
Een nieuw instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout: hoe moet dat er uitzien? En kan zo’n instrument bruikbaar zijn voor het doorrekenen van klimaatscenario’s? De Waterwi ...
help
Draagkracht vraagt daadkracht : proef op veengrond van Zegveld toont schade aan gras bij hogere bandenspanning \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Hofstee, S. \ 2015
Structuurschade in graspercelen levert onherroepelijk opbrengstverliezen op. Het ontbreekt echter nog aan harde cijfers. Momenteel lopen daarom verschillende proeven om de relatie tussen structuurschade en minder grasopbrengst in beeld te krijgen.
help
Muizenplagen 2014-2015 [Brochure]
2015
In 2014-2015 deed zich een uitzonderlijke grote muizenplaag voor in Nederland. Vooral op de veen- en kleigronden in de provincie Fryslân kwamen muizen in zeer grote aantallen voor. Zoveel, dat graslanden, waterkeringen en bermen op grote schaal kaal ...
help
VS staan teelt GMO-aardappel toe \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
De Verenigde Staten geven voor het eerst in bijna twintig jaar een genetisch gemodificeerde aardappel een teelttoelating. De aardappel, ras Innate, is ontwikkeld door verwerker J.R. Simplot en bestand tegen stootblauw. Ook produceert de aardappel gee ...
help
Kwaliteit biogas-CO2 voor toepassing in de glastuinbouw [Boek]
Dijk, C.J. van \ Meinen, E. \ Dueck, T.A. \ [2014]
Een lijst van specificaties voor vloeibaar CO2 uit biogas moet voorkomen dat fytotoxische componenten vanuit het biogas meekomen met de CO2 stroom en een risico vormen voor de gewassen in glastuinbouw. Op basis van eerder uitgevoerde metingen in afga ...
help
Bij late kers leidde suzuki-fruitvlieg op veel bedrijven tot oogstderving : niet ieder fruitvlieg-ei is een suzuki-ei en niet elke larve is een suzuki-larve \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Helsen, H. \ 2014
De aantasting door suzuki-fruitvlieg in Nederland is de afgelopen periode sterk toegenomen. In juni en juli is aantasting aangetroffen in kersen, aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en pruimen. In de late kersen leidde dit op vee ...
help
Beantwoording vragen over bericht 'Noorden verwacht dassenexplosie [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
De dassenpopulatie in het noorden is momenteel weliswaar gezond, maar blijft toch zeer kwetsbaar. Er vallen onder dassen veel slachtoffers in het verkeer en er is vaak sprake van geïsoleerde populaties. De das is een beschermde inheemse soort. Als de ...
help
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Holten (fase 1) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2014
In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) te Utrecht heeft Alterra in de periode november 2013 t/m september 2014 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs vijf raaien in het waterwingebied Holten.
help
Schadesoorten in de perenteelt detectietechnieken en -methodiek voor schade door vogels [Studentenverslag]
Helmus, P. \ 2013
Door middel van literatuurstudie en het uitvoeren van interviews met deskundigen op het gebied van ornithologie, DNA onderzoek, veldonderzoek en vogelonderzoek is vastgesteld dat het zenderen van kleine zangvogels niet mogelijk en zinvol is om inzich ...
help
Teeltmaatregelen bepalen het resultaat \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2013
De opbrengsten van de eerste bietenpercelen in 2013 laten een sterk wisselend beeld zien. Er zijn goede resultaten, tot wel 90 ton per hectare, maar ook tegenvallende van 50 ton. Zoals het er nu uitziet, komt het landelijk gemiddelde uit op zo’n 75 t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.